Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Management en Communicatie
campus Meistraat
Meistraat 5 - 2000 Antwerpen
T +32 3 220 55 20 - F +32 3 220 55 59
mc@ap.be
Commercieel en financieel management / 324169/1923/2021/1/19
Studiegids

Commercieel en financieel management / 3

24169/1923/2021/1/19
Academiejaar 2020-21
Komt voor in:
  • Bachelor in het office management, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Co-titularis(sen): Brasseur Valentijn
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Module 3
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 01.03.2021 (3de module)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Deel 1 – Inleiding tot het systeem van dubbel boekhouden: kennis, inzicht en toepassingen

Deel 2 – Financiële analyse van de jaarrekening: kennis, inzicht en toepassingen

Deel 3 – Meest courante handelsdocumenten

Begincompetenties (tekst)

Zie algemene toelatingsvoorwaarden.

OLR-Leerdoelen (lijst)

De Bachelor Office Management kan klassieke en digitale informatie opzoeken, verzamelen en archiveren. Hiervoor hanteert de Bachelor Office Management up to date dossiersystemen, klasseer- en archiveringsmethoden en ICT-technologie (document management systemen) en zorgt voor efficiënte informatiedoorstroming en -verwerking.
De student legt de diverse aspecten van het systeem van dubbel boekhouden uit.
De student analyseert een jaarrekening en jaarverslag (ratio's, bedrijfsinformatie, etc.).
De Bachelor Office Management heeft inzicht en kennis van boekhouding, software voor statische verwerking, sociale zekerheid, personeelsmanagement, marketing, verkoopstechnieken en kwaliteitszorg. De Bachelor Office Management kan eveneens bedrijfsresultaten, personeels- commerciële en financiele gegevens verwerken, analyseren, opvolgen en rapporteren. De Bachelor Office Management kan budgetten en CRM-systemen beheren.
De student verwerkt basisverrichtingen in de boekhouding.
De student legt de aspecten van een aankoop- en verkooproces uit.
De student bespreekt de belangrijkste handelsdocumenten.
De Bachelor Office Management voert efficiënt opdrachten uit binnen deadlines en budgetten en werkt oplossingsgericht naar een resultaat.
De student stelt een begin- en eindbalans op.
De student stelt een resultatenrekening op.
De student verwerkt regularisatie- en eindejaarsverrichtingen in de boekhouding.

Leerinhoud

Deel 1 – Inleiding tot het systeem van dubbel boekhouden: kennis, inzicht en toepassingen

  • Het systeem van het dubbel boekhouden (principe, balans, resultatenrekening, rekeningenstelsel)
  • Boekhoudkundige verwerking van de aankoop & verkoopcyclus (incl. voorraadwijzigingen, afschrijvingen)
  • Diverse boekhoudkundige processen (vb. investeringen, kosten, opbrengsten enz.)

Deel 2 – Financiële analyse van de jaarrekening: kennis, inzicht en toepassingen

  • het jaarverslag en de jaarrekening
  • financiële analyse van de balans en de resultatenrekening
  • ratio-analyse: rendabiliteit, solvabiliteit, liquiditeit, e.a. 
  • Winst, cashflow (kasstroom), EBIT, EBITDA

Deel 3 – Meest courante handelsdocumenten

  • Bespreking en analyse van de belangrijkste handelsdocumenten die bedrijven en financiële instellingen gebruiken.

Studiematerialen (lijst)

Presentaties powerpointVerplicht
Financieel managementVerplicht
Digitap APVerplicht
  • Auteur: Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen

Onderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing2,00 uren
Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges24,00 uren
Werktijd buiten de contacturen52,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennistoets100,00Digitaal examen
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennistoets100,00Digitaal examen

Toetsing (tekst)

Zie Digitap voor eventuele verdere instructies