Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Wetenschap en Techniek
campus Spoor Noord Ellermanstraat
Ellermanstraat 33 - 2060 Antwerpen
wt@ap.be
Theoretische elektriciteit32878/1917/2021/2/27
Studiegids

Theoretische elektriciteit

32878/1917/2021/2/27
Academiejaar 2020-21
Komt voor in:
  • Bachelor in de elektromechanica, trajectschijf 1
Dit is een samengesteld opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 7 studiepunten
Dit samengesteld opleidingsonderdeel bestaat uit volgende delen:
  • Elektriciteit DC/AC (4 studiepunten)
  • Elektrische machines (3 studiepunten)
Co-titularis(sen): Casteels Jan, Van Mol Bart, Verhulst Marc
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar
Het resultaat wordt berekend op basis van de quoteringen op delen van dit opleidingsonderdeel, dit afgerond tot op een geheel getal.
Deel van opleidingsonderdeelQuotering?Tweede examenkans mogelijk?Wanneer te herkansen?
Elektriciteit DC/ACop 20 (tot op een tiende)JaEnkel indien niet geslaagd
Elektrische machinesop 20 (tot op een tiende)JaEnkel indien niet geslaagd
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: vroegste grensdata van de gevolgde delen van dit opleidingsonderdeel.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 182,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Delen van het opleidingsonderdeel:
Elektriciteit DC/AC
  • AP-cursus Wetenschap en techniek: Elektriciteit Gelijkstroomtheorie;
  • AP-cursus Wetenschap en techniek: Elektriciteit Wisselstroomtheorie;
  • beschikbare literatuur, informatie en documentatiebronnen, PowerPointpresentaties en filmpjes via de digitale leeromgeving/internet.
Elektrische machines
  • AP-cursus Wetenschap en techniek Elektrische machines - Jan Casteels;
  • digitaal leerplatform Digitap met oa. PowerPointpresentaties, bijkomende oefeningen en opdrachten, verwijzingen naar filmpjes, enz...