Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Management en Communicatie
campus Meistraat
Meistraat 5 - 2000 Antwerpen
T +32 3 220 55 20 - F +32 3 220 55 59
mc@ap.be
Deutsch-Anfänger /3-428326/1923/2021/1/28
Studiegids

Deutsch-Anfänger /3-4

28326/1923/2021/1/28
Academiejaar 2020-21
Komt voor in:
 • Bachelor in het office management, trajectschijf 1
  Keuzeoptie van afstudeerrichting:
  • Duits binnen Business & Languages
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Verstraeten Bart
Onderwijstalen: Duits
Kalender: Module 3 + Module 4
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2021 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Duits is de meest gesproken moedertaal in de EU (120 miljoen mensen). Belgen doen meer zaken met hun oosterburen dan met Fransen of Nederlanders. Duitsland is niet alleen onze belangrijkste handelspartner, het vormt ook het economische en politieke zwaartepunt van Europa. Kennis van het Duits geeft daarnaast toegang tot een zeer rijke cultuur(geschiedenis). Een aardig mondje Duits spreken is dan ook uitermate nuttig voor een officemanager anno nu. Met dit pakket heb je alleszins een voortreffelijke keuze gemaakt.

Deze basismodules brengen je tot op het niveau A1+ van het Europees Referentiekader. De focus ligt op taalbegrip en op (durven) spreken.

OLR-Leerdoelen (lijst)

De Bachelor Office Management beheerst het Nederlands en minstens 3 vreemde talen (E, FR, D, S). De Bachelor Office Management onderhoudt de interne, externe en interculturele communicatie zowel schriftelijk als mondeling ( telefonie, communicatie, correspondentie, notuleren ..). De Bachelor Office Management kan vragen en wensen van stakeholders correct inschatten en speelt daarop in, hij/zij reageert empatisch in alle professionele situaties en toont zich hierbij steeds discreet conform de beroepsdeontologie en bedrijfscultuur.
De student voert een eenvoudige dialoog, wanneer de gesprekspartner bereid is zaken te herhalen of opnieuw te formuleren en hem helpt bij het formuleren.
De student begrijpt eenvoudige teksten met een duidelijke structuur (bv. nota's, berichten, mededelingen op posters en in catalogi).
De student begrijpt vertrouwde woorden en basiszinnen die hemzelf, zijn familie en directe omgeving betreffen, wanneer duidelijk en langzaam gesproken wordt.
De student gebruikt de basisgrammatica en woordenschat in een communicatieve context.
De student gebruikt eenvoudige uitdrukkingen en zinnen om zichzelf en mensen uit zijn leefomgeving voor te stellen.
De student spreekt het Duits correct uit.
De student stelt en beantwoordt eenvoudige vragen die een directe behoefte of zeer vertrouwde onderwerpen betreffen.
De student vult persoonlijke gegevens in op een formulier en schrijft een korte, eenvoudige boodschap (bv. wenskaart, vraag stellen).

Leerinhoud

 • Elementaire algemene woordenschat en allerlei uitdrukkingen (gangbare thema’s voor A1)
 • Kennis van land en volk
 • Uitspraak
 • Luistervaardigheidstraining en veel mondelinge interactie
 • Eenvoudige (elektronische) teksten schrijven: e-mail, sms, e.d.
 • Relevante grammaticale topics

Studiematerialen (lijst)

Multimedia D-A-CH-L-OVerplicht
Spektrum Deutsch A1+Verplicht
 • Auteur: Buscha, A. & Szita, S.
Digitap APVerplicht
 • Auteur: Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen

Onderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing2,00 uren
Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges20,00 uren
Practicum en/of oefeningen16,00 uren
Werktijd buiten de contacturen40,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennistoets20,00Laatste les module 3: Lektionen 1-5 -
woordenschat (1/2)
leesvaardigheidstoets (1/4)
tekstproductie - bv. e-mail (1/4)
AcademiejaarKennistoets80,00Na mod 4: Lektionen 6-12
woordenschat (1/4)
kennisvragen Land & Leute (1/4)
leesvaardigheidstoets (1/4)
tekstproductie - bv. e-mail (1/4)
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennistoets100,00Leerstof mod 3-4:
woordenschat (1/4)
kennisvragen Land & Leute (1/4)
leesvaardigheidstoets (1/4)
tekstproductie - bv. e-mail (1/4)

Toetsing (tekst)

Zie Digitap voor eventuele verdere instructies