Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Management en Communicatie
campus Meistraat
Meistraat 5 - 2000 Antwerpen
T +32 3 220 55 20 - F +32 3 220 55 59
mc@ap.be
Het journalistieke beroep34017/1922/2021/1/14
Studiegids

Het journalistieke beroep

34017/1922/2021/1/14
Academiejaar 2020-21
Komt voor in:
  • Bachelor in de journalistiek, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Co-titularis(sen): Van de Venne Inge
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2020 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 79,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Je krijgt een inzicht in het beroep van journalist. Wat zijn zijn taken en vaardigheden, hoe is een redactie georganiseerd en wat zijn de werkomstandigheden. Hoe geraak je aan nieuws? Wat zijn de verschillende genres? Wat kan en mag de journalist (wetgeving en deontologische code). Wat zijn de belangrijkste journalistieke begrippen?

OLR-Leerdoelen (lijst)

Vertrouwd zijn met diverse journalistieke (gespecialiseerde) werkomgevingen en het (internationale) medialandschap en in staat zijn kritisch te reflecteren over de rol van de journalistiek, de ontwikkelingen binnen het vakgebied en de maatschappelijke, ethische, deontologische en juridische implicaties van journalistieke uitingen.
Je bent vertrouwd met diverse journalistieke werkomgevingen. Je bent vertrouwd met de verschillende facetten van de journalistiek en verschillende journalistieke genres. Je kent de werking van een redactie. Je begrijpt de CIM-cijfers. Je kan kritisch te reflecteren over de rol van de journalistiek in Vlaanderen. Je kent de journalsitieke deontologische code

Leerinhoud

Je bent op de hoogte van de journalistieke context, de journalistieke vaardigheden en werkomstandigheden van de journalist. Je herkent de verschillende journalistieke genres, je kent de belangrijkste nieuwscriteria en nieuwsbronnen. Je bent vertrouwd met de journalistieke werkwijze en kent de wetgeving en deontologie van de journalist. 

Je kent tevens de belangrijkste journalistieke begrippen. 

Studiematerialen (lijst)

Journalistiek: inleiding tot het vak (Goris/Delforge)Verplicht
  • Auteur: Ria Goris, Guy Delforge

Onderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing1,00 uren
  • Duur: Semester
Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges26,00 uren
  • Duur: Semester
Werktijd buiten de contacturen52,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennistoets100,00Digitale kennistoets
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennistoets100,00Digitale kennistoets