Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Management en Communicatie
campus Meistraat
Meistraat 5 - 2000 Antwerpen
T +32 3 220 55 20 - F +32 3 220 55 59
mc@ap.be
Redactie 1: Tekst34020/1922/2021/1/19
Studiegids

Redactie 1: Tekst

34020/1922/2021/1/19
Academiejaar 2020-21
Komt voor in:
 • Bachelor in de journalistiek, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 4 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Co-titularis(sen): Frateur Wouter
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2020 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 80,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

De journalist in jou leeft zich helemaal uit: je schrijft interviews en werkt zowat het hele semester aan een stevig dossier of achtergrondverhaal. Je maakt artikels voor de website van de opleiding, en je bewerkt de stukken die je gemaakt hebt om ze online te publiceren. Intussen specialiseer je je op je blog in een onderwerp dat je zelf kiest.

Enkele voorbeelden van 2019-2020:

https://knwyourfacts.wordpress.com/

https://eatngout.wordpress.com/

https://poupdecouce.wordpress.com/

https://endanseus.wordpress.com/

https://beautyfashionkempen.wordpress.com/

OLR-Leerdoelen (lijst)

Vlotte, foutloze, goed gestructureerde (publiceerbare/bruikbare) Nederlandstalige journalistieke formats (producten) maken waarbij de inhoud, de opbouw, het volume en de toon van het eindproduct passen bij het medium (print/tv/radio/web) en de doelgroep.
Je kan een kort interview en een achtergrondstuk in correct en vlot Nederlands schrijven. Je maakt een journalistieke blog aan en volgt deze op .

Leerinhoud

1 Je werkt korte interviews uit tot een vlot leesbaar artikel.

2 Je schrijft een langer 'achtergrondverhaal' waarin je een onderwerp vanuit een precieze invalshoek belicht en twee experten aan het woord laat.

3 Je werkt artikels uit voor www.wrap.apstudent.be, de site van de opleiding: lijstjesstukken, korte getuigenis, smartphonefilmpje, ... Je hebt zicht op de verschillen in aanpak van artikels in gedrukte en in online pers.

4 Je houdt een blog bij over een onderwerp naar keuze, en publiceert daarop regelmatig korte en langere posts.

Studiematerialen (lijst)

Stijlboek de StandaardVerplicht
 • Auteur: L. Permentier
Uit woede en onbegrip. Pamflet over de schande van armoedeVerplicht
 • Auteur: Erik Vlamick / Jos Geysels

Onderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing2,00 uren
 • Omschrijving: Digitaal examen.
 • Opmerking: Fouten tegen de vervoegingen beschouwen we als 'zware overtredingen'. Er worden op het examen (= op alle examenonderdelen van het opleidingsonderdeel Redactie 1: Tekst) 2 punten op 20 afgetrokken per werkwoordsfout. Voor regelfouten trekken we 1 punt op 20 af.
Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges6,00 uren
 • Omschrijving: Analyse van interviewartikels, achtergrondverhalen.Analyse blogs en instructie eigen blog
 • Opmerking: Fouten tegen de vervoegingen beschouwen we als 'zware overtredingen'. Er worden op het examen (= op alle examenonderdelen van het opleidingsonderdeel Redactie 1: Tekst) 2 punten op 20 afgetrokken per werkwoordsfout. Voor regelfouten trekken we 1 punt op 20 af.
Practicum en/of oefeningen20,00 uren
 • Omschrijving: Individuele feedback op stukken, coaching bij achtergrondverhaal en blog.
 • Opmerking: Fouten tegen de vervoegingen beschouwen we als 'zware overtredingen'. Er worden op het examen (= op alle examenonderdelen van het opleidingsonderdeel Redactie 1: Tekst) 2 punten op 20 afgetrokken per werkwoordsfout. Voor regelfouten trekken we 1 punt op 20 af.
Werktijd buiten de contacturen52,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets hands on permanent (Permanente evaluatie)30,00Alle opdrachten die de student in de loop van het semester maakt, en de blog. Fouten tegen de vervoegingen beschouwen we als 'zware overtredingen'. Er worden op het examen (= op alle examenonderdelen van het opleidingsonderdeel Redactie 1: Tekst) 2 punten op 20 afgetrokken per werkwoordsfout. Voor regelfouten trekken we 1 punt op 20 af.
AcademiejaarVaardigheidstoets hands on permanent (Permanente evaluatie)30,00Achtergrondverhaal.
AcademiejaarVaardigheidstoets hands on40,00Digitaal examen.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets hands on50,00De student werkt een aantal opdrachten uit in de loop van de zomer en maakt een digitaal examen. De student krijgt de opdrachten tijdens het inzagemoment.
AcademiejaarVaardigheidstoets hands on50,00Digitaal examen.