Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Wetenschap en Techniek
campus Spoor Noord Ellermanstraat
Ellermanstraat 33 - 2060 Antwerpen
wt@ap.be
Integrated project Big Data34146/1928/2021/1/90
Studiegids

Integrated project Big Data

34146/1928/2021/1/90
Academiejaar 2020-21
Komt voor in:
  • Bachelor in de toegepaste informatica, trajectschijf 3
    Keuzeoptie:
    • Big Data
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 9 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: D'Haese David
Andere co-titularis(sen): Casal Mosteiro Kelly, Van Hansewijck Dries
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2020 (1ste semester)
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit getolereerd).
Totale studietijd: 156,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

binnen trajectschijf 1 al minstens 60 studiepunten afgewerkt hebben.

Korte omschrijving

De studenten voeren een zelfstandig project uit in het domein Big Data. Aanwezigheid gedurende de projectweken is verplicht tijdens de kerntijden (zie studiewijzer).

Met dit project wordt zo dicht mogelijk bij een reëel project gekomen dat de student nadien ook in zijn job zal moeten uitvoeren.

OLR-Leerdoelen (lijst)

B.1. Design and Development
Is bekend met de datamodellen en datastructuren en kan deze aanpassen/uitbreiden naar behoefte.
Is bekend met de meest gebruikte informatiebronnen in Big Data en kan deze ook efficiënt gebruiken.
Ontwikkelt een Big Data toepassing of applicatie, hanteert standaarden waar mogelijk en formuleert aanbevelingen.
Ontwikkelt zelfstandig een Big Data applicatie met voldoende aandacht voor herbruikbaarheid en efficiëntie.
E.2. Project and Portfolio Management
Hanteert de principes van projectopvolging en gebruikt methodes, hulpmiddelen en processen om eenvoudige projecten te beheren.
F.1. Taakanalyse
Analyseert een probleem vanuit het perspectief van belanghebbenden (klanten, eindgebruikers, ...) en relevante contexten (markt, financiële middelen, ...)
Interpreteert problemen van gebruikers en identificeert mogelijke oplossingen.
Hanteert de principes van projectopvolging en gebruikt methodes, hulpmiddelen en processen om eenvoudige projecten te beheren.
F.2. Strategisch handelen
Hanteert de principes van projectopvolging en gebruikt methodes, hulpmiddelen en processen om eenvoudige projecten te beheren.
G.1. Mondelinge communicatie
Communiceert op een vlotte wijze met betrokkenen en belanghebbenden en werkt er op een positieve wijze mee samen.
Communiceert op een vlotte wijze met betrokkenen en belanghebbenden en werkt er op een positieve wijze mee samen. 
Communiceert mondeling efficiënt en effectief binnen de beroepscontext (conflicten beheersen/gesprek voeren/presenteren/onderhandelen/overtuigen/sensitief reageren).
G.2. Schriftelijke communicatie
Communiceert op een vlotte wijze met betrokkenen en belanghebbenden en werkt er op een positieve wijze mee samen.
Communiceert op een vlotte wijze met betrokkenen en belanghebbenden en werkt er op een positieve wijze mee samen. 
Interpreteert problemen van gebruikers en identificeert mogelijke oplossingen.
G.3. Relatiewerking
Communiceert op een vlotte wijze met betrokkenen en belanghebbenden en werkt er op een positieve wijze mee samen.
Communiceert op een vlotte wijze met betrokkenen en belanghebbenden en werkt er op een positieve wijze mee samen. 
Communiceert vlot met alle betrokken teamleden en bouwt positieve professionele relaties op
Werkt klantgericht en omgevingsbewust
G.4. Teamwerking en Leiderschap
Werkt constructief samen om collectieve resultaten te verwezenlijken

Leerinhoud

De student werkt gedurende het OLOD aan een real-life Big Data project.
De student leert in teamverband aan een project te werken.
De student krijgt feedback rechtstreeks vanuit het werkveld.
De student leert om de nodige functionaliteiten in een applicatie op te leveren.
De student leert hoe hij zijn afgewerkt product dient te presenteren.
De student leert hoe hij de nodige documentatie met betrekking tot zijn applicatie dient te maken.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

ELEKTRONISCHE LEEROMGEVING: (vrij ter beschikking voor elke student)
In een cursus bij dit opleidingsonderdeel op de elektronische leeromgeving (Moodle) wordt aanvullend studiemateriaal en studieinformatie aangeboden.

LAPTOP:
De student dient voor dit opleidingsonderdeel zijn/haar persoonlijke laptopcomputer te gebruiken. Er worden faciliteiten geboden voor de aanschaf/installatie van de noodzakelijke software.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Vormen van groepsleren156,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarProjectopdracht permanent (Permanente evaluatie)100,00

Toetsing (tekst)

Verplichte aanwezigheid
Verplichte aanwezigheid gedurende 3 dagen per week. Er is geen inhaalmogelijkheid voor de permanente evaluatie wegens procesevaluatie.