Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Management en Communicatie
campus Meistraat
Meistraat 5 - 2000 Antwerpen
T +32 3 220 55 20 - F +32 3 220 55 59
mc@ap.be
Office tools / 124162/1923/2021/1/72
Studiegids

Office tools / 1

24162/1923/2021/1/72
Academiejaar 2020-21
Komt voor in:
 • Bachelor in het office management, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Co-titularis(sen): De Bie Dave
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Module 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 05.10.2020 (1ste module)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

De module Office Tools/1 is gericht op het aanleren van een aantal ICT-basisvaardigheden die je onder de knie moet hebben wil je communicatief en organisatorisch sterk staan. Je krijgt noodzakelijke begrippen mee en je leert op een efficiënte manier informatie te verwerken. Je ontdekt hoe je met Windows, MS Outlook, MS Publisher, MindManager, MS OneNote, MS Teams en OneDrive je werk kunt organiseren.

Begincompetenties (tekst)

Het ABC van de computer moet gekend zijn: werken met muis en toetsenbord, bestanden in Windows en MS Office aanmaken, bewaren, verwijderen en openen.

OLR-Leerdoelen (lijst)

De Bachelor Office Management werkt stipt, snel, doelmatig , ordelijk en nauwkeurig.
De student wendt basisbegrippen en -vaardigheden aan om een computer in een Windowsomgeving efficiënt te beheren. 
De student wendt recente administratieve softwarepakketten aan die courant gebruikt worden in de praktijk. 
De student zoekt, verwerkt en wisselt gegevens uit door gebruik te maken van hard- en software. 
De Bachelor Office Management beheerst het Nederlands en minstens 3 vreemde talen (E, FR, D, S). De Bachelor Office Management onderhoudt de interne, externe en interculturele communicatie zowel schriftelijk als mondeling ( telefonie, communicatie, correspondentie, notuleren ..). De Bachelor Office Management kan vragen en wensen van stakeholders correct inschatten en speelt daarop in, hij/zij reageert empatisch in alle professionele situaties en toont zich hierbij steeds discreet conform de beroepsdeontologie en bedrijfscultuur.
De student hanteert elektronische informatie-, communicatie- en organisatietechnologie in de dagdagelijkse beroepspraktijk. 
De student maakt en beheert verzorgde correspondentie volgens de BIN-normen. 
De Bachelor Office Management kan klassieke en digitale informatie opzoeken, verzamelen en archiveren. Hiervoor hanteert de Bachelor Office Management up to date dossiersystemen, klasseer- en archiveringsmethoden en ICT-technologie (document management systemen) en zorgt voor efficiënte informatiedoorstroming en -verwerking.
De student wendt basisbegrippen en -vaardigheden aan om een computer in een Windowsomgeving efficiënt te beheren. 
De student wendt recente administratieve softwarepakketten aan die courant gebruikt worden in de praktijk. 
De student zoekt op een efficiënte manier informatie op het Internet, bekijkt de gevonden gegevens kritisch en kan data op een efficiënte manier inbrengen en uitwisselen tussen verschillende softwarepakketten.
De Bachelor Office Management kan het eigen handelen en denken, dat van anderen en zijn omgeving evalueren. De Bachelor Office Management kan problemen die ontstaan signaleren en bijdragen tot de oplossing ervan. De Bachelor Office Management hanteert hierbij een brede interesse en openheid voor andere culturen, de actualiteit, de politiek, het maatschappelijke en economische gebeuren.
De student bekijkt de eigen oplossingen met de nodige kritische zin, vergelijkt op juistheid met de aangereikte oplossing en brengt daar waar nodig verbeteringen aan. 
De Bachelor Office Management heeft inzicht en kennis van boekhouding, software voor statische verwerking, sociale zekerheid, personeelsmanagement, marketing, verkoopstechnieken en kwaliteitszorg. De Bachelor Office Management kan eveneens bedrijfsresultaten, personeels- commerciële en financiele gegevens verwerken, analyseren, opvolgen en rapporteren. De Bachelor Office Management kan budgetten en CRM-systemen beheren.
De student maakt en beheert verzorgde correspondentie volgens de BIN-normen. 
De student past aangeleerde technieken toe in oefeningen die hij zelfstandig oplost. 
De student zoekt op een efficiënte manier informatie op het Internet, bekijkt de gevonden gegevens kritisch en kan data op een efficiënte manier inbrengen en uitwisselen tussen verschillende softwarepakketten.
De Bachelor Office Management kan, vanuit een inzicht in de werkorganisatie, plan- en projectmatig werken. De Bachelor Office Management neemt daarbij verantwoordelijkheid en kan coördinerende taken binnen het secretariaat uitvoeren. De Bachelor Office Management kan omgaan met stresssituaties, reageert efficiënt, flexibel en hoffelijk onder alle omstandigheden.
De student wendt basisbegrippen en -vaardigheden aan om een computer in een Windowsomgeving efficiënt te beheren. 
De student zoekt, verwerkt en wisselt gegevens uit door gebruik te maken van hard- en software. 
De Bachelor Office Management plant, coördineert en organiseert acties van de manager, events, vergaderingen, congressen, zakenreizen en afspraken met klanten en externe commerciële contacten. De Bachelor Office Management heeft inzicht in de vereisten bij de voorbereiding en organisatie van vergaderingen en volgt mee de besluitvorming op. De Bachelor Office Management organiseert en coördineert het secretariaat, bepaalt de werkindeling op het secretariaat, coördineert en adviseert bij invoering van nieuwe procedures en stuurt het secretariaat logistiek.
De student plant en beheert afspraken, vergaderingen en taken zowel voor zichzelf als voor anderen. 
De student werkt dermate vlot met de aangeleerde toepassingssoftware dat opdrachten binnen een beperkt tijdsbestek tot een goed einde gebracht worden. 
De student zoekt op een efficiënte manier informatie op het Internet, bekijkt de gevonden gegevens kritisch en kan data op een efficiënte manier inbrengen en uitwisselen tussen verschillende softwarepakketten.
De Bachelor Office Management voert efficiënt opdrachten uit binnen deadlines en budgetten en werkt oplossingsgericht naar een resultaat.
De student past aangeleerde technieken toe in oefeningen die hij zelfstandig oplost. 
De Bachelor Office Management is zich bewust van zijn eigen verantwoordelijkheden en evalueert zijn eigen handelen. De Bachelor Office Management organiseert zelfstandig administratieve en organisatorische opdrachten en voert deze systematisch uit. De Bachelor Office Management is kritisch, spoort problemen op en formuleert daaruit een probleemstelling. De Bachelor Office Management kan voor een continuiteit zorgen bij afwezigheid van het management.
De student past aangeleerde technieken toe in oefeningen die hij zelfstandig oplost. 
De student wendt recente administratieve softwarepakketten aan die courant gebruikt worden in de praktijk. 
De Bachelor Office Management kan zelf beslissingen nemen, stelt prioriteiten in het belang van het bedrijf. De Bachelor Office Management helpt spontaan bij dringend werk, formuleert suggesties om problemen op te lossen, is innovatief en creatief.
De student bekijkt de eigen oplossingen met de nodige kritische zin, vergelijkt op juistheid met de aangereikte oplossing en brengt daar waar nodig verbeteringen aan. 

Leerinhoud

 • Introductie van E-campus en Digitap.
 • Werken in een MS Windowsomgeving (bibliotheken, documenten, afbeeldingen, bureaublad, vensters, pictogrammen, menu's, Windowspakketten en verschillende bestandstypes).
 • Via Windows Verkenner elementaire taken uitvoeren (kopiëren, verplaatsen, wissen, herbenoemen van bestanden en mappen). Werken met gecomprimeerde bestanden en mappen.
 • Werken met MS Outlook:
  • Het opstellen van correspondentie en e-mail volgens de NBN-normen.
  • Werken met e-mails en contactpersonen.
  • Afspraken maken, taken en agenda beheren, vergaderingen organiseren, gegevens archiveren, importeren en exporteren.
 • Eenvoudige bewerkingen van afbeeldingen en screenshots.
 • Introductie van MS Publisher.
 • Mindmaps aanmaken en bewerken met het pakket MindManager.
 • Notities en bewerkingen maken in MS OneNote.
 • Samenwerken / telewerken met MS Teams en OneDrive.
 • Gericht opzoeken van informatie op het Internet (in zelfstudie).

Zie de studiewijzer (SW) voor aanvullende informatie over dit opleidingsonderdeel.

Studiematerialen (lijst)

StudiewijzerVerplicht
Syllabus Office toolsVerplicht
 • Auteur: De Bie Dave, d'Hollander Latoya, Masschelin An
BIN-normenVerplicht€ 1,49
 • Auteur: VVKSO, Licap bvba
Digitap APVerplicht
 • Auteur: Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen

Onderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing1,25 uren
 • Omschrijving: 75 minuten examentijd. Tijdens het examen dient er om de 5 minuten tussentijds bewaard te worden op de vereiste plaats. Indien het pakket tijdens het examen blokkeert/afsluit, krijgt de student 5 minuten extra werktijd. De voorziene werktijd wordt bij aanvang van elk examenonderdeel meegedeeld. Er mag niet langer worden gewerkt dan de opgegeven werktijd. Alleen bestanden die op de vereiste plaats en manier bewaard zijn, worden aanvaard. De plaats waar de bestanden moeten worden bewaard, wordt meegedeeld bij aanvang van het examen en op de examenkopij.
  Zie studiewijzer voor aanvullende informatie over dit opleidingsonderdeel.
Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges12,00 uren
Practicum en/of oefeningen6,00 uren
Vormen van groepsleren6,00 uren
 • Omschrijving: 25%
Werktijd buiten de contacturen52,75 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennistoets100,00Schriftelijk en/of digitaal examen op 20 punten, open boek.
Zie studiewijzer voor aanvullende informatie over dit opleidingsonderdeel.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennistoets100,00Schriftelijk en/of digitaal examen op 20 punten, open boek.
Zie studiewijzer voor aanvullende informatie over dit opleidingsonderdeel.

Toetsing (tekst)

Zie Digitap voor eventuele verdere instructies