Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Gezondheid en Welzijn
campus Spoor Noord Noorderplaats
Noorderplaats 2 - 2000 Antwerpen
gw@ap.be
Vaardigheden voor de maatschappelijk assistent 413443/1927/2021/1/27
Studiegids

Vaardigheden voor de maatschappelijk assistent 4

13443/1927/2021/1/27
Academiejaar 2020-21
Komt voor in:
  • Bachelor in het sociaal werk, trajectschijf 2
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 6 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Clauw Jo
Andere co-titularis(sen): Keulemans Anneke, Masson Ann, Polak Robin, Van himbeeck Hilde, Verbiest Griet, Verheyen Tom
Co-titularis(sen) zijn nog niet (allemaal) gekend.
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2021 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 168,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

(geslaagd of getolereerd voor Vaardigheden voor de maatschappelijk assistent 1 EN geslaagd of getolereerd voor Vaardigheden voor de maatschappelijk assistent 2) EN (simultaan te volgen met Vaardigheden voor de maatschappelijk assistent 3 OF geslaagd of getolereerd voor Vaardigheden voor de maatschappelijk assistent 3).

Korte omschrijving

Op basis van theoretische sessies train je vaardigheden om op een professionele wijze krachtgericht te interveniëren en hierdoor gedrag te beïnvloeden en/of te veranderen. Je leert verschillende werkvormen en methoden gebruiken die je basisvaardigheden versterken en verdiepen en zo je sociaal-agogisch handelen vorm geven.

Begincompetenties (tekst)

Zie algemene begincompetenties Artesis Plantijn Sociaal Werk.

OLR-Leerdoelen (lijst)

OLR02-Agogisch handelen
Je beschrijft de basiselementen van een effectief team, teambuilding, krachtgericht werken, coaching en conflicthantering.
Je past je inzichten m.b.t. een effectief team, teambuilding, krachtgericht werken, coaching en conflicthantering toe op een concrete situatie.
Je werkt een werkvorm uit volgens de principes van STTADIUM.
OLR03-Communiceren
Je hanteert een professionele schriftelijke communicatie.
Je toont aan dat je je mening kan onderbouwen aan de hand van de literatuur.
OLR04-Samenwerken
Je demonstreert een krachtgerichte begeleidersstijl bij het begeleiden een werkvorm.
Je demonstreert een vlotte samenwerking met je medestudent bij het begeleiden een werkvorm.
Je toont een professionele houding tijdens de trainingen.
OLR09-Kritsch onderzoekend
Je hanteert een professionele schriftelijke communicatie.

Leerinhoud

Effectieve teams

Teambuilding

Krachtgericht werken

Coaching

Conflicthantering

Methoden en werkvormen in het werken met groepen

Studiematerialen (lijst)

StudiewijzerVerplicht
Vaardigheden voor de maatschappelijk assistent 4Verplicht€ 4,35
# Sociaal Werk. Met mens en samenleving.Verplicht€ 35,00
  • Auteur: Tirions M., Cornille A., Raeymaeckers P., Gibens S., Boxtaens J., Postma Y.
Handboek groepsdynamica - een inleiding op theorie en praktijkVerplicht€ 47,50
  • Auteur: Jan Remmerswaal
Digitap APVerplicht
  • Auteur: Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges18,00 uren
Vormen van groepsleren25,00 uren
Werktijd buiten de contacturen125,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 2Vaardigheidstoets hands off55,00Indien een student niet geslaagd is voor het opleidingsonderdeel Vaardigheden voor de maatschappelijk assistent, wordt het cijfer permanente evaluatie automatisch overgedragen naar de 2e examenperiode.
Cijfers voor deelexamens waarvoor een student geslaagd is, worden eveneens automatisch overgedragen naar de 2e examenperiode.
Cijfers voor deelexamens waarvoor een student niet geslaagd is, worden nooit overgedragen. Deze deelexamens moeten hernomen worden in de 2e examenperiode.

Overdracht van deelcijfers naar een volgend academiejaar is niet mogelijk.

Voor meer specifieke info en richtlijnen zie studiewijzer.
Semester 2Vaardigheidstoets hands on permanent (Permanente evaluatie)10,00Indien een student niet geslaagd is voor het opleidingsonderdeel Vaardigheden voor de maatschappelijk assistent, wordt het cijfer permanente evaluatie automatisch overgedragen naar de 2e examenperiode.
Cijfers voor deelexamens waarvoor een student geslaagd is, worden eveneens automatisch overgedragen naar de 2e examenperiode.
Cijfers voor deelexamens waarvoor een student niet geslaagd is, worden nooit overgedragen. Deze deelexamens moeten hernomen worden in de 2e examenperiode.

Overdracht van deelcijfers naar een volgend academiejaar is niet mogelijk.

Voor meer specifieke info en richtlijnen zie studiewijzer.
Semester 2Kennistoets35,00Indien een student niet geslaagd is voor het opleidingsonderdeel Vaardigheden voor de maatschappelijk assistent, wordt het cijfer permanente evaluatie automatisch overgedragen naar de 2e examenperiode.
Cijfers voor deelexamens waarvoor een student geslaagd is, worden eveneens automatisch overgedragen naar de 2e examenperiode.
Cijfers voor deelexamens waarvoor een student niet geslaagd is, worden nooit overgedragen. Deze deelexamens moeten hernomen worden in de 2e examenperiode.

Overdracht van deelcijfers naar een volgend academiejaar is niet mogelijk.

Voor meer specifieke info en richtlijnen zie studiewijzer.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands on permanent (Permanente evaluatie)10,00Indien een student niet geslaagd is voor het opleidingsonderdeel Vaardigheden voor de maatschappelijk assistent, wordt het cijfer permanente evaluatie automatisch overgedragen naar de 2e examenperiode.
Cijfers voor deelexamens waarvoor een student geslaagd is, worden eveneens automatisch overgedragen naar de 2e examenperiode.
Cijfers voor deelexamens waarvoor een student niet geslaagd is, worden nooit overgedragen. Deze deelexamens moeten hernomen worden in de 2e examenperiode.

Overdracht van deelcijfers naar een volgend academiejaar is niet mogelijk.

Voor meer specifieke info en richtlijnen zie studiewijzer.
Tweede examenperiodeKennistoets25,00Indien een student niet geslaagd is voor het opleidingsonderdeel Vaardigheden voor de maatschappelijk assistent, wordt het cijfer permanente evaluatie automatisch overgedragen naar de 2e examenperiode.

Cijfers voor deelexamens waarvoor een student geslaagd is, worden eveneens automatisch overgedragen naar de 2e examenperiode.
Cijfers voor deelexamens waarvoor een student niet geslaagd is, worden nooit overgedragen. Deze deelexamens moeten hernomen worden in de 2e examenperiode.

Overdracht van deelcijfers naar een volgend academiejaar is niet mogelijk.

Voor meer specifieke info en richtlijnen zie studiewijzer.
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands off15,00Indien een student niet geslaagd is voor het opleidingsonderdeel Vaardigheden voor de maatschappelijk assistent, wordt het cijfer permanente evaluatie automatisch overgedragen naar de 2e examenperiode.
Cijfers voor deelexamens waarvoor een student geslaagd is, worden eveneens automatisch overgedragen naar de 2e examenperiode.
Cijfers voor deelexamens waarvoor een student niet geslaagd is, worden nooit overgedragen. Deze deelexamens moeten hernomen worden in de 2e examenperiode.

Overdracht van deelcijfers naar een volgend academiejaar is niet mogelijk.

Voor meer specifieke info en richtlijnen zie studiewijzer.
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets simulatie50,00Indien een student niet geslaagd is voor het opleidingsonderdeel Vaardigheden voor de maatschappelijk assistent, wordt het cijfer permanente evaluatie automatisch overgedragen naar de 2e examenperiode.
Cijfers voor deelexamens waarvoor een student geslaagd is, worden eveneens automatisch overgedragen naar de 2e examenperiode.
Cijfers voor deelexamens waarvoor een student niet geslaagd is, worden nooit overgedragen. Deze deelexamens moeten hernomen worden in de 2e examenperiode.

Overdracht van deelcijfers naar een volgend academiejaar is niet mogelijk.

Voor meer specifieke info en richtlijnen zie studiewijzer.