Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Management en Communicatie
campus Meistraat
Meistraat 5 - 2000 Antwerpen
T +32 3 220 55 20 - F +32 3 220 55 59
mc@ap.be
Nieuws jagen & actua34023/1922/2021/1/24
Studiegids

Nieuws jagen & actua

34023/1922/2021/1/24
Academiejaar 2020-21
Komt voor in:
  • Bachelor in de journalistiek, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Co-titularis(sen): Van de Venne Inge
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1 + Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2020 (Academiejaar)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Je bent op de hoogte van wat er in de wereld gebeurt en je gaat ook zelf op zoek naar nieuws. 

Je reikt nieuwswaardige onderwerpen aan uit de school, de ruime omgeving van de school, je gemeente, je sportclub,... . Je bepaalt tevens de invalshoeken voor verschillende media, je vindt respondenten en bouwt een netwerk uit. Je maakt op een journalistiek zinvolle manier gebruik van sociale media. 

OLR-Leerdoelen (lijst)

Vlotte, foutloze, goed gestructureerde (publiceerbare/bruikbare) Nederlandstalige journalistieke formats (producten) maken waarbij de inhoud, de opbouw, het volume en de toon van het eindproduct passen bij het medium (print/tv/radio/web) en de doelgroep.
Je schrijft een eenvoudig nieuws- of reportage item over een maatschappelijk onderwerp.
Je kan op eigen initiatief met een gerichte zoekstrategie en gebruikmakend van een gepaste techniek selectief, kritisch en objectief, relevante informatie verwerven, analyseren en dubbelchecken uit diverse Nederlandstalige en anderstalige (traditionele, wetenschappelijke en alternatieve) bronnen en informatiekanalen. Dit ook in niet-vertrouwde en complexe contexten.
Je zoekt actief naar nieuws, niet enkel online maar ook via een telefonisch gesprek.
Autonoom relevante en passende onderwerpen en invalshoeken bepalen en evalueren, rekening houdend met het productiedoel, de doelgroep, het medium, de nieuwswaarde en de betrouwbaarheid van de bron.
Je kan inschatten wanneer een gebeurtenis of gegeven gecategoriseerd kan worden als 'nieuws'.
Informatie uit diverse media (tekst/beeld/geluid) combineren en verspreiden over meerdere mediaplatformen binnen een cross-mediale context, gebruikmakend van de basistechnieken van o.a. fotografie, lay-out en grafische vormgeving. Voor complexe fotografische, lay-outmatige of technische taken en/of formats wordt er samengewerkt met specialisten.
Je kan professioneel gebruik maken van Twitter en Instagram.
Persoonlijke leerbehoeften analyseren en uit eigen beweging actief zoeken naar kansen om de eigen competenties te verrijken. Kritisch nadenken over eigen handelen en eigen producten en open staan voor bijsturing. Oplossingsgericht ingesteld zijn om opdrachten zonder veelvuldige hulp tot een goed einde te brengen. Ondernemingszin aan de dag leggen. Actuele gebeurtenissen en tendensen opvolgen. Keuzes maken om zich te specialiseren in bepaalde aspecten of deelgebieden van het beroep.
Je stelt jezelf op de hoogte van de actualiteit (politiek, sport, economie, cultuur, wetenschap...) en volgt nieuws op.

Leerinhoud

Je volgt de dagelijkse actualiteit in verschillende nieuwsmedia.

Je kent de belangrijkste begrippen, benamingen, afkortingen,... om de actualiteit te begrijpen. 

Je vindt ook zelf de weg naar het nieuws en weet wat nieuwswaardig is voor welk medium. 

Je kan zelf een nieuwsselectie maken. 


Studiematerialen (lijst)

500 Woorden die iedereen moet kennen om de actualiteit te begrijpenVerplicht
  • Auteur: Marc Hendrickx/Werner Goossens

Onderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing2,00 uren
  • Opmerking: 1 uur in januari1 uur in juni
Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges10,00 uren
Practicum en/of oefeningen16,00 uren
Werktijd buiten de contacturen50,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennistoets25,00Kennis actualiteit + '500 Woorden die iedereen moet kennen om de actualiteit te begrijpen. Examen in januari + examen in juni.
AcademiejaarProjectopdracht permanent (Permanente evaluatie)75,00Waarvan 25% actua en 50% nieuwsjagen. Opdrachten en evaluatie gedurende het ganse academiejaar.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennistoets25,00Kennis van de actualiteit+ 500 woorden die iedereen moet kennen om de actualiteit te begrijpen.
Tweede examenperiodeProjectopdracht75,00Opdrachten te maken tegen start tweede zittijd.