Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Management en Communicatie
campus Meistraat
Meistraat 5 - 2000 Antwerpen
T +32 3 220 55 20 - F +32 3 220 55 59
mc@ap.be
Expert class Tekst34039/1922/2021/1/83
Studiegids

Expert class Tekst

34039/1922/2021/1/83
Academiejaar 2020-21
Komt voor in:
  • Bachelor in de journalistiek, trajectschijf 3
    Keuzeoptie:
    • Tekst en beeld
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Co-titularis(sen): Frateur Wouter
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2020 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit getolereerd).
Totale studietijd: 78,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

((geslaagd of getolereerd voor Senior class tekst en beeld EN geslaagd of getolereerd voor Mediaskills intermediate) OF (geslaagd of getolereerd voor Redactie 2: Tekst short form EN geslaagd of getolereerd voor Redactie 2: Crossmedia long form EN geslaagd of getolereerd voor Mediatechnieken 2) EN ((simultaan te volgen met Mediatechnieken 3: Tekst en beeld OF geslaagd of getolereerd voor Mediatechnieken 3: Tekst en beeld) EN (simultaan te volgen met Redactie 3: Tekst OF geslaagd of getolereerd voor Redactie 3: Tekst))).

Korte omschrijving


In de Expert class Geschreven media nemen professionals je mee in hun wereld: freelance journalist Kristof Dalle (Knack en Focus Knack), oud-student Rogier Verschueren (journalist destandaard.be) en Lotte Beckers gaven in 2019-2020 opdrachten en coachten de studenten daarbij.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Informatie uit diverse media (tekst/beeld/geluid) combineren en verspreiden over meerdere mediaplatformen binnen een cross-mediale context, gebruikmakend van de basistechnieken van o.a. fotografie, lay-out en grafische vormgeving. Voor complexe fotografische, lay-outmatige of technische taken en/of formats wordt er samengewerkt met specialisten.
Je kan voor een specifiek medium met zijn specifieke doelgroep professionele artikels realiseren door samen te werken met experten uit het werkveld
Persoonlijke leerbehoeften analyseren en uit eigen beweging actief zoeken naar kansen om de eigen competenties te verrijken. Kritisch nadenken over eigen handelen en eigen producten en open staan voor bijsturing. Oplossingsgericht ingesteld zijn om opdrachten zonder veelvuldige hulp tot een goed einde te brengen. Ondernemingszin aan de dag leggen. Actuele gebeurtenissen en tendensen opvolgen. Keuzes maken om zich te specialiseren in bepaalde aspecten of deelgebieden van het beroep.
Je denkt kritisch na over je handelen en producten en staat open voor bijsturing en verbetering van je functioneren in een professionele context. Je bent oplossingsgericht ingesteld om opdrachten zonder veelvuldige hulp tot een goed einde te brengen .

Leerinhoud

Actieve journalisten geven de student opdrachten, coachen en evalueren hen.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Practicum en/of oefeningen12,00 uren
Werktijd buiten de contacturen66,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets hands on permanent (Permanente evaluatie)100,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets hands on permanent (Permanente evaluatie)100,00De student krijgt een opdracht tijdens het exameninzagemoment.