Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Management en Communicatie
campus Meistraat
Meistraat 5 - 2000 Antwerpen
T +32 3 220 55 20 - F +32 3 220 55 59
mc@ap.be
Mediatechnieken 134022/1922/2021/1/87
Studiegids

Mediatechnieken 1

34022/1922/2021/1/87
Academiejaar 2020-21
Komt voor in:
  • Bachelor in de journalistiek, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 4 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Co-titularis(sen): Bubbe Chris, Marain Frederik, Martens Kristoff, Mermans Sandra, van Varik Mark
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1 + Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2020 (Academiejaar)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

In Mediatechnieken 1 leer je vaardigheden die je nodig hebt om de opdrachten te maken van Redactie 1: Tekst en Redactie 1: Audio/Video. Het is een grondige kennismaking met mediatechnieken, in een context die voortdurend evolueert:

Je leert de basisbeginselen van visuele communicatie.
Je leert werken met camera's en audiorecorders, zodat je ze doelbewust kunt toepassen in functie van journalistiek opdrachten en oefeningen.
Je leert diverse mediatechnieken voor online en offline producten en publicatie.
Je leert werken met WordPress, Adobe Photoshop, InDesign, Audition en Premiere Pro.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Verzamelde informatie via de noodzakelijke mediumspecifieke vaardigheden verwerken tot een uitzendbaar audiovisueel of auditief product waarbij de inhoud, de opbouw en de toon passen bij het journalistieke genre, de format en de doelgroep.
Je maakt een eenvoudige video-opname met een technische basis kwaliteit: correcte witbalans, scherpstelling, belichting, compositie, verstaanbaarheid audio. Je kan werken met camera's en audiorecorders. je monteert video- en audiobestanden op basisniveau.
Informatie uit diverse media (tekst/beeld/geluid) combineren en verspreiden over meerdere mediaplatformen binnen een cross-mediale context, gebruikmakend van de basistechnieken van o.a. fotografie, lay-out en grafische vormgeving. Voor complexe fotografische, lay-outmatige of technische taken en/of formats wordt er samengewerkt met specialisten.
Je kan een eenvoudige blog voor diverse media opzetten.

Leerinhoud

Mediatechnieken (100%) bestaat uit 4 facetten:

A.V.
(40%)
In de lessen Audio-Visueel leer je opnametechnieken met diverse microfoons, audiomontage, cameratechnieken, toegepaste beeldtaal voor journalistiek, lichtgebruik en (video)montagetechnieken met als doel het maken van Radio- en TV-producten.

Fotografie
(20%)
In de lessen Fotografie leer je de basisprincipes van fotografie: camerawerking- en instellingen, belichting, digitale workflow en fotobewerking. Je maakt een eerste fotoreportage.

Vormgeving (20%)
In de lessen Vormgeving maak je kennis met de programma's Adobe InDesign en Photoshop, en leer je verschillende basisbewerkingen uitvoeren.

Web (20%)
• Elementaire kennis html
• Basiskennis Wordpress (zowel de gratis versie als de professionele versie)
• Correct toevoegen van foto's in blog en op http://wrap.apstudent.be
• Embedden van video, Google Maps en andere multimedia formats

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets hands on permanent (Permanente evaluatie)20,00A.V.: Je maakt verschillende audio-visuele opdrachten, individueel en in groep.
AcademiejaarVaardigheidstoets hands on20,00A.V.: je maakt als duo een praktijkexamen opdracht in een korte tijdspanne.
AcademiejaarVaardigheidstoets hands on20,00Vormgeving. Zie de studiewijzer op Digitap voor meer informatie over dit examen.
AcademiejaarKennistoets20,00Fotografie
AcademiejaarProjectopdracht permanent (Permanente evaluatie)20,00Web
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennistoets20,00Web
AcademiejaarKennistoets20,00Fotografie
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands on20,00Vormgeving. Zie de studiewijzer op Digitap voor meer informatie over dit examen.
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands on40,00A.V.: voor de tweede examenperiode werk je een individuele opdracht uit.

Toetsing (tekst)

Dit opleidingsonderdeel bestaat uit verschillende facetten:
AV: 40%
Fotografie 20%
Vormgeving 20%
Web 20%

Als de student in de eerste examenperiode voor dit opleidingsonderdeel als geheel niet slaagt, dan wordt het cijfer van het facet waarvoor de student in totaal ten minste 10 op 20 behaalde, overgedragen naar de tweede examenperiode (en kan de student het deelexamen/de deelexamens voor dit facet niet hernemen in de tweede examenperiode).
Facetten waarvoor de student in de eerste examenperiode in totaal minder dan 10 op 20 behaalde, herneemt hij in de tweede examenperiode.