Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Management en Communicatie
campus Meistraat
Meistraat 5 - 2000 Antwerpen
T +32 3 220 55 20 - F +32 3 220 55 59
mc@ap.be
Français I/1-228314/1923/2021/1/08
Studiegids

Français I/1-2

28314/1923/2021/1/08
Academiejaar 2020-21
Komt voor in:
 • Bachelor in het office management, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Leenkneght Inge
Andere co-titularis(sen): Dockx Peggy
Onderwijstalen: Frans
Kalender: Module 1 + Module 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2020 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit getolereerd).
Totale studietijd: 78,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

In deze cursus gaat de aandacht naar het verwerven van algemene en beroepsspecifieke woordenschat, alsook van mondelinge en schriftelijke vaardigheden.
De basisgrammatica Frans wordt voornamelijk op zelfstandige basis opgefrist.

Begincompetenties (tekst)

 • eLAO test verplicht bij aanvang academiejaar
 • goede basiskennis Frans (A2-50 van het Europees Referentiekader)

OLR-Leerdoelen (lijst)

De Bachelor Office Management werkt stipt, snel, doelmatig , ordelijk en nauwkeurig.
De student spelt een naam, email-adres enz.
De student noteert en communiceert een telefoonnummer.
De student kan rekenen in het Frans.
De student drukt zich uit op een grammaticaal correcte manier.
De Bachelor Office Management beheerst het Nederlands en minstens 3 vreemde talen (E, FR, D, S). De Bachelor Office Management onderhoudt de interne, externe en interculturele communicatie zowel schriftelijk als mondeling ( telefonie, communicatie, correspondentie, notuleren ..). De Bachelor Office Management kan vragen en wensen van stakeholders correct inschatten en speelt daarop in, hij/zij reageert empatisch in alle professionele situaties en toont zich hierbij steeds discreet conform de beroepsdeontologie en bedrijfscultuur.
De student neemteen bestelling op (per telefoon).
De student signaleert een fout op een factuur.
De student ontvangt een klant.
De student ontvangt een klant op zijn/haar stand.
De student stelt een product voor.
De student begrijpt een voicemailbericht en spreekt het zelf in.
De student herhaalt grammatica secundair onderwijs en diept het uit.
De student kan iemand in zijn/haar bedrijf rondleiden.
De student communiceert informatie (prijs, korting, levertermijn,...), zowel mondeling als schriftelijk.
De student wint informatie in m.b.t. een beurs (stand, inschrijving, ...)
De student vraagt om inlichtingen (prijs, korting, levertermijn, ...), zowel mondeling als schriftelijk.
De student vertaalt relatief vlot mondeling en schriftelijk.
De student begrijpt richtlijnen en communiceert zelf m.b.t. de verpakking, verzendingswijze, transportmiddel.
De student stelt zichzelf voor en licht zijn/haar functie in het bedrijf toe.
De student maakt oefeningen op grammatica.
De student gebruikt de belangrijkste beleefdheidsconventies (gebruik van vous/tu).
De student gebruikt de elementaire zakelijke woordenschat, zowel mondeling als schriftelijk.
De student communiceert m.b.t betalingstermijn, betalingswijze,...
De student converseert met zakenrelaties.
De student zoekt de juiste uitspraak zelfstandig op (De student heeft een duidelijke uitspraak.)
De student stelt een andere persoon voor en licht zijn/haar functie toe.
De student geeft een bestelling door of wijzigt die, per telefoon of via mail.
De student geeft een vlotte en spontane presentatie over een medisch gerelateerd onderwerp, en beantwoordt de vragen vanuit het publiek.
De student hanteert een correcte uitspraak.
De Bachelor Office Management kan klassieke en digitale informatie opzoeken, verzamelen en archiveren. Hiervoor hanteert de Bachelor Office Management up to date dossiersystemen, klasseer- en archiveringsmethoden en ICT-technologie (document management systemen) en zorgt voor efficiënte informatiedoorstroming en -verwerking.
De student gebruikt een woordenboek gericht en efficiënt.
De Bachelor Office Management toont een actieve houding t.o.v. de beroepsontwikkeling, beseft de noodzaak tot levenslang leren en is bereid om bij te scholen. De Bachelor Office Management heeft aandacht voor nieuwe tendensen, aanvaardt opmerkingen en leert uit eigen fouten.
De student zoekt de juiste uitspraak zelfstandig op (De student heeft een duidelijke uitspraak.)
De Bachelor Office Management heeft inzicht en kennis van boekhouding, software voor statische verwerking, sociale zekerheid, personeelsmanagement, marketing, verkoopstechnieken en kwaliteitszorg. De Bachelor Office Management kan eveneens bedrijfsresultaten, personeels- commerciële en financiele gegevens verwerken, analyseren, opvolgen en rapporteren. De Bachelor Office Management kan budgetten en CRM-systemen beheren.
De student reserveert een trein- of vliegtuigticket (telefonisch en per mail).
De Bachelor Office Management heeft kennis van het beleid en organisatie van de gezondheidszorg, van interne structuren binnen bepaalde gezondheidsvoorzieningen en hun wisselwerking met externe structuren. De Bachelor Office Management kan de medische registratie, nomenclatuur en boekhoudkundige verrichtingen toepassen. De Bachelor Office Management heeft een praktische achtergrondkennis van anatomie, fysiologie, farmacologie en pathologie. De Bachelor Office Management kan EHBO-technieken toepassen en een aantal eenvoudige medische gegevens van de patiënt (lengte, gewicht,...) registreren.
De student schrijft een korte zakelijke mail (met aangepaste aanspreking, slotformule, stijl en woordenschat).
De Bachelor Office Management kan, vanuit een inzicht in de werkorganisatie, plan- en projectmatig werken. De Bachelor Office Management neemt daarbij verantwoordelijkheid en kan coördinerende taken binnen het secretariaat uitvoeren. De Bachelor Office Management kan omgaan met stresssituaties, reageert efficiënt, flexibel en hoffelijk onder alle omstandigheden.
De student reserveert een hotel (telefonisch en per mail).
De student regelt een afspraak, stelt deze uit of annuleert de afspraak.
De Bachelor Office Management plant, coördineert en organiseert acties van de manager, events, vergaderingen, congressen, zakenreizen en afspraken met klanten en externe commerciële contacten. De Bachelor Office Management heeft inzicht in de vereisten bij de voorbereiding en organisatie van vergaderingen en volgt mee de besluitvorming op. De Bachelor Office Management organiseert en coördineert het secretariaat, bepaalt de werkindeling op het secretariaat, coördineert en adviseert bij invoering van nieuwe procedures en stuurt het secretariaat logistiek.
De student stelt een planning voor.
De Bachelor Office Management voert efficiënt opdrachten uit binnen deadlines en budgetten en werkt oplossingsgericht naar een resultaat.
De student communiceert een probleem i.v.m. de levering lost het op.
De student communiceert problemen en biedt oplossingen.
De student maant de klant telefonisch en schriftelijk aan tot betaling.

Leerinhoud

 • Herhaling van de grammatica (oefeningen).   
 • Schriftelijke en mondelinge communicatie in een zakelijke context: schrijf-, luister- en spreekoefeningen
 • Algemene en zakelijke woordenschat (zie leerdoelen)

Studiematerialen (lijst)

Grammaire TrajetVerplicht
 • Auteur: Raes MA ea
Pour parler affairesVerplicht
 • Auteur: Mitchell, M ea
Taalsoftware eXplioVerplicht€ 11,50
Digitap APVerplicht
 • Auteur: Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen

Studiematerialen (tekst): VerplichtOnderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing4,00 uren
Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges18,00 uren
Practicum en/of oefeningen12,00 uren
Werktijd buiten de contacturen44,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets simulatie permanent (Permanente evaluatie)20,00Permanente evaluaties tijdens M1 en M2
AcademiejaarKennistoets80,00Digitaal schriftelijk examen over alle leerstof van M1 en M2 via Toets.ap
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennistoets100,00Digitaal schriftelijk examen over alle leerstof van M1 en M2 via Toets.ap

Toetsing (tekst)

Zie Digitap voor eventuele verdere instructies