Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Management en Communicatie
campus Meistraat
Meistraat 5 - 2000 Antwerpen
T +32 3 220 55 20 - F +32 3 220 55 59
mc@ap.be
Español elemental /3-428328/1923/2021/1/96
Studiegids

Español elemental /3-4

28328/1923/2021/1/96
Academiejaar 2020-21
Komt voor in:
  • Bachelor in het office management, trajectschijf 1
    Keuzeoptie van afstudeerrichting:
    • Spaans binnen Business & Languages
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Bongaerts Hanne
Onderwijstalen: Spaans
Kalender: Module 3 + Module 4
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2021 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

In de cursus Español elemental (3 studiepunten) leer je communiceren in het Spaans in een beroepsmatige context. In relatief korte tijd bouw je je mondelinge en schriftelijke taalvaardigheid stap voor stap op. Er wordt uitgegaan van de praktische eisen die de economie en handel stellen aan de communicatie in een moderne vreemde taal. Thema's die aan bod komen zijn onder andere economische activiteiten en sectoren, een organigram van een bedrijf, op hotel en op restaurant gaan en een professionele agenda beheren.

Bij het succesvol beëindigen van deze cursus heeft de student het A1 niveau van het Europees Referentiekader voor Talen bereikt.

Meer informatie over het ERK vind je hier: http://www.erk.nl/leerling/watiserk/ en hier: https://europass.cedefop.europa.eu/es/resources/european-language-levels-cefr

Begincompetenties (tekst)

  • De student kan zelfstandig woordenschat studeren aan de hand van woordenlijsten en oefeningen.
  • De student kan zelfstandig oefeningen maken en verbeteren met een oplossingssleutel.

OLR-Leerdoelen (lijst)

De Bachelor Office Management werkt stipt, snel, doelmatig , ordelijk en nauwkeurig.
De student drukt zich uit op een grammaticaal correcte manier.
De Bachelor Office Management beheerst het Nederlands en minstens 3 vreemde talen (E, FR, D, S). De Bachelor Office Management onderhoudt de interne, externe en interculturele communicatie zowel schriftelijk als mondeling ( telefonie, communicatie, correspondentie, notuleren ..). De Bachelor Office Management kan vragen en wensen van stakeholders correct inschatten en speelt daarop in, hij/zij reageert empatisch in alle professionele situaties en toont zich hierbij steeds discreet conform de beroepsdeontologie en bedrijfscultuur.
De student stelt zichzelf voor en licht zijn/haar functie in het bedrijf toe.
De student gebruikt de elementaire zakelijke woordenschat, zowel mondeling als schriftelijk.
De student gebruikt eenvoudige uitdrukkingen en zinnen om zichzelf en mensen uit zijn leefomgeving voor te stellen.
De student hanteert de aangeboden woordenschat van algemene en zakelijke aard.
De student spreekt aangeleerde Spaanse woorden correct uit.
De student gebruikt aangeleerde uitdrukkingen en zinnen om zichzelf, mensen uit zijn leefomgeving en bedrijven voor te stellen.
De student vertaalt aangeleerde woordenschat.
De student beschrijft afbeeldingen met aangeleerde woordenschat.
De student stelt een andere persoon voor en licht zijn/haar functie toe.
De student spelt gekende woorden correct.
De student past grammaticale regels op A1-niveau van het Europees Referentiekader voor de Talen toe.
De student selecteert informatie in korte teksten (bv. berichtjes, mededelingen, posters en catalogi).
De student herformuleert informatie uit korte teksten (bv. berichtjes, mededelingen, posters en catalogi) in eigen woorden.
De student vergelijkt informatie uit korte teksten (bv. berichtjes, mededelingen, posters en catalogi).
De student produceert korte zinnen met persoonlijke of professionele informatie.
De student vult persoonlijke details in op formulieren.
De student beantwoordt vragen over persoonlijke of professionele informatie.
De student verantwoordt zijn/haar mening over culturele en/of actuele informatie over een Spaanstalig land.

Leerinhoud

Jezelf en collega’s kunnen voorstellen, persoonlijke gegevens van collega’s kunnen vragen, informatie over een bedrijf kunnen vragen en geven, personen voorstellen in een bedrijfscontext en in een familiale context, informatie over hotels en restauranten begrijpen, eenvoudige professionele telefoongesprekken, enz.

Voor een gedetailleerder overzicht van de leerinhouden kan je de inhoudsopgave van het cursusmateriaal doornemen.

Studiematerialen (lijst)

DigitapVerplicht
EmprendedoresVerplicht
Digitap APVerplicht
  • Auteur: Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen

Onderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing2,50 uren
Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges24,00 uren
Practicum en/of oefeningen12,00 uren
Werktijd buiten de contacturen39,50 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennistoets60,00Schriftelijk examen na Module 4
AcademiejaarKennistoets40,00Mondeling examen na Module 3
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennistoets40,00Mondeling examen
Tweede examenperiodeKennistoets60,00Schriftelijk examen

Toetsing (tekst)

Zie Digitap voor eventuele verdere instructies