Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Gezondheid en Welzijn
campus Spoor Noord Noorderplaats
Noorderplaats 2 - 2000 Antwerpen
gw@ap.be
Sociaal cultureel handelen29972/1927/2021/1/92
Studiegids

Sociaal cultureel handelen

29972/1927/2021/1/92
Academiejaar 2020-21
Komt voor in:
 • Bachelor in het sociaal werk, trajectschijf 2
  Afstudeerrichting:
  • sociaal-cultureel werk
In andere opleidingen:
 • Bachelor in het sociaal werk als Sociaal cultureel handelen - V
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 6 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Svensson Sven
Andere co-titularis(sen): De Ceuster Els
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1 of Semester 2 of Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2020 (Academiejaar) of 15.10.2020 (1ste semester) of 15.03.2021 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 168,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

binnen trajectschijf 1 al minstens 45 studiepunten afgewerkt hebben EN geslaagd voor Inleiding in de afstudeerrichtingen.

Korte omschrijving

Hoe grijp je in op een samenleving, een buurt een groep mensen als sociaal cultureel werker? Wat is sociaal cultureel handelen? Dat zijn de richtvragen van dit opleidingsonderdeel. We staan stil bij relevante denkkaders voor sociaal cultureel werkers en nodigen sociaal culturele professionals uit om hun ervaringen met ons te delen. We werken via interactieve werkcolleges aan het opbouwen van Body of Knowledge en onderzoeken de laboratoriumrol van het sociaal cultureel werk.

Begincompetenties (tekst)

Zie algemene begincompetenties Artesis Plantijn Sociaal Werk.

OLR-Leerdoelen (lijst)

OLR02-SCW1-Krachtgericht verbindend
Je analyseert interventies uit de sociaal-culturele praktijk.
Je onderzoekt de laboratoriumrol van het sociaal-cultureel werk.
Je onderzoekt een thema gekoppeld aan de sociaal-culturele praktijk.
Je reflecteert over de grondhouding van de sociaal-cultureel werker.
Je toont inzicht in de basisconcepten van het sociaal-cultureel handelen.
OLR02-SCW2-SCW-Methodieken
Je verantwoordt sociaal-culturele interventies vanuit de opgebouwde kennis.

Leerinhoud

Je bouwt binnen dit opleidingsonderdeel je kennis over sociaal cultureel handelen op. Je doet dat enerzijds door theoretische kaders te doorgronden en anderzijds door deze inzichten te toetsen aan de praktijk via concrete praktijkverhalen van sociaal culturele professionals en opdrachten.

De volgende thema's komen aan bod:

 • Visie vakgroep SCW AP
 • Methodologisch kader: De functies en de rollen van sociaal cultureel handelen
 • Grondhouding en waarden van de sociaal cultureel werker
 • VERBINDEN: over maatschappelijke kwetsbaarheid, participatie en burgerschap en civiele samenleving
 • ONTMOETEN: over de inclusieve samenleving, het kleine ontmoeten en vrijetijdsparticipatie in een superdiverse samenleving
 • LEREN: over een duurzame samenleving en culturen van leren
 • BELEVEN: over pluralisme, participatieve kunstpraktijken en culturele armoede

Studiematerialen (lijst)

Studiewijzer: "Sociaal cultureel handelen"Verplicht
 • Auteur: Els De Ceuster en Sven Svensson
Digitap APVerplicht
 • Auteur: Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges46,00 uren
 • Duur: Academiejaar
Werktijd buiten de contacturen122,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 2Vaardigheidstoets hands off100,00Zie studiewijzer en digitale leeromgeving voor meer info en richtlijnen.

Dit opleidingsonderdeel wordt in een verkorte vorm van zelfstudie met '1 begeleidingsmoment op afspraak' aangeboden voor die studenten die door het afleggen van het opleidingsonderdeel in het alternatieve semester hun studieduur kunnen verkorten. Een vak in het alternatieve semester afleggen kan enkel na afspraak met de trajectbegeleider en in samenspraak met de betrokken lector. De toetsing vindt in dat geval plaats in het desbetreffende semester.

Voor meer specifieke info en richtlijnen zie studiewijzer.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands off100,00Zie studiewijzer en digitale leeromgeving voor meer info en richtlijnen.