Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Wetenschap en Techniek
campus Spoor Noord Ellermanstraat
Ellermanstraat 33 - 2060 Antwerpen
wt@ap.be
Elektrische Machines ENE24227/1918/2021/1/86
Studiegids

Elektrische Machines ENE

24227/1918/2021/1/86
Academiejaar 2020-21
Komt voor in:
  • Bachelor in het energiemanagement, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Casteels Jan
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2021 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Energiemanagers die eventueel een leidinggevende functie in een bedrijf (zullen gaan) vervullen moeten een basiskennis van de elektrotechniek bezitten. Aansluitend op deze basis is het noodzakelijk enig inzicht te hebben in de mogelijkheden die de elektrotechniek biedt.

In dit opleidingsonderdeel wordt de basis die gelegd is in het opleidingsonderdeel "Elektriciteit" verder uitgewerkt. We hebben ons hierbij gericht op een aantal toepassingen en situaties waarmee Energiemanagers regelmatig geconfronteerd worden. Hierbij zal de aandacht toegespitst worden op de elektrische installatie, gelijkstroommachines, transformatoren en wisselstroommotoren.

OLR-Leerdoelen (lijst)

02. CONCEPTKEUZE
De student verstaat en doorgrondt het gedrag van een gekozen DC motor voor de gevraagde problematiek (vermogen, type motor, …)
De student verstaat en doorgrondt het gedrag van een gekozen AC motor voor de gevraagde problematiek (vermogen, type motor, …)
De student verstaat en doorgrondt het gedrag van een gekozen transformator voor de gevraagde installatievereisten.
04. INSTALLATIE
De student is in staat om het gedrag van de verschillende gekozen machines te kunnen analyseren in de (gevraagde) installatie.
De student is in staat om een gekozen machine te kunnen integreren in een nieuwe of bestaande installatie.
05. EXPLOITATIE
De student kan een machine in een bestaande of nieuwe installatie analyseren op basis van eenvoudige metingen en met behulp van eenvoudige meettoestellen.
06. VERBETERING
De student kan een bestaande installatie (energetisch) verbeteren door een aangepaste keuze te maken van de behandelde machines.

Leerinhoud

  • Transformatoren
  • De elektrische installatie
  • Gelijkstroommachines
  • Wisselstroommotoren
  • Schakelen van draaistroommotoren

Studiematerialen (lijst)

ElektrotechniekVerplicht€ 40,00
  • Auteur: Reuwke van Hoek, Leo Scheltinga

Studiematerialen (tekst): Verplicht

  • Elektrotechniek - Reuwke van Hoek, Leo Scheltinga (ISBN 978 90 01 83676 4)
  • Digitaal leerplatform (o.a. aanvullende nota's)
  • www.elektrotechniekwtb.noordhoff.nl (online studiehulp)

Onderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing2,00 uren
Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges26,00 uren
Werktijd buiten de contacturen50,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennistoets100,00Digitaal examen met multiple choice vragen, open vragen en oefeningen.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennistoets100,00Digitaal examen met multiple choice vragen, open vragen en oefeningen.

Toetsing (tekst)

De student moet beschikken over een eigen laptop (specificaties zie infobrochure dep. WT 2021).
Indien de student gevraagd wordt om examen af te leggen via de eigen laptop zal er een monitoringprogramma (fraude bewaking) tijdelijk gedurende de duur van het examen geactiveerd moeten worden alvorens het examen kan starten.