Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Wetenschap en Techniek
campus Spoor Noord Ellermanstraat
Ellermanstraat 33 - 2060 Antwerpen
wt@ap.be
BIM 532097/1931/2021/1/49
Studiegids

BIM 5

32097/1931/2021/1/49
Academiejaar 2020-21
Komt voor in:
  • Bachelor in het vastgoed, trajectschijf 3
    Afstudeerrichting:
    • landmeten
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: De Lobel Frederik
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2020 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

De klemtoon op Building Information Management (BIM) is een beloftevolle trend in de bouwsector.

Daarbij wordt beroep gedaan op de landmeter voor de input van de geometrie in het BIM-model.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Beroepsspecifieke informaticatoepassingen toepassen en standaard-software, multimedia- en communicatiemiddelen beroepsgericht gebruiken.
De studenten kunnen met eigen woorden beschrijven wat het begrip BIM inhoudt
De studenten kunnen terreinmodellen gegeorefereerd binnenbrengen in een BIM softwarepakket
De studenten kunnen scandata verwerken in een BIM softwarepakket

Leerinhoud

- BIM: algemeen - Scope - BIM levels - LOD en LOA - protocol - uitvoeringsplannen
- Een eenvoudig gebouw modelleren (vanaf plan): Revit-principes, aanpasbaarheid, relatieve maatvoering (bvb. vloerniveaus)
- Families: ontwerpen van eigen elementen (bvb. deur, raam,...)
- Afwerken eenvoudig gebouw
- Modelleren op basis van Scandata: Importeren, principes van Scan-to-Model, start modelleren
- Overzicht alternatieve software die nuttig kan zijn bij modelleren

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Cursusdocumenten op het elektronisch leerplatform.

help.autodesk.com (Engelstalig)

Onderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing1,50 uren
Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges12,00 uren
Practicum en/of oefeningen12,00 uren
Werktijd buiten de contacturen52,50 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennistoets25,00Toetsmethode: open en gesloten vragen
Bron: gesloten boek
Toetsmedium: Schriftelijk/digitaal
Toetsmoment: momentopname op examen
Beoordelaar: Lector
AcademiejaarProjectopdracht permanent (Permanente evaluatie)75,00Toetsmethode: casus
Bron: open boek
Toetsmedium: digitaal/schriftelijk
Toetsmoment: permanente opdracht gedurende semester
Beoordelaar: Lector
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennistoets25,00Toetsmethode: open en gesloten vragen
Bron: Gesloten boek
Toetsmedium: Schriftelijk/digitaal
Toetsmoment: momentopname op examen
Beoordelaar: Lector
Tweede examenperiodeProjectopdracht permanent (Permanente evaluatie)75,00Toetsmehode: casus
Bron: open boek
Toetsmedium: digitaal/schriftelijk
Toetsmoment: permanente opdracht
Beoordelaar: lector

Toetsing (tekst)

Permanent product: Aan het begin van het semester zal gedetailleerde informatie i.v.m. de permanente evaluatie via het digitaal leerplatform aan de student worden meegedeeld.

De student die omwille van medische redenen of overmacht de opdracht niet of laattijdig indient, kan een inhaalexamen buiten de examenreeks aanvragen volgens volgende procedure:

- de student uploadt binnen de 2 kalenderdagen, na de dag waarvoor hij een uitstel van afgifte wil aanvragen, via de iBaMaFlex-module ‘mijn afwezigheden’ een geldig medisch attest, zoals omschreven onder de begripsbepaling nr. 43 in art. 1.1 van het onderwijs- en examenreglement, of het nodige bewijsmateriaal voor de overmachtssituatie
- De student die voldoet aan de voorwaarden voor uitstel van afgifte, geeft de opdracht binnen de 2 dagen nadat deze wettige reden is opgehouden te bestaan af, en op voorwaarde dat de dag van afgifte niet valt na de laatste lesdag van het semester waarin de opdracht initieel diende ingeleverd te worden.
- Laattijdig indienen resulteert in een nul voor dit (deel)examen.