Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Wetenschap en Techniek
campus Spoor Noord Ellermanstraat
Ellermanstraat 33 - 2060 Antwerpen
wt@ap.be
Automatisatie ENE24228/1918/2021/1/23
Studiegids

Automatisatie ENE

24228/1918/2021/1/23
Academiejaar 2020-21
Komt voor in:
 • Bachelor in het energiemanagement, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 4 studiepunten
Titularis: Casteels Jan
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2021 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 104,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Dit vak biedt een inleiding op zowel elektrische als hydropneumatische automatisatie en er wordt dieper ingegaan op logische sturingen.

Voor de elektrische automatisering wordt de student vertrouwd gemaakt met de basisinstructies en -principes van een programmeerbare automaat. In het aansluitend labo van module 3 zal je de opgedane kennis kunnen toepassen op een industriële PLC.

In het luik hydropneumatica nemen we pneumatische en/of hydraulische installaties onder de loep. Welke componenten worden er gebruikt? Hoe worden schakelingen opgebouwd en hoe ontleed je een bestaande schakeling?

Tenslotte wordt aandacht besteed aan het logisch opbouwen van een programmastructuur, met andere woorden: hoe wordt een automatiseringsopdracht vertaald in een concreet en logisch opgebouwd stappenplan (Flowcharting, grafcet).

OLR-Leerdoelen (lijst)

02. CONCEPTKEUZE
De student is in staat om de verschillende pneumatische en hydraulische componenten te onderscheiden naar werking en toepassing.
De student kent de mogelijkheden en toepassing van programmeerbare automaten bij industriƫle installaties en processen.
03. ONTWERP
De student kan bij het automatiseren van machines of processen, aan de hand van de opgelegde werkingswijze, een functiediagram opstellen en dit omzetten naar een overeenkomstig gestructureerd opgebouwd PLC programma.
De student kan de basisinstructies en -principes voor het opstellen van een programma voor een programmeerbare automaat vlot toepassen.
De student kan een pneumatisch en hydraulisch schema ontwerpen aan de hand van de gevraagde eisen.

Leerinhoud

 • Elektrische automatisering: 
  • Inleiding programmeerbare automaten. 
  • Bouw en werking.
  • Programmeertechnieken. 
  • Systeemfamilie S7 en/of Tia Portal : Technische gegevens. 
  • TIA Portal Basis. 
  • Programmeren in FBD: Basisinstructies.
 • Hydropneumatische automatisering:
  • De verschillende componenten en hun werking.
  • Basisschakelingen. 
  • Elektropneumatica  

Studiematerialen (tekst): Verplicht

 • cursus Automatisatie, Jan Casteels
 • digitaal leerplatform.

Onderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing2,00 uren
Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges26,00 uren
Werktijd buiten de contacturen76,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennistoets100,00Digitaal (open boek) examen met theoretische vragen, inzichtsvragen, toepassingsvragen, oefeningen en meerkeuzevragen.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennistoets100,00Digitaal (open boek) examen met theoretische vragen, inzichtsvragen, toepassingsvragen, oefeningen en meerkeuzevragen.

Toetsing (tekst)

De student moet beschikken over een eigen laptop (specificaties zie infobrochure dep. WT 2021).
Indien de student gevraagd wordt om examen af te leggen via de eigen laptop zal er een monitoringprogramma (fraude bewaking) tijdelijk gedurende de duur van het examen geactiveerd moeten worden alvorens het examen kan starten.