Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Wetenschap en Techniek
campus Spoor Noord Ellermanstraat
Ellermanstraat 33 - 2060 Antwerpen
wt@ap.be
Motion Lab I33944/1919/2021/1/75
Studiegids

Motion Lab I

33944/1919/2021/1/75
Academiejaar 2020-21
Komt voor in:
  • Bachelor in de grafische en digitale media, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 6 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Delafortry Lina
Andere co-titularis(sen): Nijssen Wes, Peeters Andreas, Rubberecht Pieter, Van Camp Serge
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2020 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 156,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Binnen Motion Lab I leer je de basisbeginselen van animatie en illustratie, verwerf je inzicht in bewegingsleer en leer je een doelgroep benaderen mits animatie.
Wekelijkse hoorcolleges, opdrachten en consults geven jou inzicht in de onderwerpen en de opdrachten die we behandelen. Motion Lab I biedt jou een start in animatie en hoe hiermee een boodschap aantrekkelijk kan worden overgebracht naar een welbepaalde doelgroep.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Understand
Je herkent de basisprincipes van storytelling in bestaande grafische, logo- en productanimaties.
Je past de 3 belangrijkste motion design principes toe bij het animeren van eenvoudige vormen, vertrekkende van een specifieke doelgroep en met een waaier aan resultaten.
Je past de principes van bewegingsleer toe om specifieke intenties uit te drukken in animatie.
Je begrijpt de basisprincipes van kleurenleer.
Explore
Je visualiseert je creatieve concepten voor de verhaallijn van een eenvoudige animatie a.h.v. storyboards.
Je past de basisprincipes van grafische vormgeving toe in functie van een esthetisch verantwoorde 2D animatie.
Materialize
Je maakt een moodboard betreffende een gegeven thema en persona.
Je combineert illustratie- en animatiesoftware in een eenvoudige 2D-animatie met aandacht voor beeldovergangen en transities.
Je ontwerpt een reeks eenvoudige illustraties vertrekkende uit een thema en gericht op een doelgroep.
Je toetst je ontwerpen af bij medestudenten en lectoren en verbetert je animatie op basis van de feedback.
Je maakt een eenvoudige 2D animatie productieklaar voor publicatie op social media.

Leerinhoud

Bij het vak Motion Lab I behandelen de we volgende onderwerpen aan de hand van hoorcolleges en oefeningen:

• Wat is een snackable
• Logo animatie
• Storytelling voor korte animaties bestemd voor social media
• Doelgroepen en Persona
• Kleurenleer
• Bewegingsleer
• Introductie After Effects
• Ontwerpen van coherente reeks eenvoudige vector-illustraties
• Storyboarding voor korte animaties
• Motion Design basisprincipes (Timing, spacing & rythm / Eases / Graph Editor, keyframe velocity)
• Gebruik van verschillende bronbestanden in AE voor opzet animatie
• Productie van korte animatie voor social media

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges66,00 uren
  • Duur: Semester
Werktijd buiten de contacturen90,00 uren
  • Duur: Semester

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarProjectopdracht permanent (Permanente evaluatie)50,00
AcademiejaarProjectopdracht50,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeProjectopdracht100,00

Toetsing (tekst)

Inzendingen voor evaluatie bestaan steeds uit eigen werk en worden ingediend binnen de voorziene deadlines. Indien gedachtegoed, beelden of teksten, ideeën, ontwerpen of delen van ontwerpen van anderen worden gebruikt, dienen de auteur, ontwerper en / of locatie van het werk duidelijk vermeld te worden om plagiaat – en dus examenfraude – te vermijden.

Opmerking: de effectieve examenvorm wordt gecommuniceerd via Digitap. De effectieve examentijd wordt gecommuniceerd via Webuntis.