Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Wetenschap en Techniek
campus Spoor Noord Ellermanstraat
Ellermanstraat 33 - 2060 Antwerpen
wt@ap.be
Mediacontext I33958/1919/2021/1/66
Studiegids

Mediacontext I

33958/1919/2021/1/66
Academiejaar 2020-21
Komt voor in:
  • Bachelor in de grafische en digitale media, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Co-titularis(sen): Gombeer Wim, Michiels Kristof, Peeters Andreas
Co-titularis(sen) zijn nog niet (allemaal) gekend.
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2020 (Academiejaar)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Vanuit Mediacontext trachten we jouw blik op de wereld als toekomstig ontwerper te verruimen. Onderwerpen zoals ethiek, kunstgeschiedenis en semiotiek worden aangeboden in verschillende werkvormen en in samenwerking met verschillende lectoren.
Dit olod loopt over een gans academiejaar en is algemeen vormend.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Understand
Je maakt je een aantal kernbegrippen, mediatheorieën en stromingen uit de ontwerpgeschiedenis eigen.
Je onderbouwt jouw persoonlijke visie op de aangereikte thema's aan de hand van uiteenlopende tools.
Je raadpleegt bronnen systematisch en vermeldt deze volgens de geldende norm.
Explore
Je verwerkt de aangereikte leerstof uit de thema's in een opdracht toegepast op jouw hedendaagse werkelijkheid.

Leerinhoud

In Mediacontext I bouw je aan de hand van lezingen een kenniskader op rond verschillende thema's.

In de eerste 4 sessies word je meegenomen in de wereld van het object. Objecten zoals de voorwerpen die we als designers maken of de producten die we kopen en waarmee we ons omringen.

- De talen die deze objecten spreken. Wat dragen ze uit en hoe gaat dat juist in zijn werk? Zo heeft een object vandaag een functionele waarde maar ook en vooral een symbolische waarde. Wat is hierin de rol van design? Je wordt in deze les aangesproken als maker én als consument.
- De designer als storyteller. Hoe vertelt de designer haar verhaal via een object? Over welke mogelijkheden beschikt de designer? We koppelen aan deze les ook een crashcursus designgeschiedenis.
- Het spanningsveld met kunst. Waar houdt design op en begint kunst? Kan een designer een kunstenaar zijn of andersom? Deze les wordt doorspekt met voorbeelden uit de moderne en hedendaagse kunst. Nadien kan je zonder vrees om ontmaskerd te worden als cultuurbarbaar elk museum met een gerust gemoed binnenwandelen.
- Leven in een beeldcultuur. Onze objecten functioneren niet in het luchtledige. Ze zijn een onlosmakelijk onderdeel van onze samenleving. Deze wordt gekenmerkt door een gigantische stroom visuele impulsen die tot ons komen via (sociale) media. Weten welke de karakteristieken hiervan zijn is weten binnen welke context je straks jouw beelden gaat creëren.

In semester 2 kijken we naar beelden in een semiotische* context en gaan we op zoek naar de diepere betekenis die (bekende) ontwerpers, kunstenaars & filmmakers in hun ikonische werken brachten.

In drie sessies bekijken en analyseren we bekende foto’s, kunstwerken, filmfragmenten, logo’s, symbolen en diverse grafische uitingen uit de twintigste en eenentwintigste eeuw. Je leert hoe je diverse boodschappen analyseert en je krijgt een inkijk in hedendaagse beeldtaal. We kijken o.a. naar compositie, vorm en kleur, kadrage en typografie in zowel stilstaande als bewegende beelden. We luisteren naar de audiosporen in epische filmfragmenten, analyseren belangrijke openingstitels en zoeken naar “tekens” in de scenografie.

*komt van Semiotiek = betekenisleer m.a.w. wat betekenen deze beelden, symbolen, kleuren… voor de ontwerper en de kijker.

In de volgende 2 sessies verdiept en verbreedt je blik op media en ontwikkel je een visie op media in samenhang met technologie. Wat de politieke implicaties hiervan zijn en hoe social media ons waarheidsbegrip aantasten. En hoe je daar als ontwerper mee kan omgaan en wat jouw verantwoordelijkheid is als beeldmaker. Onderwerpen die aan bod komen zijn:

- De transformatie van de publieke ruimte. Een korte geschiedenis van de publieke ruimte en de manier waarop we informatie delen. Hoe de scheiding tussen het publieke leven en privéleven in de moderniteit volledig is ingekanteld in de leefwereld van een mens die leeft om te maken en verbruiken. Hoe het internet de organisatie van kennisoverdracht heeft omgegooid: van een hiërarchische verticale structuur naar een horizontaal systeem.
- De politieke dimensie van beelden. Hoe sociale media ons waarheidsprincipe aantast, wat de politieke gevolgen daarvan zijn en welke rol beeldenmakers daarin spelen. Beelden kunnen iets overzichtelijk en intelligibel maken, maar ook verwarring en chaos zaaien. De publieke ruimte die uiteenvalt in een lappendeken van privéruimtes.

We sluiten Mediacontext I af met een lezing over sequentiële vertelvormen. Een korte geschiedenis van film en beeldverhaal en hoe deze media het mogelijk maken dingen te vertellen die we niet kunnen overdragen in bv. literatuur.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Slides Mediacontext I worden beschikbaar gesteld door de titularis en notities tijdens de contacturen.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges20,00 uren
  • Duur: Academiejaar
Werktijd buiten de contacturen58,00 uren
  • Duur: Academiejaar

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets simulatie permanent (Permanente evaluatie)100,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets simulatie100,00

Toetsing (tekst)

Inzendingen voor evaluatie bestaan steeds uit eigen werk en worden ingediend binnen de voorziene deadlines. Indien gedachtegoed, beelden of teksten, ideeën, ontwerpen of delen van ontwerpen van anderen worden gebruikt, dienen de auteur, ontwerper en / of locatie van het werk duidelijk vermeld te worden om plagiaat – en dus examenfraude – te vermijden.

Opmerking: de effectieve examenvorm wordt gecommuniceerd via Digitap. De effectieve examentijd wordt gecommuniceerd via Webuntis.