Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Management en Communicatie
campus Meistraat
Meistraat 5 - 2000 Antwerpen
T +32 3 220 55 20 - F +32 3 220 55 59
mc@ap.be
Virtual Office/325745/1923/2021/1/59
Studiegids

Virtual Office/3

25745/1923/2021/1/59
Academiejaar 2020-21
Komt voor in:
  • Bachelor in het office management, trajectschijf 2
    Afstudeerrichting:
    • Business & Languages
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Co-titularis(sen): Van Hansewijck Dries
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Module 3
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 01.03.2021 (3de module)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

geslaagd of getolereerd voor Office tools / 1 EN geslaagd of getolereerd voor Excel / 2 EN geslaagd of getolereerd voor Word I en powerpoint I / 2 EN geslaagd of getolereerd voor Word II / 3 EN (geslaagd of getolereerd voor Word III/1 OF simultaan te volgen met Word III/1) EN (geslaagd of getolereerd voor Databeheer/2 MA OF simultaan te volgen met Databeheer/2 MA).

Korte omschrijving

Tijdens deze module leer je de opgedane kennis van MS Office pakketten toe te passen in een bedrijfscontext. We gaan aan de slag met cases zoals je die ook in het bedrijfsleven kunt tegenkomen. Verder focussen we ook op samenwerkingsmogelijkheden in de M365 suite van tools, eerst in groep, nadien met externe stakeholders.

Naast MS Office ga je aan de slag met SAP. SAP is een pakket dat veel gebruikt wordt in de bedrijfswereld. We gaan dieper in op het gebruik van de modules: PA (Personnel Administration) en OM (Organisational Management).

Begincompetenties (tekst)

De student moet geslaagd zijn voor deel 1 Excel (module 2 eerste jaar) en voor de twee modules Word + PPTX in het eerste jaar.

De student moet deelgenomen hebben aan de cursus Excel tweede jaar in module 2 en Word tweede jaar in module 1.

De student beheerst het maken van draaitabellen en het zoeken, ordenen in lijsten.

De student kan via de Windows Verkenner elementaire handelingen uitvoeren zoals kopiëren/hernoemen/wissen/....van files; het maken/herbenoemen/wissen/...van mappen; het ordenen van files in een netwerkomgeving.

Vervolgtijdelijkheid:

Studenten moeten geslaagd/getolereerd zijn voor Office Tools, Excel, Word I, PPTX I en Word II en geslaagd of getolereerd of simultaan te volgen met Word III en Databeheer.


OLR-Leerdoelen (lijst)

De Bachelor Office Management kan klassieke en digitale informatie opzoeken, verzamelen en archiveren. Hiervoor hanteert de Bachelor Office Management up to date dossiersystemen, klasseer- en archiveringsmethoden en ICT-technologie (document management systemen) en zorgt voor efficiënte informatiedoorstroming en -verwerking.
De student werkt in het pakket SAP vlot met de modules TM, OM en PA waardoor hij binnen een beperkt tijdsbestek gegevens kan analyseren, structuren en foutloos kan inbrengen.
De Bachelor Office Management kan het eigen handelen en denken, dat van anderen en zijn omgeving evalueren. De Bachelor Office Management kan problemen die ontstaan signaleren en bijdragen tot de oplossing ervan. De Bachelor Office Management hanteert hierbij een brede interesse en openheid voor andere culturen, de actualiteit, de politiek, het maatschappelijke en economische gebeuren.
De student bekijkt, tijdens het uitwerken van de cases uit het handboek, met de nodige kritische zin zijn oplossingen en vergelijkt deze (indien aangereikt) met de gegeven oplossing uit het handboek. Hij brengt daar waar nodig correcties aan.
De Bachelor Office Management heeft inzicht en kennis van boekhouding, software voor statische verwerking, sociale zekerheid, personeelsmanagement, marketing, verkoopstechnieken en kwaliteitszorg. De Bachelor Office Management kan eveneens bedrijfsresultaten, personeels- commerciële en financiele gegevens verwerken, analyseren, opvolgen en rapporteren. De Bachelor Office Management kan budgetten en CRM-systemen beheren.
De student concretiseert de aangeleerde SAP technieken in oefeningen en lost de oefeningen op zelfstandige basis op.
De student verwerft inzicht in de complexiteit van de dagdagelijkse kantoorpraktijk en is in staat geïntegreerde cases tot een goed einde te brengen.
De Bachelor Office Management voert efficiënt opdrachten uit binnen deadlines en budgetten en werkt oplossingsgericht naar een resultaat.
De student brengt ingewikkelde problemen binnen een beperkt tijdsbestek tot een goed einde.
De student werkt in het pakket SAP vlot met de modules TM, OM en PA waardoor hij binnen een beperkt tijdsbestek gegevens kan analyseren, structuren en foutloos kan inbrengen.
De Bachelor Office Management is zich bewust van zijn eigen verantwoordelijkheden en evalueert zijn eigen handelen. De Bachelor Office Management organiseert zelfstandig administratieve en organisatorische opdrachten en voert deze systematisch uit. De Bachelor Office Management is kritisch, spoort problemen op en formuleert daaruit een probleemstelling. De Bachelor Office Management kan voor een continuiteit zorgen bij afwezigheid van het management.
De student bekijkt, tijdens het uitwerken van de cases uit het handboek, met de nodige kritische zin zijn oplossingen en vergelijkt deze (indien aangereikt) met de gegeven oplossing uit het handboek. Hij brengt daar waar nodig correcties aan.
De student concretiseert de aangeleerde SAP technieken in oefeningen en lost de oefeningen op zelfstandige basis op.
De Bachelor Office Management kan zelf beslissingen nemen, stelt prioriteiten in het belang van het bedrijf. De Bachelor Office Management helpt spontaan bij dringend werk, formuleert suggesties om problemen op te lossen, is innovatief en creatief.
De student concretiseert de verworven kennis door gegevens uit te wisselen tussen de verschillende Office pakketten.

Leerinhoud

Het zelfstandig uitwerken van de aangereikte cases.

Data uitwisselen tussen de verschillende Office pakketten.

Documenten en spreadsheets beheren in de online M365 omgeving.

Documenten delen en samenwerken in OneDrive.

Meetings organiseren en houden in de Teams omgeving.

Aanmelden en navigeren binnen de SAP omgeving.

Inbrengen van personeelsgegevens in de module PA (SAP).

Organisatiestructuren beheren en doorvoeren in de module OM (SAP).

Studiematerialen (lijst)

StudiewijzerVerplicht
Digitap APVerplicht
  • Auteur: Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Practicum en/of oefeningen24,00 uren
Werktijd buiten de contacturen54,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets hands off permanent (Permanente evaluatie)100,00Permanente evaluatie aangevuld met een praktijkcase. Voor meer informatie, zie Digitap > Evaluaties.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets hands on100,00Hands on digitaal examen. Voor meer informatie, zie Digitap > Evaluaties

Toetsing (tekst)

Zie Digitap voor eventuele verdere instructies