Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Wetenschap en Techniek
campus Spoor Noord Ellermanstraat
Ellermanstraat 33 - 2060 Antwerpen
wt@ap.be
Intro BI32765/1928/2021/1/84
Studiegids

Intro BI

32765/1928/2021/1/84
Academiejaar 2020-21
Komt voor in:
  • Bachelor in de toegepaste informatica, trajectschijf 2
    Keuzeoptie:
    • Big Data
In andere opleidingen:
  • Bachelor in de toegepaste informatica als Intro BI
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: D'Haese David
Andere co-titularis(sen): Casal Mosteiro Kelly, Van Hansewijck Dries
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2020 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Business intelligence en datawarehousing zijn ondertussen van onschatbare waarde geworden en onmisbaar in onze maatschappij. Je zal in dit OLOD kunnen proeven van realistische business intelligence projecten door de uitvoering van een project onder leiding van de lector en een IT bedrijf gespecialiseerd in big data.

OLR-Leerdoelen (lijst)

A.4. Product or Project Planning
Stelt een professionele projectplanning op
A.5. Architecture Design
Ontwerpt een dashboard om verkoopcijfers en andere bedrijfsgegevens mee samen te vatten op basis van een data warehouse en een vraagstelling
A.6. Application Design
Identificeert en herkent de verschillende gegevensstromen in een organisatie.
Ontwerpt een softwaretoepassing
Implementeert een datawarehouse
Kent de basisprincipes van ETL (Extraction, Transformation and Load) processen
Ontwerpt een staging area en een datawarehouse model op basis van een probleemstelling
D.10. Information and Knowledge Management
Formuleert en verklaart bedrijfsprocessen en identificeert de gegevensbehoeftes die daarmee samenhangen.
E.1. Forecast Development
Schetst marktomstandigheden en beschrijft evoluties en trends.
Hanteert op correcte manier tijdsreeksgegevens en maakt eenvoudige voorspellingen
E.5. Process Improvement
Herkent en beschrijft methodes om belangrijke aspecten van ICT systemen (capaciteit, performantie en rendement) te meten en kengetallen (KPI's) te bepalen.
F.1. Taakanalyse
Identificeert en herkent de verschillende gegevensstromen in een organisatie.
Ontwerpt een softwaretoepassing
Schetst marktomstandigheden en beschrijft evoluties en trends.
Ontwerpt een analysedocument met functionele en technische analyse op basis van een probleemstelling
F.2. Strategisch handelen
Formuleert en verklaart bedrijfsprocessen en identificeert de gegevensbehoeftes die daarmee samenhangen.
Identificeert de risico's die gepaard kunnen gaan met verkeerd beheer of gebruik van gegevens.
Identificeert en herkent de verschillende gegevensstromen in een organisatie.
G.1. Mondelinge communicatie
Communiceert efficiƫnt binnen de beroepscontext (conflicten beheersen/gesprek voeren/presenteren/onderhandelen/overtuigen/sensitief reageren)
Ontwerpt een softwaretoepassing
G.2. Schriftelijke communicatie
Ontwerpt een softwaretoepassing
G.3. Relatiewerking
Werkt klantgericht en omgevingsbewust
G.4. Teamwerking en Leiderschap
Werkt constructief samen om collectieve resultaten te verwezenlijken

Leerinhoud

(theorie) Aanleren verscheidene gegevensbronnen in bedrijven en bevoorradingsketens
(theorie) Achtergrond rond staging, datawarehousing, interfacing, data-modellen, ETL processen en OLAP kubussen
(theorie) Principe van single point of truth
(theorie) Introductie tot metagegevens
(praktijk) Use case in samenwerking met partner bedrijf
(praktijk) Opzetten datawarehouse en staging area met SQL Server Integration/Analysis Services
(praktijk) Introductie draaitabellen (in Microsoft Excel)
(praktijk) Introductie BI-Tools
(praktijk) Ontwerpen van een analysedocument met functionele en technische analyse, risicoanalyse en planning

Studiematerialen (tekst): Verplicht

ELEKTRONISCHE LEEROMGEVING: (vrij ter beschikking voor elke student)
In een cursus bij dit opleidingsonderdeel op de elektronische leeromgeving wordt aanvullend studiemateriaal en studieinformatie aangeboden.
 
LAPTOP:
De student dient voor dit opleidingsonderdeel zijn/haar persoonlijke laptopcomputer te gebruiken. Er worden faciliteiten geboden voor de aanschaf/installatie van de noodzakelijke software.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges13,00 uren
Vormen van groepsleren13,00 uren
Werktijd buiten de contacturen52,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarProjectopdracht permanent (Permanente evaluatie)100,00De student werkt een BI project uit en is gedurende de uitwerking van het project verplicht 1 dag aanwezig per week.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeProjectopdracht100,00De student werkt een BI project uit.

Toetsing (tekst)

Laattijdig indienen van een opdracht resulteert in een 0 score voor die opdracht tenzij de student o.w.v. medische redenen of een andere overmachtssituatie de toestemming kreeg om de opdracht later in te dienen dan de opgegeven deadline.
De student die omwille van medische redenen of overmacht de opdracht niet tijdig indient, kan uitstel aanvragen volgens volgende procedure:
De student uploadt binnen de 2 kalenderdagen, na de dag waarvoor hij een uitstel van afgifte wil aanvragen, via de iBaMaFlex-module ‘mijn afwezigheden’ een geldig medisch attest, zoals omschreven onder de begripsbepaling van het onderwijs- en examenreglement, of het nodige bewijsmateriaal voor de overmachtssituatie én brengt de verantwoordelijke lector via mail op de hoogte.
De student die voldoet aan de voorwaarden voor uitstel van afgifte bepaalt in overleg met de betrokken lector een nieuwe inleverdatum.