Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Wetenschap en Techniek
campus Spoor Noord Ellermanstraat
Ellermanstraat 33 - 2060 Antwerpen
wt@ap.be
Big Dataverwerking: Excel en VBA32601/1918/2021/1/10
Studiegids

Big Dataverwerking: Excel en VBA

32601/1918/2021/1/10
Academiejaar 2020-21
Komt voor in:
 • Bachelor in het energiemanagement, trajectschijf 3
  Keuzepakket:
  • Keuzevak 1 - 3ENE:
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Casteels Jan
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2020 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

eerder ingeschreven voor Big-Dataverwerking 1 OF eerder ingeschreven voor Big Data verwerking A OF eerder ingeschreven voor Energiebeheer A.

Korte omschrijving

In deze cursus VBA wordt een basiskennis van Excel verondersteld. Voortgaande op deze basiskennis worden aan de hand van een interactieve cursus met veel opdrachten de basisregels voor programmatie in VBA aangeleerd.

Uiteindelijk wordt deze cursus afgesloten met een grotere opdracht die volledig uitgewerkt is in deze cursus.

Hierna moet de student in staat zijn om de analyse zelf te maken van een drietal opdrachten waarvan de complexiteit toeneemt naar het einde toe. Deze drie in te leveren opdrachten vormen de basis voor de eindevaluatie.

Na het volgen en het uitvoeren van de gevraagde opdrachten moet de student in staat zijn om zelf problemen in VBA aan te pakken en uit te werken.

OLR-Leerdoelen (lijst)

01. CONCEPTUELE ANALYSE
De student kent de basisinstructies van VBA om op een geprogrammeerde manier het verloop van zijn programma te sturen.
De student kent de basisinstructies om tekstbestanden en andere excelbestanden te lezen en/of te wijzigen.
02. CONCEPTKEUZE
De student is in staat om eenvoudige programma's te maken om het verwerken van grote databestanden te automatiseren.
03. ONTWERP
De student is in staat om voldoende veiligheden in te bouwen in zijn programma en een verkeerdelijk gebruik van zijn programma te voorkomen.
De student kent de Excel-technieken data te selecteren uit een databank en hieruit grafieken te maken en aan te passen.
De student kent de Excel-technieken om op basis van relatieve en absolute adressering formules op te stellen (met ingebouwde functies).
06. VERBETERING
De student is in staat om een (eenvoudig) probleem volledig te analyseren en een gestructureerd programma te schrijven in VBA om tot een geautomatiseerde oplossing te komen voor het probleem.

Leerinhoud

Deel 1: Basisregels voor VBA Excel

 • Inleiding
 • Variabelen in VBA
 • Conditionele logica
 • String en stringfuncties
 • Loops in VBA
 • Arrays
 • Subroutines en functies
 • Gebruik van tekstbestanden
 • Formulieren in VBA
 • Charts in VBA
 • Datamanipulatie in VBA

Deel 2: Opdrachten om VBA in te oefenen

 • Enkele eenvoudige opdrachten
 • Een eerste groot project (Picture viewer)

Deel 3: Uit te voeren (grote) opdrachten

 • Windows Explorer
 • Aanmaak toets en automatisch verbeteren van deze toets
 • Afhandeling van grote databestanden

Studiematerialen (tekst): Verplicht

 • Cursus VBA, Jan Casteels & Katelijn De Naeyer.
 • Digitaal leerplatform.

Onderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing2,00 uren
Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges26,00 uren
Werktijd buiten de contacturen50,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets hands on permanent (Permanente evaluatie)100,00De student wordt beoordeeld op basis van de ingediende rapporten en werken.