Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Wetenschap en Techniek
campus Spoor Noord Ellermanstraat
Ellermanstraat 33 - 2060 Antwerpen
wt@ap.be
Digital Marketing 532098/1931/2021/1/83
Studiegids

Digital Marketing 5

32098/1931/2021/1/83
Academiejaar 2020-21
Komt voor in:
  • Bachelor in het vastgoed, trajectschijf 3
    Afstudeerrichting:
    • vastgoed
    Keuzepakket:
    • Keuzepakket 5
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Pinto Yoshi
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2020 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

De bouwstenen van hedendaagse online marketing en branding. Van het begrijpen en ontwikkelen van een online campagnestrategie, tot het beter doen presteren van verschillende online kanalen voor meer omzet. Dit rekening houdende met de laatste trends, algoritmes en wetgeving.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Beroepsgerelateerde wet- en regelgeving interpreteren en toepassen, in het bijzonder aangaande: burgerlijk en gerechtelijk recht, bouw- en vastgoedrecht, milieurecht, ruimtelijke ordeningsrecht, fiscaal recht, en hieromtrent kwalitatief adviseren.
De student kan het belang van GDPR binnen digitale marketing verduidelijken.
De respectievelijke deontologische codes respecteren, verantwoordelijkheidszin tonen en een uitgesproken ethische, kritische en deontologische reflectie aan de dag leggen m.b.t. het eigen en andermans handelen.
De student heeft het vermogen om de geschikte key performance indicatoren te selecteren voor het meten en evalueren van een opgegeven doelstelling.
In een multidisciplinair verband samenwerken met beroepsactoren (collega's, notaris, bouwpartners, accountant, fiscalist, bankier, jurist, overheid, ...) indien nodig ook in een internationale context.
De student heeft inzicht in de samenwerking tussen verschillende communicatiekanalen (omnichannel).
Vlot, gepast en helder commercieel communiceren (o.a. rapporteren) met (potentiƫle) klanten en zich meertalig kunnen uitdrukken in een professionele context
De student kan het vakjargon gebruiken
De student kan een digitale communicatiestrategie uitwerken.
Zelfstandig oprichten, organiseren en bedrijfseconomisch leiden van een vastgoedkantoor/landmeetbureau (strategisch handelen)
De student kan de online zichtbaarheid, vindbaarheid en succes van het bedrijf vergroten.
De student kan nieuwe leads, bezoekers, klanten en ambassadeurs aantrekken.

Leerinhoud

Bouwstenen voor een digitaal marketingproject

Marketing vandaag: De uitdagingen, state of mobile, ROI,...

SEO/SEA/SEM

Google Analytics

Display & Video advertising

Social Media

GDPR

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Cursus aangeboden door titularis + cursusdocumenten op digitaal leerplatform + online cursussen Google.

Onderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing2,00 uren
Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges12,00 uren
Practicum en/of oefeningen12,00 uren
Werktijd buiten de contacturen52,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennistoets70,00Bron: gesloten boek
Toetsmedium: schriftelijk/digitaal
Toetsmoment: momentopname op
examen
Beoordelaar: lector
AcademiejaarProjectopdracht permanent (Permanente evaluatie)30,00Toetsmethode: werkstuk
Toetsmedium: schriftelijk 15%+ mondeling 15%
Toestmoment: permanente evaluatie
Beoordelaar: lector
Deelcijfer wordt overgedragen naar 2 de zit
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennistoets70,00Bron: gesloten boek
Toetsmedium: schriftelijk/digitaal
Toetsmoment: momentopname op examen
Beoordelaar: lector
Tweede examenperiodeProjectopdracht permanent (Permanente evaluatie)30,00Toetsmethode: werkstuk
Toetsmedium: schriftelijk 15% + mondeling 15%
Toestmoment: permanente evaluatie
Beoordelaar: lector
Deelcijfer wordt overgedragen vanuit 1 ste zit

Toetsing (tekst)

Aan het begin van het semester zal gedetailleerde informatie i.v.m. de permanente evaluatie via het digitaal leerplatform aan de student worden meegedeeld.

Permanent evaluatie:
De student die omwille van medische redenen of overmacht niet kan deelnemen aan de presentatie, volgt de hierna volgende procedure:
- de student uploadt binnen de 2 kalenderdagen, na de dag waarvoor hij een uitstel van afgifte wil aanvragen, via de iBaMaFlex-module ‘mijn afwezigheden’ een geldig medisch attest, zoals omschreven onder de begripsbepaling nr. 43 in art. 1.1 van het onderwijs- en examenreglement, of het nodige bewijsmateriaal voor de overmachtssituatie.

- in voorkomend geval telt de projectopdracht maar mee voor 20% in plaats van 40% en het examenresultaat voor 80% in plaats van 60%.

Deelcijfer permanente opdracht wordt overgedragen naar 2 de zit.