Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Management en Communicatie
campus Meistraat
Meistraat 5 - 2000 Antwerpen
T +32 3 220 55 20 - F +32 3 220 55 59
mc@ap.be
Office management / 231309/1923/2021/1/85
Studiegids

Office management / 2

31309/1923/2021/1/85
Academiejaar 2020-21
Komt voor in:
  • Bachelor in het office management, trajectschijf 1
    Afstudeerrichting:
    • Business & Languages
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Co-titularis(sen): d'Hollander Latoya
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Module 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 07.12.2020 (2de module)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 74,00 uren

Waarschuwing

De hogeschool bevindt zich in een overmachtssituatie als gevolg van de maatregelen die door de overheid werden genomen om de verspreiding van het coronavirus in te dijken. Daardoor werd de hogeschool genoodzaakt om, naast de afwijkingen t.o.v. de voorziene werkvormen en studiematerialen in de ECTS-fiche, ook afwijkingen te voorzien t.o.v. de informatie over de toetsing in deze ECTS-fiche van dit opleidingsonderdeel. Voor de toetsing in de eerste examenperiode wordt/worden de volgende afwijking(en) voorzien: digitaal examen, 60 min, gesloten boek

Zie Digitap voor aanvullende informatie.
Let op! Deze wijzigingen vervangen dus de informatie over de toetsing in deze ECTS-fiche en gelden voorlopig enkel voor de eerste zittijd.

Indien verdere maatregelen vanuit de overheid de hogeschool ertoe zouden noodzaken nog verdere afwijkingen te voorzien voor de toetsing, dan zal de student hier zo gauw mogelijk per e-mail van op de hoogte worden gebracht.


De informatie in deze ECTS-fiche is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

In dit vak maak je kennis met je toekomstige werkveld en gaan we na hoe je het beroep Management Assistant kan definiëren. We maken een realistische voorstelling van het takenpakket dat je te wachten staat en bekijken de rol van de Management Assistant in een bedrijf. We gaan op zoek naar technieken en tips om het hoofd te bieden aan stress, conflicten te voorkomen en de relaties op het werk te verbeteren.

Aan de hand van cases, groepspresentaties en verwerkingsopdrachten verdiep je je in het diverse takenpakket van een Management Assistant.

OLR-Leerdoelen (lijst)

De Bachelor Office Management werkt stipt, snel, doelmatig , ordelijk en nauwkeurig.
De student beheerst de kennis en de techniek om documenten te klasseren en te archiveren, zowel digitaal als analoog.
De Bachelor Office Management beheerst het Nederlands en minstens 3 vreemde talen (E, FR, D, S). De Bachelor Office Management onderhoudt de interne, externe en interculturele communicatie zowel schriftelijk als mondeling ( telefonie, communicatie, correspondentie, notuleren ..). De Bachelor Office Management kan vragen en wensen van stakeholders correct inschatten en speelt daarop in, hij/zij reageert empatisch in alle professionele situaties en toont zich hierbij steeds discreet conform de beroepsdeontologie en bedrijfscultuur.
De student telefoneert klantvriendelijk.
De Bachelor Office Management is loyaal en respecteert bestaande de beroepsdeontologie en de bedrijfscultuur.De Bachelor Office Management stelt zich dienstverlenend, klantgericht en commercieël op.
De student reageert gepast in een kantooromgeving en kent de do's & don'ts.
De Bachelor Office Management kan het eigen handelen en denken, dat van anderen en zijn omgeving evalueren. De Bachelor Office Management kan problemen die ontstaan signaleren en bijdragen tot de oplossing ervan. De Bachelor Office Management hanteert hierbij een brede interesse en openheid voor andere culturen, de actualiteit, de politiek, het maatschappelijke en economische gebeuren.
De student reageert gepast in een kantooromgeving en kent de do's & don'ts.
De Bachelor Office Management heeft inzicht en kennis van boekhouding, software voor statische verwerking, sociale zekerheid, personeelsmanagement, marketing, verkoopstechnieken en kwaliteitszorg. De Bachelor Office Management kan eveneens bedrijfsresultaten, personeels- commerciële en financiele gegevens verwerken, analyseren, opvolgen en rapporteren. De Bachelor Office Management kan budgetten en CRM-systemen beheren.
De student organiseert vergaderingen, incusief voorbereiding, uitwerking, notuleren en opvolging. 
De student telefoneert klantvriendelijk.
De Bachelor Office Management kan, vanuit een inzicht in de werkorganisatie, plan- en projectmatig werken. De Bachelor Office Management neemt daarbij verantwoordelijkheid en kan coördinerende taken binnen het secretariaat uitvoeren. De Bachelor Office Management kan omgaan met stresssituaties, reageert efficiënt, flexibel en hoffelijk onder alle omstandigheden.
De student kent het stappenplan (voorbereiding, organisatie, opvolging) van de organisatie van PR-evenementen en zakenreizen.
De student organiseert vergaderingen, incusief voorbereiding, uitwerking, notuleren en opvolging. 
De student organiseert zichzelf, de werkplek en zijn tijd op een efficiënte manier.
De Bachelor Office Management plant, coördineert en organiseert acties van de manager, events, vergaderingen, congressen, zakenreizen en afspraken met klanten en externe commerciële contacten. De Bachelor Office Management heeft inzicht in de vereisten bij de voorbereiding en organisatie van vergaderingen en volgt mee de besluitvorming op. De Bachelor Office Management organiseert en coördineert het secretariaat, bepaalt de werkindeling op het secretariaat, coördineert en adviseert bij invoering van nieuwe procedures en stuurt het secretariaat logistiek.
De student beheerst de kennis en de techniek om documenten te klasseren en te archiveren, zowel digitaal als analoog.
De student kent het stappenplan (voorbereiding, organisatie, opvolging) van de organisatie van PR-evenementen en zakenreizen.
De student organiseert vergaderingen, incusief voorbereiding, uitwerking, notuleren en opvolging. 
De Bachelor Office Management voert efficiënt opdrachten uit binnen deadlines en budgetten en werkt oplossingsgericht naar een resultaat.
De student bepaalt prioriteiten a.d.h.v. de eisenhouwer matrix.
De Bachelor Office Management is zich bewust van zijn eigen verantwoordelijkheden en evalueert zijn eigen handelen. De Bachelor Office Management organiseert zelfstandig administratieve en organisatorische opdrachten en voert deze systematisch uit. De Bachelor Office Management is kritisch, spoort problemen op en formuleert daaruit een probleemstelling. De Bachelor Office Management kan voor een continuiteit zorgen bij afwezigheid van het management.
De student organiseert zichzelf, de werkplek en zijn tijd op een efficiënte manier.

Leerinhoud

Profiel Management Assistant
• Beroepscompetentieprofiel
• Functietitels en soorten MA’s
• Competenties en attitudes
• Taken van een MA
• Carrièrepaden
• Personeelsadvertenties
• Solliciteren

Communiceren
• Public Relations
• Omgangsvormen op het werk
• Verbale en non-verbale communicatie
• Slim Netwerken
• EQ
• Commercieel en creatief schrijven
• Professioneel telefoneren
• LinkedIn

Self Management
• Persoonlijke SWOT-analyse
• Persoonlijk ontwikkelingsplan
• Persoonlijk actieplan
• SMART
• Time Management
• Stress Management
• Zelforganisatie
• Overprogrammatie

Office Management & more
• Organiseer je werkplek
• Postbehandeling
• Klassement en archiefbeheer
• Agendabeheer
• Fleet Management
• Facility Management
• Travel Management
• Event Management

Vergaderen en notuleren
• Vergadering voorbereiden
• Vergadering notuleren
• Vergadering opvolgen
• Rol als notulist
• Rol als voorzitter
• Vergaderen op afstand: de mogelijkheden

Studiematerialen (lijst)

DigitapVerplicht
SyllabusVerplicht
Digitap APVerplicht
  • Auteur: Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen

Onderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing2,00 uren
Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges12,00 uren
Practicum en/of oefeningen12,00 uren
Werktijd buiten de contacturen48,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennistoets100,00Schriftelijk examen van 120 minuten op 20 punten.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennistoets100,00Schriftelijk examen van 120 minuten op 20 punten.

Toetsing (tekst)

Zie Digitap voor eventuele verdere instructies