Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Wetenschap en Techniek
campus Spoor Noord Ellermanstraat
Ellermanstraat 33 - 2060 Antwerpen
wt@ap.be
SLC I33957/1919/2021/1/32
Studiegids

SLC I

33957/1919/2021/1/32
Academiejaar 2020-21
Komt voor in:
 • Bachelor in de grafische en digitale media, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: De Clerck Lies
Andere co-titularis(sen): De Bie Marijke, Goedemé Lien
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2020 (Academiejaar)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

SLC I maakt deel uit van de coachingsleerlijn binnen de opleiding GDM en is erop gericht jou inzicht te geven in je talenten en ambities als ontwerper zodat jij gepaste keuzes kan maken in je studieloopbaan. Voor dit olod werk je voornamelijk zelfstandig en kan je gebruik maken van coachingsgesprekken. In de loop van het traject lever je op regelmatige tijdstippen stukken op die aantonen dat je je studieloopbaan in handen neemt. Deze maken deel uit van de beoordeling voor dit olod (opleidingsonderdeel).

OLR-Leerdoelen (lijst)

Professionaliseren
Je verzamelt informatie over je basis taal- en studievaardigheden aan de hand van beschikbare instrumenten en brengt je verschillende labervaringen in kaart.
Je motiveert je keuze voor de opleiding GDM en voor de specifieke labs waarin jij jezelf ziet doorgroeien vanuit de kennis die je opdoet gedurende het academiejaar.
Je formuleert je ambities en vertaalt deze naar een ontwikkelingsplan; Welke vaardigheden wens je (verder) te ontwikkelen? Waarom? Tegen wanneer?Hoe denk je deze te bereiken?
Je onderneemt zelfstandig acties (binnen de afspraken rond levenslang leren) die aansluiten bij jouw ontwikkelingsplan.
Je toont het bereiken van je vaardigheden aan door een doordachte verzameling van ervaringen, acties en reflecties hierop in je digitaal portfolio.
Communiceren
Je gebruikt de Nederlandse taal correct in je mondelinge en schriftelijke communicatie.

Leerinhoud

Sessies in groep:

 • Introsessie SLC: wat is studieloopbaancoaching en waarom organiseren we SLC? Wat verwachten we wanneer van jou?
 • Inspirerende sessies van sprekers (gelinkt aan de verschillende labs) uit het werkveld
 • Introductie ontwikkelingsplan, levenslang leren en Mahara portfolio

Zelfstandig werk:

 •  Je verzamelt tijdens semester 1 informatie over jouw vaardigheden, ambities en talenten die je samenbrengt in een visueel presentatiedocument. je maakt hierbij gebruik van de tools die we beschikbaar stellen zoals:
  • de AP screeningstest taalvaardigheid Nederlands: bij een score <70% ga je zelf in AP-Vaardig aan de slag met oefeningen, bij een score <50% zoeken we naar gepaste hulp/ondersteuning
  • de AP screeningstest studievaardigheid voor startende studenten: je kan ook op dit vlak rekenen op de ondersteuning van AP waar nodig
  • de evaluatietooldie je gebruikt na deelname aan elk lab
 • Tijdens semester 2 maak je werk van een eigen ontwikkelingsplan en activiteiten om specifieke vaardigheden (verder) te ontwikkelen
 • Je documenteert alles in een digitaal portfolio dat met je mee groeit doorheen jou studieloopbaan 

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges10,00 uren
Werktijd buiten de contacturen68,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarPortfolio80,00
AcademiejaarVaardigheidstoets hands off20,00je toont een professionele en positieve leerhouding
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodePortfolio70,00
AcademiejaarReflectieopdracht30,00

Toetsing (tekst)

Inzendingen voor evaluatie bestaan steeds uit eigen werk en worden ingediend binnen de voorziene deadlines. Indien gedachtegoed, beelden of teksten, ideeën, ontwerpen of delen van ontwerpen van anderen worden gebruikt, dienen de auteur, ontwerper en / of locatie van het werk duidelijk vermeld te worden om plagiaat – en dus examenfraude – te vermijden.

Opmerking: de effectieve examenvorm wordt gecommuniceerd via Digitap. De effectieve examentijd wordt gecommuniceerd via Webuntis.