Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Management en Communicatie
campus Meistraat
Meistraat 5 - 2000 Antwerpen
T +32 3 220 55 20 - F +32 3 220 55 59
mc@ap.be
Stem en spraak34031/1922/2021/1/05
Studiegids

Stem en spraak

34031/1922/2021/1/05
Academiejaar 2020-21
Komt voor in:
 • Bachelor in de journalistiek, trajectschijf 2
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Co-titularis(sen): Verstraeten Bart
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2020 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 76,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

((geslaagd of getolereerd voor Junior class audio EN geslaagd of getolereerd voor Junior class video EN geslaagd of getolereerd voor Junior class tekst en beeld EN geslaagd of getolereerd voor Junior class online) OF (geslaagd of getolereerd voor Redactie 1: Tekst EN geslaagd of getolereerd voor Redactie 1: Audio/Video)) EN binnen trajectschijf 1 al minstens 40 studiepunten afgewerkt hebben.

Korte omschrijving

Je leert je stem, een uiterst belangrijk instrument voor een journalist, juist gebruiken. Je zorgt ervoor dat een toehoorder je spraak meteen begrijpt en correct vindt klinken. Ook leer je de basis van inspreektechniek. De intense oefeningen gebeuren in kleine groepen. De eerste sessie is een logopedische screening.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Zich mondeling op correcte wijze uitdrukken in het Nederlands, Frans en Engels en de gepaste houding aannemen bij het leggen en onderhouden van journalistieke contacten om professioneel te functioneren in diverse (complexe) journalistieke werksituaties en contexten.
Je uitspraak en accentuering zijn correct op klank-, woord- en zinsniveau. Je spreekt vlot voor een publiek.

Leerinhoud

 • Uitspraak vocalen en consonanten verder trainen waar nodig
 • Spellinguitspraak en reductie
 • Spreekhouding en ademhaling
 • Pittigheid en resonantie
 • Woordaccent
 • Coarticulatie en assimilatie
 • Inspreken van onvoorbereide nieuwsberichten
 • Spontane speech en presentatie

Studiematerialen (lijst)

Audiovisueel materiaalVerplicht
Cursus Stem en spraakVerplicht

Onderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing1,00 uren
Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges20,00 uren
Werktijd buiten de contacturen55,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets hands on permanent (Permanente evaluatie)100,00100% permanente evaluatie op basis van mondelinge testen. Meer details staan in de studiewijzer op Digitap.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets hands on100,00Mondelinge proef: 1) een voorbereide journalistieke inspreektekst (minstens 2 min.), met aandacht voor uitspraak, intonatie, tempo, woord- en zinsklemtonen en pauzes. 2) half geïmproviseerde presentatie (1 min.)