Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Management en Communicatie
campus Meistraat
Meistraat 5 - 2000 Antwerpen
T +32 3 220 55 20 - F +32 3 220 55 59
mc@ap.be
Word I en powerpoint I / 224164/1923/2021/1/43
Studiegids

Word I en powerpoint I / 2

24164/1923/2021/1/43
Academiejaar 2020-21
Komt voor in:
 • Bachelor in het office management, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Masschelin An
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Module 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 07.12.2020 (2de module)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Waarschuwing

De hogeschool bevindt zich in een overmachtssituatie als gevolg van de maatregelen die door de overheid werden genomen om de verspreiding van het coronavirus in te dijken. Daardoor werd de hogeschool genoodzaakt om, naast de afwijkingen t.o.v. de voorziene werkvormen en studiematerialen in de ECTS-fiche, ook afwijkingen te voorzien t.o.v. de informatie over de toetsing in deze ECTS-fiche van dit opleidingsonderdeel. Voor de toetsing in de eerste examenperiode wordt/worden de volgende afwijking(en) voorzien: digitaal examen, open boek, 75 min

Zie Digitap voor aanvullende informatie.
Let op! Deze wijzigingen vervangen dus de informatie over de toetsing in deze ECTS-fiche en gelden voorlopig enkel voor de eerste zittijd.

Indien verdere maatregelen vanuit de overheid de hogeschool ertoe zouden noodzaken nog verdere afwijkingen te voorzien voor de toetsing, dan zal de student hier zo gauw mogelijk per e-mail van op de hoogte worden gebracht.


De informatie in deze ECTS-fiche is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Tijdens deze module leer je op een professionele manier teksten verwerken en presentaties verzorgen in functie van de afstudeerrichting. Er wordt zorgvuldig aandacht besteed aan technieken die in het bedrijfsleven een must zijn om efficiënt te werken. De theorie wordt door middel van praktijkgerichte toepassingen ingeoefend. Studenten die niet over de elementaire basiskennis van Word beschikken kunnen deze bijwerken in zelfstudie. Indien je nog niet tienvingerblind kan typen, dien je dit in te studeren aan de hand van een computergestuurd zelfstudiepakket (Typ Top).

Permanente evaluatie: wekelijkse verwerking van oefeningen in E4Progress.

Begincompetenties (tekst)

Het klavier met tien vingers kunnen bedienen en indien nodig in zelfstudie aanleren.

De basis van Word beheersen en indien nodig in zelfstudie aanleren.

De studenten moeten oefeningen en/of problemen efficiënt kunnen oplossen binnen een beperkt tijdsbestek.

OLR-Leerdoelen (lijst)

De Bachelor Office Management kan het eigen handelen en denken, dat van anderen en zijn omgeving evalueren. De Bachelor Office Management kan problemen die ontstaan signaleren en bijdragen tot de oplossing ervan. De Bachelor Office Management hanteert hierbij een brede interesse en openheid voor andere culturen, de actualiteit, de politiek, het maatschappelijke en economische gebeuren.
De student heeft inzicht in de werkwijze van de aangeleerde Wordonderdelen.
De student geeft aan welke de meest efficiënte manier is om een probleem binnen Word of Powerpoint op te lossen.
De Bachelor Office Management plant, coördineert en organiseert acties van de manager, events, vergaderingen, congressen, zakenreizen en afspraken met klanten en externe commerciële contacten. De Bachelor Office Management heeft inzicht in de vereisten bij de voorbereiding en organisatie van vergaderingen en volgt mee de besluitvorming op. De Bachelor Office Management organiseert en coördineert het secretariaat, bepaalt de werkindeling op het secretariaat, coördineert en adviseert bij invoering van nieuwe procedures en stuurt het secretariaat logistiek.
De student werkt de examenopgave Word en Powerpoint af binnen de vooropgestelde tijd van 75 minuten.
De student lost een oefening van Word en Powerpoint op binnen 75 minuten.
De Bachelor Office Management voert efficiënt opdrachten uit binnen deadlines en budgetten en werkt oplossingsgericht naar een resultaat.
De student integreert vanuit een grondig inzicht de verschillende handelingen in Word in nieuwe situaties.   
De Bachelor Office Management is zich bewust van zijn eigen verantwoordelijkheden en evalueert zijn eigen handelen. De Bachelor Office Management organiseert zelfstandig administratieve en organisatorische opdrachten en voert deze systematisch uit. De Bachelor Office Management is kritisch, spoort problemen op en formuleert daaruit een probleemstelling. De Bachelor Office Management kan voor een continuiteit zorgen bij afwezigheid van het management.
De student heeft een volledige klavierbeheersing.
De student integreert vanuit een grondig inzicht de verschillende handelingen in Word in nieuwe situaties.   
De student maakt zelfstandig een presentatie aan de hand van de verworven kennis.
De student werkt op zelfstandige basis met Word 2016 en Powerpoint 2016.
De Bachelor Office Management kan zelf beslissingen nemen, stelt prioriteiten in het belang van het bedrijf. De Bachelor Office Management helpt spontaan bij dringend werk, formuleert suggesties om problemen op te lossen, is innovatief en creatief.
De student integreert vanuit een grondig inzicht de verschillende handelingen in Word in nieuwe situaties.   

Leerinhoud

WORD 2016 (2019)

 • NBN-normen
 • Zoeken en Vervangen
 • Tabulaties
 • Alineaopmaak (zonder nummering op verschillende niveau's)
 • Normen voor brieven & NBN-normen
 • Stijlen
 • Normen voor documenten
 • Paginaopmaak
 • Voet- en eindnoten
 • Typ-top in zelfstudie
 • Praktijkgerichte teksten en oefeningen
 
POWERPOINT 2016
 • dia-indelingen
 • ontwerpen
 • invoegen
 • objecten
 • foto-album
 • actieknoppen
 • overgangen
 • animaties
 • diavoorstelling
 • diamodel
 • sjablonen
 • afdrukken van dia's, handouts, notitiepagina's en overzichten

Studiematerialen (lijst)

Cursus SyllabusVerplicht
NBN-normen. Efficiënte communicatieVerplicht
Typ-Top plus OnlineVerplicht
 • Auteur: K. Six, D. Vandeputte
Digitap APVerplicht
 • Auteur: Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Voucher Word (E4Progress)Verplicht
 • Auteur: Nikos

Onderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing1,50 uren
Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges10,00 uren
Practicum en/of oefeningen12,00 uren
Vormen van groepsleren2,00 uren
Werktijd buiten de contacturen52,50 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets hands on90,00Het is een digitaal examen, gesloten boek op 20 punten. Examen beperkt in tijd: 15 min voor Typ top, 75 min voor examen. Zie studiewijzer voor aanvullende informatie.
AcademiejaarVaardigheidstoets hands on permanent (Permanente evaluatie)10,00Permanente evaluatie op basis van de verwerking van oefeningen in E4Progress.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets hands on100,00Het is een digitaal examen, gesloten boek op 20 punten. Examen beperkt in tijd: 15 min voor Typ top, 75 min voor examen. Zie studiewijzer voor aanvullende informatie.

Toetsing (tekst)

Zie Digitap voor eventuele verdere instructies