Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Wetenschap en Techniek
campus Spoor Noord Ellermanstraat
Ellermanstraat 33 - 2060 Antwerpen
wt@ap.be
Projectmanagement ENE24038/1918/2021/1/62
Studiegids

Projectmanagement ENE

24038/1918/2021/1/62
Academiejaar 2020-21
Komt voor in:
 • Bachelor in het energiemanagement, trajectschijf 2
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Lintermans Marc
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2020 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

In dit vak worden alle aspecten van het projectmanagement, toegepast op energiegerelateerde projecten, behandeld.

De bedoeling is om de student aan te leren hoe een standaard project tot stand komt op basis van de eigenlijke roll-out van het project volgens de geëigende methodes. De belangrijkste onderdelen van de PMBOK - Project Management Body Of Knowledge worden behandeld en toegelicht.

De belangrijkste insteek van deze cursus is het aanreiken van praktische projectmanagementtechnieken welke eenvoudig in de praktijk gebruikt kunnen worden.

OLR-Leerdoelen (lijst)

09. PROJECTMANAGEMENT
De student is in staat de belangrijkste financiƫle kengetallen en budget van een praktisch probleem te berekenen, te interpreteren of te analyseren.
De student is in staat om van een praktisch probleem een planning op te stellen, te interpreteren of te analyseren.
De student is in staat een scope of WBS op te stellen van een praktisch probleem.
De student is in staat om de tools en technieken op gebied van resources, communicatie, aankoop, belanghebbenden en integraal beheer toe te passen op een praktisch probleem.
De student is in staat om, op basis van de belangrijkste technieken, een risico-analyse uit te voeren of een beslissing te nemen in verband met een een praktisch probleem.
De student kent de belangrijksteĀ aandachtspunten van de projectmanager in verband met scope - planning - budget - risico - resources - communicatie - aankoop - belanghebbenden - integraal beheer - kwaliteit.

Leerinhoud

 • Inleiding
 • Scope
 • Planning
 • Budget
 • Risico
 • Resources
 • Communicatie
 • Aankoop
 • Belanghebbenden
 • Integraal beheer
 • Projectmatig implementatie investering (stappenplan).
 • Case-studies van gerealiseerde projecten.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

 • Projectmanagement, Marc Lintermans.

Onderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing2,00 uren
Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges26,00 uren
Werktijd buiten de contacturen50,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennistoets100,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennistoets100,00