Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Wetenschap en Techniek
campus Spoor Noord Ellermanstraat
Ellermanstraat 33 - 2060 Antwerpen
wt@ap.be
Web Frameworks26543/1928/2021/1/93
Studiegids

Web Frameworks

26543/1928/2021/1/93
Academiejaar 2020-21
Komt voor in:
  • Bachelor in de toegepaste informatica, trajectschijf 2
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 6 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Possemiers Philippe
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2020 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit getolereerd).
Totale studietijd: 156,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

geslaagd of getolereerd voor Introduction Webtechnology.

Korte omschrijving

In het vak web frameworks leer je om op basis van de modernste frameworks en volgens de meest gangbare 'good practices' om een volwaardige en dynamische webtoepassing te maken.

OLR-Leerdoelen (lijst)

A.5. Architecture Design
Past de architectuur toe van een moderne webtoepassing zoals Jupyter Notebooks.
A.7. Technology Watching
Volgt nieuwe webtechnologie evoluties op en evalueert deze.
B.1. Design and Development
Identificeert de meest gebruikte technieken en programmeertalen voor het ontwikkelen van dynamische webtoepassingen.
Past de principes toe van asynchroon programmeren in functie van webtoepassingen.
Ontwikkelt een webtoepassing op basis van een gegeven ontwerp.
Gebruikt asynchronous JavaScript and XML (AJAX) voor het ontwikkelen van een webtoepassing
Gebruikt HTML en CSS voor het ontwikkelen van een webtoepassing
Gebruikt JavaScript/TypeScript voor het ontwikkelen van een webtoepassing
Gebruikt JSON en XML voor het ontwikkelen van een webtoepassing.
Gebruikt NodeJS voor het ontwikkeling van een webtoepassing.
Ontwikkelt webtoepassingen met behulp van Java.
B.2. Component Integration
Integreert verschillende componenten in een volledige webtoepassing.
B.4. Solution Deployment
Beheert software projecten in Git en GitHub.
Installeert webtoepassingen in application servers.
F.1. Taakanalyse
Identificeert de meest gebruikte technieken en programmeertalen voor het ontwikkelen van dynamische webtoepassingen.

Leerinhoud

Advanced topics in JavaScript, TypeScript
Advanced topics in HTML5 en CSS3
NodeJS
Gebruik JSON in ontwikkeling van webtoepassingen
Angular
React
JSP en Servlets
JDBC

Express.js

MongoDB

Git


Studiematerialen (tekst): Verplicht

ELEKTRONISCHE LEEROMGEVING: (vrij ter beschikking voor elke student)
In een cursus bij dit opleidingsonderdeel op de elektronische leeromgeving wordt aanvullend studiemateriaal en studieinformatie aangeboden.
 
LAPTOP:
De student dient voor dit opleidingsonderdeel zijn/haar persoonlijke laptopcomputer te gebruiken. Er worden faciliteiten geboden voor de aanschaf/installatie van de noodzakelijke software.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges26,00 uren
Practicum en/of oefeningen26,00 uren
Werktijd buiten de contacturen104,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets hands on100,00Digitaal examen
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands on permanent (Permanente evaluatie)100,00Digitaal examen