Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Gezondheid en Welzijn
campus Spoor Noord Noorderplaats
Noorderplaats 2 - 2000 Antwerpen
gw@ap.be
Beleidsbeïnvloeding25083/1927/2021/1/27
Studiegids

Beleidsbeïnvloeding

25083/1927/2021/1/27
Academiejaar 2020-21
Komt voor in:
  • Bachelor in het sociaal werk, trajectschijf 3
    Afstudeerrichting:
    • sociaal-cultureel werk
In andere opleidingen:
  • Bachelor in het sociaal werk als Beleidsbeïnvloeding - V
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Svensson Sven
Andere co-titularis(sen): Thijs Inge
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2020 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 84,00 uren
Totale kostprijs onderwijsactiviteiten: € 3,50

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

binnen trajectschijf 1 al minstens 60 studiepunten afgewerkt hebben EN binnen trajectschijf 2 al minstens 60 studiepunten afgewerkt hebben EN geslaagd of getolereerd voor Sociaal cultureel handelen.

Korte omschrijving

Politiseren is een opdracht voor elke sociaal werker. In dit opleidingsonderdeel bekijken we waarom en hoe een SCW'er hier op kan inzetten. Daarnaast krijg je krijgt zicht op beleidsvoering en beleidsbeïnvloeding. Je bekijkt de rol van de sociaal-cultureel werker op vlak van besluitvorming, beleidsprocessen, het maken en beïnvloeden van beleid. Om structurele veranderingen na te streven is het belangrijk om een draagvlak op te bouwen. Samen met de groep ga je hier concreet mee aan de slag.

Begincompetenties (tekst)

Zie algemene begincompetenties Artesis Plantijn Sociaal Werk.

OLR-Leerdoelen (lijst)

OLR01-Ethisch perspectief
Je verklaart de invloed van sociale rechtvaardigheid op structureel sociaal werk.
OLR02-SCW1-Krachtgericht verbindend
Je verantwoordt het belang van politiserend werken voor een sociaal cultureel werker.
Je verantwoordt je positie als sociaal cultureel werker t.a.v. een maatschappelijk thema.
OLR02-SCW2-SCW-Methodieken
Je analyseert de inhoud en beleidsinhoud van een maatschappelijk thema.
Je beschrijft de verschillende fases van een beleidsbeïnvloedend proces.
Je beschrijft relevante en actuele wetgeving voor een ondernemende sociaal cultureel werker.
Je initieert een bewustwordingscampagne m.b.t. een maatschappelijk thema.
Je past relevante en actuele wetgeving toe op een maatschappelijk thema.

Leerinhoud

Binnen ‘beleidsbeïnvloeding SCW’ staan we stil bij het huidige klimaat om aan structureel sociaal werk te doen. We staan stil bij het politiserend werken en de ruimte die er voor het sociale middenveld is om dit te doen. Daarnaast krijg je theoretische input over wetgeving die van belang zijn voor een SCW’er. Deze kennis kan je verder helpen om inzicht te krijgen hoe je aan de slag kan gaan in praktijk en waar je rekening mee moet houden. Je leert daarnaast om een bewustwordingscampagne op poten te zetten.

Er wordt gewerkt met het handboek: ‘Met hoge heren kersen eten’. Een belangrijke aanvulling is het tekstmateriaal en de slides van de lessen die ter beschikking gesteld worden via Digitap. Voor het onderdeel ‘bijzondere reglementeringen’ krijg je materiaal aangeboden in een cursus. Al dit materiaal maakt deel uit van de ‘body of knowledge’ en dus studiemateriaal voor het schriftelijk examen.

Studiematerialen (lijst)

StudiewijzerVerplicht
Beleidsbeïnvloeding - Bijzondere reglementeringenVerplicht€ 4,70
#Sociaal Werk. Met mens en samenleving.Verplicht
  • Auteur: Tirions M., Cornille A., Raeymaeckers P., Gibens S., Boxtaens J., Postma Y.
Met hoge heren kersen eten – beleidsbeïnvloeding in de praktijkVerplicht€ 19,95
  • Auteur: Stefaan Viaene
Digitap APVerplicht
  • Auteur: Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges20,00 uren
Vormen van groepsleren9,00 uren
Werktijd buiten de contacturen55,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 1Vaardigheidstoets hands off100,00Voor meer specifieke info en richtlijnen zie studiewijzer.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands off100,00Voor meer specifieke info en richtlijnen zie studiewijzer.