Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Wetenschap en Techniek
campus Spoor Noord Ellermanstraat
Ellermanstraat 33 - 2060 Antwerpen
wt@ap.be
Publication Technics33955/1919/2021/1/61
Studiegids

Publication Technics

33955/1919/2021/1/61
Academiejaar 2020-21
Komt voor in:
 • Bachelor in de grafische en digitale media, trajectschijf 1
  Keuzeoptie:
  • Publication DesignLab
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: De Vuyst Marijke
Andere co-titularis(sen): Bouckaert Pascal, Debeuf Ann, Gossé Joke, Paesmans Miet, Stoops Tim
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2021 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Publication Technics is het ondersteunend olod van Publication Lab II. Er wordt dieper ingegaan op software, Adobe Indesign speelt een belangrijke rol en verschillende productievormen worden uitgediept. Je wordt ondergedompeld in de wereld van typografie, vormgeving, beeld en kleur.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Understand
Je kent het begrip workflow/workflowmanagement en het belang er van i.f.v. het productieproces.
Explore
Je bereidt een grafisch order zo optimaal mogelijk voor i.f.v. de productie.
Materialize
Je hanteert opmaaksoftware om eigen beeld- en tekstmateriaal te combineren in meer geavanceerde publicaties met oog voor de basis publication design principes.
Je hanteert opmaaksoftware voor automatisering van opmaak van tekst- en beeld.
Je verklaart de basisbegrippen van en mogelijkheden bij het verwerken van print- en drukorders.
Je levert een eenvoudig drukklaar bestand aan dat technisch verwerkt kan worden voor een specifieke medium.
Je licht de gangbare premediatechnieken en -processen (rasteren, kleurbeheer, trapping, puntaangroei, afvlakking, ...) toe.

Leerinhoud

 • Software: illustrator, indesign en photoshop
 • Layout: stramien, waarneming, vormgeven van tekst en beeld
 • Typografie: detailtypografie, webfonts, technologie en deontologie
 • Productie: conventionele en specifieke druktechnieken, digitale printprocessen, papier en afwerkingsproces
 • Kleur: psychologie, kleur in marketing, communiceren met kleur
 • Beeld: eigenschappen van beeld en compositie

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges36,00 uren
 • Duur: Semester
Werktijd buiten de contacturen42,00 uren
 • Duur: Semester

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennistoets50,00
AcademiejaarVaardigheidstoets simulatie permanent (Permanente evaluatie)50,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennistoets50,00
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets simulatie50,00

Toetsing (tekst)

Inzendingen voor evaluatie bestaan steeds uit eigen werk en worden ingediend binnen de voorziene deadlines. Indien gedachtegoed, beelden of teksten, ideeën, ontwerpen of delen van ontwerpen van anderen worden gebruikt, dienen de auteur, ontwerper en / of locatie van het werk duidelijk vermeld te worden om plagiaat – en dus examenfraude – te vermijden.

Opmerking: de effectieve examenvorm wordt gecommuniceerd via Digitap. De effectieve examentijd wordt gecommuniceerd via Webuntis.