Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Wetenschap en Techniek
campus Spoor Noord Ellermanstraat
Ellermanstraat 33 - 2060 Antwerpen
wt@ap.be
Energiebalansen23593/1918/2021/1/64
Studiegids

Energiebalansen

23593/1918/2021/1/64
Academiejaar 2020-21
Komt voor in:
  • Bachelor in het energiemanagement, trajectschijf 2
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Lintermans Marc
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2021 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

De student leert in dit vak om de energiebalans zowel van een woning, van een proces als van een bedrijf op te maken, uitgaande van praktische oefeningen.

Allereerst worden de manieren aangeleerd hoe energiestromen binnen een bedrijf in kaart kunnen gebracht worden, waarbij elektriciteit als eventuele energiedragende gassen worden behandeld.

In een tweede deel komt de energie audit aan bod. Hier bespreken we de praktische aanpak om de energie gerelateerde data te verzamelen en te analyseren. Deze data en bijhorende resultaten worden tenslotte gerapporteerd. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een Sankey-diagram.

In een laatste hoofdstuk van dit vak gaan we na hoe we thermische processen, met meerder processtromen, energetisch kunnen optimaliseren. We gebruiken hiervoor de pinch-methodologie. Deze methode laat toe om volledige netwerken met warmtewisselaars uit te werken.

Tot slot passen we de bovenvermelde technieken toe op realistische voorbeelden.

OLR-Leerdoelen (lijst)

01. CONCEPTUELE ANALYSE
De student is in staat om een eenvoudige energiebalans op te stellen van het elektriciteits- en aardgasverbruik van een woning.
De student is in staat om een industrieel thermisch proces te optimaliseren op gebied van energieverbruik (pinchanalyse).
02. CONCEPTKEUZE
De student is in staat om een industrieel thermisch proces te optimaliseren op gebied van energieverbruik (pinchanalyse).
De student is in staat om een industrieel thermisch proces te optimaliseren op gebied van energieverbruik door het juiste netwerk van warmtewisselaars op te stellen (pinchanalyse).
03. ONTWERP
De student is in staat om een eenvoudige energiebalans op te stellen van het elektriciteits- en aardgasverbruik van een woning.
De student is in staat om een energiebalans op te stellen van een eenvoudige industriƫle installatie.
De student is in staat om een energiebalans op te stellen van een energieverbruikende industriƫle component.
07. ENERGIEMANAGEMENT
De student is in staat om een eenvoudige energiebalans op te stellen van het elektriciteits- en aardgasverbruik van een woning.
De student is in staat om de energie-inhoud, prijs en CO2-uitstoot te bepalen van diverse types energiedragers op basis van de meest courante eenheden.

Leerinhoud

  • Theoretische achtergrond met betrekking tot energiebalansen.
  • De verschillende industriële energiedragers 
  • De meting van energiestromen en de omrekening naar primaire energie.
  • De energie audit    
  • Toepassingen (woning en industrieel proces)     
  • Pinchmethodologie

Studiematerialen (tekst): Verplicht

  • Energiebalansen, Marc Lintermans.

Onderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing2,00 uren
Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges19,50 uren
Werktijd buiten de contacturen56,50 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennistoets100,00schriftelijke kennistoets
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennistoets100,00schriftelijke kennistoets