Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Wetenschap en Techniek
campus Spoor Noord Ellermanstraat
Ellermanstraat 33 - 2060 Antwerpen
wt@ap.be
Serverbeheer Windows33695/1853/2021/1/25
Studiegids

Serverbeheer Windows

33695/1853/2021/1/25
Academiejaar 2020-21
Komt voor in:
 • Graduaat systeem- en netwerkbeheer, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • creditcontract.
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Co-titularis(sen): De Meersman Patrick, Devenyns Geert
Co-titularis(sen) zijn nog niet (allemaal) gekend.
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Korte omschrijving

Het olod 'Serverbeheer Windows' behandelt de basisvaardigheden van systeembeheer via de mogelijkheden van een eerste netwerkbesturingssysteem, namelijk Windows.
Het olod 'Serverbeheer Windows' bereidt voor op het olod 'Serverbeheer'.

OLR-Leerdoelen (lijst)

De gegradueerde installeert, configureert en test clients en servers in een professionele virtuele of fysieke omgeving.
De student installeert een Windows-server.
De student gebruikt het Windows filesysteem.
De student configureert een Windows host om op het netwerk te functioneren.
De student beheert processen in een Windows omgeving.
De student beheert het systeem remote.
De gegradueerde implementeert en onderhoudt besturingssystemen, applicaties en netwerkservices.
De student installeert, updatet en verwijdert applicaties onder Windows.
De student gebruikt de Windows command line.
De student configureert harddisks in Windows.
De gegradueerde ondersteunt de gebruikers bij het optimaal en veilig gebruik van de besturingssystemen, applicaties en netwerkservices.
De student configureert users, groepen en filerechten in een Windows omgeving.
De student beheert hardware onder Windows.
De student beheert files en folders in een Windows omgeving.
De gegradueerde monitort de systemen en netwerken en suggereert verbeterpunten en structurele oplossingen bij vastgestelde problemen.
De student troubleshoot systeemproblemen in een Windows omgeving.
De student past de best practices van server hardening toe.
De student maakt back-ups van virtuele machines in een Windows omgeving.
De gegradueerde verzamelt informatie, documenteert, communiceert en rapporteert over het geleverde werk, afgestemd op de doelgroep. De gegradueerde gebruikt hiervoor het gepaste anderstalige vakjargon.
De student documenteert de systeemconfiguratie in een Windows omgeving.

Leerinhoud

 • Windows systeemarchitectuur (system folders, registry etc.)
 • Windows installatieprocedure
 • Windows service management / software management
 • Windows hardware management
 • Windows harddisk lay-out (partitionering, volumes, RAID)
 • Permissies / machtigingen
 • Updating / hardening
 • VM snapshots / VM back-ups
 • Werken op de Windows command line (cmd.exe) (commands, hulp opvragen, redirection, bat scripting etc.)
 • Werken met het Windows file system (files, folders, shortcuts, formattering etc.)
 • Windows gebruikers- en groepenbeheer
 • Windows filebeheer (maken, manipuleren, permissies, ownership etc.)
 • Windows procesbeheer via task manager
 • Windows netwerkkaart instellen
 • Documenteren
 • Begrijpen en aanpassen Windows registery

Studiematerialen (lijst)

Netwerkbeheer met Windows Server 2019 deel 1 Inrichting en beheer op een LANVerplicht€ 42,50
 • Auteur: Jan Smets

Studiematerialen (tekst): Verplicht

 • Het cursusmateriaal wordt via Digitap ter beschikking gesteld.
 • Smets, J. (2019). Netwerkbeheer met Windows Server 2019: Inrichting en beheer op een LAN. Meppel: Boom Beroepsonderwijs.

Onderwijsorganisatie

Avondtraject
Practicum en/of oefeningen (avondtraject)32,50 uren
Voorziene tijd voor toetsing (avondtraject)4,00 uren
Werktijd buiten de contacturen (avondtraject)41,50 uren
Dagtraject
Practicum en/of oefeningen (dagtraject)39,00 uren
Voorziene tijd voor toetsing (dagtraject)4,00 uren
Werktijd buiten de contacturen (dagtraject)35,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets simulatie permanent (Permanente evaluatie)40,00Permanent uitgesteld. Een geslaagd deelcijfer wordt overgedragen van de eerste examenperiode naar de tweede examenperiode. De student kan niet verzaken aan deze overdracht.
AcademiejaarVaardigheidstoets simulatie60,00Momentopname op examen. Een geslaagd deelcijfer wordt overgedragen van de eerste examenperiode naar de tweede examenperiode. De student kan niet verzaken aan deze overdracht.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets simulatie100,0060% momentopname op examen en 40% momentopname na proces

Toetsing (tekst)

Bij sommige evaluatie-onderdelen die deel uitmaken van permanente evaluatie kan aanwezigheid tijdens een specifiek contactmoment vereist/verplicht zijn. Afwezigheid op zulk moment resulteert in een 0 voor dat evaluatie onderdeel.

Laattijdig indienen van een opdracht resulteert in een 0 score voor die opdracht tenzij de student o.w.v. medische redenen of een andere overmachtssituatie de toestemming kreeg om de opdracht later in te dienen dan de opgegeven deadline.