Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Gezondheid en Welzijn
campus Spoor Noord Noorderplaats
Noorderplaats 2 - 2000 Antwerpen
gw@ap.be
Capita selecta14393/1927/2021/1/26
Studiegids

Capita selecta

14393/1927/2021/1/26
Academiejaar 2020-21
Komt voor in:
 • Bachelor in het sociaal werk, trajectschijf 3
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 4 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Grymonprez Hans
Onderwijstalen: Engels, Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2020 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 112,00 uren
Totale kostprijs onderwijsactiviteiten: € 34,00

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

binnen trajectschijf 1 al minstens 60 studiepunten afgewerkt hebben EN binnen trajectschijf 2 al minstens 60 studiepunten afgewerkt hebben.

Korte omschrijving

In capita selecta ontrafel je een actueel maatschappelijk debat. Dit doe je door belangrijke spelers in dat debat te identificeren en hun positionering in dat debat te verduidelijken. Je maakt daartoe gebruik van blogs, krantenartikels, tijdschriften, sociale media en vakliteratuur. Je analyseert de argumenten die spelers inzetten en je laat je daardoor inspireren om een eigen beroepspositie te zoeken en taal te geven. Dat doe je ook door de beroepspositie te toetsen aan handvatten uit de sociaal werk literatuur (theoretisch, ethisch, sociaal-politiek, professioneel). Je laat je inspireren door een prikkelende reader en het werk van medestudenten in sessies van groepsleren. Dit 'brains on the move' opleidingsonderdeel loopt gelijktijdig en in samenwerking met de Haagse Hogeschool (NL) en de Hogeschool van Düsseldorf (GE). Wegens de corona-maatregelen gaat het fysieke uitwisselingsprogramma niet door. Je neemt deel aan een digitaal debat met Nederlandse en Duitse studenten. Ter voorbereiding werk je met samen met Nederlandse en Duitse studenten op een digitaal platform.

Begincompetenties (tekst)

Zie algemene begincompetenties Artesis Plantijn Sociaal Werk.

Aanbevolen zijn de eindcompetenties van theorie sociaal werk (2SW).

OLR-Leerdoelen (lijst)

OLR09-Kritsch onderzoekend
Je onderzoekt standpunten en argumenten van de verschillende spelers in een maatschappelijk debat.
Je toetst standpunten en argumenten aan sociaal werk literatuur.
Je verdedigt standpunten vanuit sociaal werk literatuur.

Leerinhoud

Sociaal werk in maatschappelijke breuklijnen.

Cartografie en analysetechnieken van een maatschappelijk debat.

Uitdiepen theoretische kennis, praktische ethiek en handelingskaders sociaal werk aan de hand van zelfstudie.

Opbouwen van een argumentatie onderbouwd vanuit sociaal werk literatuur en denkkaders.

Studiematerialen (lijst)

StudiewijzerVerplicht
Presentaties en cursusmateriaal op DigitapVerplicht
Digitap APVerplicht
 • Auteur: Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen

Studiematerialen (tekst): Aanbevolen

Aanbevolen literatuurVerbruggen, A., Tuteleers, P., & Gryp, D. (2011). Sociaal weer werk : positionering vanuit beroepsethiek. Gent: Academia press.Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges6,00 uren
 • Omschrijving: Opzet opleidingsonderdeel, theoretisch kader en werkwijze
 • Duur: Semester
Practicum en/of oefeningen8,00 uren
 • Omschrijving: Debat in Den Haag ism met de Haagse Hogeschool en de Hogeschool van Düsseldorf.
 • Duur: Semester
 • Opmerking: 34 euro is de actuele (april 2020) kostprijs voor een ticket Heen en Terug van Antwerpen-Den Haag. De voorziene uren zijn zonder verplaatsingstijd.
Vormen van groepsleren6,00 uren
 • Omschrijving: Drie responsiecolleges georganiseerd per afstudeerrichting
 • Opmerking: Elke student neemt minstens actief deel aan één responsiecollege
Werktijd buiten de contacturen92,00 uren
 • Omschrijving: Vrije werktijd voor paper (de docent is 2 uur beschikbaar voor online beantwoorden gegroepeerde vragen)

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 1Reflectieopdracht100,00Paper met grondige analyse van en positionering in een maatschappelijk debat.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeReflectieopdracht100,00Paper met grondige analyse van en positionering in een maatschappelijk debat.