Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Management en Communicatie
campus Meistraat
Meistraat 5 - 2000 Antwerpen
T +32 3 220 55 20 - F +32 3 220 55 59
mc@ap.be
Immersive storytelling & VR34077/1922/2021/1/17
Studiegids

Immersive storytelling & VR

34077/1922/2021/1/17
Academiejaar 2020-21
Komt voor in:
  • Bachelor in de journalistiek, trajectschijf 3
    Keuzepakket:
    • Keuzepakket 3JOU
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 6 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Co-titularis(sen): Crols Bram
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2020 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 152,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

binnen trajectschijf 1 al minstens 60 studiepunten afgewerkt hebben EN binnen trajectschijf 2 al minstens 40 studiepunten afgewerkt hebben.

Korte omschrijving

De narratieve constructies die we gebruiken in Immersive Storytelling zijn voor een deel dezelfde als die in klassieke vormen van storytelling, maar voor een groot deel zijn de technieken radicaal nieuw. Ervaren storytellers zeggen vaak dat ze zowat alles wat ze geleerd hebben in hun vorig medium moeten vergeten als ze met Immersive Storytelling met VR beginnen. In dit opleidingsonderdeel ontdekken we nieuwe narratieve technieken van Immersive Storytelling.
Dit doen we door de workflow van een interdisciplinair Immersive (healthcare) project mee uit te werken tot in de fase van finale prototyping. In dit hands-on projects werken we met verschillende expertiseverlden waarbij je vanuit je achtergrond in communicatiemanagment of journalistiek je in de eerste plaats laat gelden als storyteller die conceptueel en doorheen het proces reflecteert over de noodzakelijke ‘audience identification’. De teamgebonden werksessies geven inzicht in de technische en productievaardigheden voor respectievelijk 360° VR.
Met de ervaring die je opdoet uit het interdisciplinaire teamwerken ga je ook individueel aan de slag om te resulteren in een journalistiek/maatschappelijk immersive conceptvoorstel dat je kan pitchen aan gevestigde media-organisaties.
In dit opleidingsonderdeel brengen we ook een bezoek aan een bestaande XR ervaring en een internationaal journalistiek/maatschappelijk XR evenement (DocLab onder voorbehoud).

OLR-Leerdoelen (lijst)

Vlotte, foutloze, goed gestructureerde (publiceerbare/bruikbare) Nederlandstalige journalistieke formats (producten) maken waarbij de inhoud, de opbouw, het volume en de toon van het eindproduct passen bij het medium (print/tv/radio/web) en de doelgroep.
Je hebt inzicht in de specifieke narratieve technieken van Immersive Storytelling
Je kan de workflow van een VR project organiseren, opvolgen en kritisch blijven evalueren.
Je kan overleggen en communiceren binnen een interprofessioneel team.

Leerinhoud

In de hoorcolleges en workshops leer je hands-on de nieuwe narratieve technieken van Immersive Storytelling. Aan de hand van cases krijg je inzicht in (best) practices van toepassingen van Immersive Storytelling in Journalistiek, Social managment en in kunst.
Je maakt een specifiek storyboard voor een VR-productie, waarin je een aantal aangeleerde narratieve technieken toepast, en onder meer rekening houdt met het specifieke point-of-view van de kijker.
Je leert een workflow van een VR productie opstellen en opvolgen, rekening houdend met verschillende specialisten die je nodig zal hebben.

Via het thema “healthcare” begeef je je op een terrein waarin XR volop functioneel wordt toegepast zo blijkt uit recente ervaringen. Die ervaringen tonen aan dat voorbereiding en toekomst visie cruciaal zijn in een snel ontwikkelende samenleving. Je kan experimenteren met een 360° videocamera en de bijhorende apparatuur bedienen. Je neemt deel en draagt verantwoordelijkheid in een interprofessioneel team om zo complexe situaties te kunnen analyseren en synthetiseren

Binnen het thema “journalism/social managment” ga je zelf conceptueel en experimenteel aan de slag. Voorbereiding maken voor een toekomst gebeurt door het uitwerken van scenario’s. Het zijn werktuigen die ons denken focussen op de belangrijkste factoren die verandering stimuleren en die ons helpen manieren te verkennen waarop de toekomst zich kan ontvouwen.

Sinds Aristoteles verhalen vertellen introduceerde om publiek te engageren, emoties te delen en gemeenschappelijke interesses te vinden, is “storytelling” een hedendaagse techniek om scenario’s te ontwikkelen. Scenario’s worden verhalen die schetsen hoe bepaalde beslissingen de toekomst positief of negatief beïnvloeden. Onze ‘audience’ neemt met geest en lichaam deel aan het verhaal door het verhaal “immersive” te maken. Door de user in een virtuele omgeving te plaatsen waarin zij of hij virtueel kan bewegen. De holistische beleving van het scenario, het verhaal, stellen de user in staat om via gamification actief deel te nemen en een effectief karakter in het verhaal te worden.
Met behulp van een user-centered design, slimme feedback en enkele speltechnieken stimuleren we de luisteraar om actie te ondernemen.

En het laatste woord, “multidisciplinair” is wellicht het belangrijkste woord en dat op twee manieren. Enerzijds zijn er verschillende disciplines nodig om een meeslepend verhaal in een virtuele wereld te ontwikkelen. Anderzijds betekent dit dat jij moet gaan samenwerken en leren omgaan met studenten uit andere disciplines.
Dit vak neemt je mee in een krachtige leeromgeving waarin alle skills, alle vaardigheden die volgens “The Future of Jobs Report 2018”,van het World Economic Forum cruciaal zijn voor de toekomst, worden geactiveerd.
Daarnaast krijg je meer inzicht in project management, team dynamics, gamification, scenario thinking en virtual reality.

In dit OLOD ben jij de storyteller in een team van experten. Samen met hen werk je een scenario uit de gezondheidszorg uit tot een immersive story, individueel ontwikkel je een immersive media concept in het journalistieke of social managment vlak.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges4,00 uren
  • Duur: Semester
Vormen van groepsleren73,00 uren
Werktijd buiten de contacturen75,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets hands on permanent (Permanente evaluatie)100,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands on100,00