Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Wetenschap en Techniek
campus Spoor Noord Ellermanstraat
Ellermanstraat 33 - 2060 Antwerpen
wt@ap.be
Elektriciteit ENE24222/1918/2021/1/13
Studiegids

Elektriciteit ENE

24222/1918/2021/1/13
Academiejaar 2020-21
Komt voor in:
 • Bachelor in het energiemanagement, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 4 studiepunten
Titularis: Casteels Jan
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2020 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 104,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Energiemanagers die eventueel een leidinggevende functie in een bedrijf (zullen gaan) vervullen moeten een basiskennis van de elektrotechniek bezitten. Aansluitend op deze basis is het noodzakelijk enig inzicht te hebben in de mogelijkheden die de elektrotechniek biedt. 

In dit opleidingsonderdeel wordt dan ook de basis gelegd waarop de vervolgcursussen "Elektrische Machines" en "Elektrische aandrijvingen" verder bouwen.

OLR-Leerdoelen (lijst)

01. CONCEPTUELE ANALYSE
De student onderkent de verschillende elektrische componenten.
De student is in staat om de gevolgen van wijzigingen in de elektrische componenten te doorgronden.
02. CONCEPTKEUZE
De student is in staat om eenvoudige elektrische ketens te ontwikkelen en/of te verbeteren.
De student is in staat om de invloed van alle elektrische componenten in een keten te doorgronden.
03. ONTWERP
De student is in staat om de juiste elektrische componenten te selecteren en/of toe te voegen om het gedrag van de keten te beƮnvloeden.
De student is in staat de invloed van de gekozen elektrische componenten te doorgronden.
04. INSTALLATIE
De student is in staat om eenvoudige gelijk- en wisselspanningsoefeningen op te lossen.
06. VERBETERING
De student is in staat om eenvoudige elektrische ketens te doorgronden om de gevolgen van wijzigingen in deze keten te voorspellen.

Leerinhoud

 • Elektrische energie
 • Spanningsbronnen
 • Stroomsoorten
 • Weerstand
 • Schakelingen
 • Magnetisme en inductie
 • Spoel en condensator

Studiematerialen (lijst)

ElektrotechniekVerplicht
 • Auteur: Reuwke van Hoek, Leo Scheltinga

Studiematerialen (tekst): Verplicht

 • Elektrotechniek - Reuwke van Hoek, Leo Scheltinga (ISBN 978 90 01 83676 4)
 • Digitaal leerplatform (o.a. aanvullende nota's)
 • www.elektrotechniekwtb.noordhoff.nl (online studiehulp)

Onderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing2,00 uren
Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges39,00 uren
Werktijd buiten de contacturen63,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennistoets100,00Dit examen wordt digitaal afgenomen, tenzij dit om technische redenen onmogelijk is.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennistoets100,00Dit examen wordt digitaal afgenomen, tenzij dit om technische redenen onmogelijk is.

Toetsing (tekst)

Het examen bestaat uit hoofdzakelijk oefeningen en toepassingen alsook enkele korte theoretische vragen.

De student moet beschikken over een eigen laptop (specificaties zie infobrochure dep. WT 2021).
Indien de student gevraagd wordt om examen af te leggen via de eigen laptop zal er een monitoringprogramma (fraude bewaking) tijdelijk gedurende de duur van het examen geactiveerd moeten worden alvorens het examen kan starten.