Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Wetenschap en Techniek
campus Spoor Noord Ellermanstraat
Ellermanstraat 33 - 2060 Antwerpen
wt@ap.be
Labo Automatisatie ENE24229/1918/2021/1/57
Studiegids

Labo Automatisatie ENE

24229/1918/2021/1/57
Academiejaar 2020-21
Komt voor in:
 • Bachelor in het energiemanagement, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Casteels Jan
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2021 (2de semester)
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

In dit labo ga je zelf aan de slag. Hoe ziet een PLC eruit? Hoe communiceer je ermee? Hoe sluiten we die correct aan en wat mogen we zeker niet over het hoofd zien? We starten met eenvoudige programma’s en bouwen langzaam de moeilijkheidsgraad op. Tijdens het examen evalueren we of je alle geleerde moeilijkheidsgraden wel degelijk onder de knie hebt.

Na het doorlopen van het labo ken je de basisfuncties van de programmeertaal en kan je een programma schrijven, fout zoeken en - wijzigen.

Naast de behandeling van de PLC worden ook nog praktische inleidende proeven gerealiseerd met betrekking tot pneumatica.

OLR-Leerdoelen (lijst)

04. INSTALLATIE
De student kan de aut. werking van machines of processen begrijpen. A.d.h.v. werkingswijze, een functiediagram opstellen en omzetten naar een overeenk. gestructureerd opgebouwd PLC-progr., dit programma documenteren, overdragen naar de PLC en testen.
De student kan de hardwareconfiguratie opbouwen in functie van de eisen.
De student kan een praktische opstelling maken van een pneumatisch schakeling, deze koppelen aan de PLC en sturen vanuit de PLC.
De student kent de mogelijkheden en het gebruik van de programmeertaal (TIA) en kan ze toepassen.
05. EXPLOITATIE
De student kan de basisinstructies en - principes voor het programmeren van een programmeerbare automaat uitvoeren en kan ze op een praktische wijze toepassen.
De student kan de communicatie tussen PLC en programmeertoestel instellen en testen.
De student kan de toepassingsoef., met een opgelegde werking, omzetten naar een gestructureerd progr., ingeven met het programmeertoestel en duidelijke programma documentatie toevoegen, vervolgens overdragen naar de PLC en testen op de correcte werking.
06. VERBETERING
De student kan bij automatisch bestuurde systemen, met de opgedane kennis van de programma-instructies, probleemoplossend handelen en de nodige aanpassingen in het stuurprogramma uitvoeren.
10. TEAMPLAYER
De student realiseert de opdrachten via samenwerking met de overige groepsleden.
11. COMMUNICATIE
De student communiceert met de overige groepsleden om een gezamenlijk groepsrapport te realiseren.

Leerinhoud

 • Korte handleiding voor het starten met Tia Portal. 
 • Eigenschappen, mogelijkheden en beperkingen van de S7-300 CPU en of S7-1200 CPU.
 • Eigenschappen van de gebruikte modules.
 • Algemene voorstelling van de S7 CPU.
 • Opbouw van de in het labo gebruikte systeemconfiguratie.
 • Van proces tot project.
 • TIA Portal  softwaretools en helpfuncties.
 • Een nieuw project aanmaken en een bestaand project openen.
 • CPU wissen, starten en stoppen.
 • Downloaden van de programmablokken naar de CPU.
 • Oefeningen met logische functies.
 • Oefeningen met tijd- en tellerfuncties. 
 • Oefeningen met vergelijkingsfuncties.
 • Oefeningen met de combinatie van bovenstaande functies.
 • Opstellen van een programma voor besturing van een eenvoudig industrieel proces.
 • Praktische oefening van het omzetten van een functiediagram naar een PLC programma.  

Studiematerialen (tekst): Verplicht

 • Labo Automatisatie, Jan Casteels
 • Digitaal leerplatform.

Onderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing1,00 uren
Werkvormen
Practicum en/of oefeningen19,50 uren
Werktijd buiten de contacturen57,50 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets hands on permanent (Permanente evaluatie)100,00Evaluatie is gebaseerd op de ingediende laborapporten, de correcte professionele werking in het labo en dito gebruik van de materialen, alsook op de eindevaluatie.

Geen tweede examenkans mogelijk voor dit deelexamen. Behaalde deelcijfer van de eerste examenperiode wordt overgedragen naar de tweede examenperiode. De student kan niet verzaken aan deze overdracht.

Toetsing (tekst)

Algemeen

1. In het algemeen geldt : toepassing het onderwijs- en examenreglement te bekomen via www.ap.be - reglement van het desbetreffende departement.
Code Fail wordt toegepast omdat de competentiegerichte leerprocessen met specifieke accenten op vaardigheidstrainingen enkel kunnen verworven worden binnen de vooropgestelde onderwijssetting..

2. Een code 'F' voor een deelexamen resulteert in een code 'F' voor het gehele opleidingsonderdeel.

Labo- en practica lessen inclusief de lessen rond specifieke softwarepakketten.

1. Lessen met verplichte aanwezigheid: een student die per semester meer dan 2 keren afwezig is, ongeacht wettig of onwettig, krijgt een code 'F' van 'Fail' voor het desbetreffende deelexamen.

2. De ingeleverde oplossing van de labo-opdrachten wordt beoordeeld op de volledigheid, de correctheid en de diepgang van de uitgewerkte delen van de ingeleverde oplossing.

Eindevaluatie

 1. De ingeleverde oplossing van de projecten alsook van de eindopdracht, wordt beoordeeld op de volledigheid, de correctheid en de diepgang van de uitgewerkte delen van de ingeleverde oplossing. 

2. Een student die niet deelneemt, krijgt een code 'F' van 'Fail' voor het vak.

3. De student die hierbij gewettigd afwezig is, kan hiervoor een inhaalexamen aanvragen indien hij voldoet aan de voorwaarden zoals beschreven in het onderwijs- en examenreglement voor examens in de examenreeks. De student volgt hierbij dezelfde procedure zoals voor deelname aan een inhaalexamen voor een examen georganiseerd in de examenreeks. Belangrijk: dit inhaalexamen telt mee voor het aantal toegestane inhaalexamens per examenperiode (het aantal is beperkt tot de examens van één examendag waarop de student afwezig was).

De student kan voor de betrokken eindevaluatie 1 afwezigheid inhalen en dit enkel indien het organisatorisch mogelijk is. De student neemt het initiatief om binnen de 3 kalenderdagen na het gemiste deelexamen met de lector deze inhaalsessie in te plannen.