Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Management en Communicatie
campus Meistraat
Meistraat 5 - 2000 Antwerpen
T +32 3 220 55 20 - F +32 3 220 55 59
mc@ap.be
Onderzoeksvaardigheden34398/1911/2021/1/47
Studiegids

Onderzoeksvaardigheden

34398/1911/2021/1/47
Academiejaar 2020-21
Komt voor in:
 • Bachelor in het bedrijfsmanagement, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Heirman Wannes
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2020 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 75,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Aan de hand van concrete voorbeelden van bestaande onderzoeken en de instructies in de lessen, leer je zelf je eerste onderzoek volledig zelf uit te voeren en daar geldige conclusies uit te trekken. Op die manier creëer je kennis en inzichten die nieuw en relevant zijn.

Na het volgen van dit vak heb je een eerste onderzoekservaring opgedaan. Door de kennis van én in inzicht in de verscheidene onderzoeksmethodes (vragenlijst, interviews, experimenten, focusgroepen), ontwikkel je bovendien een onderzoekende houding. 

OLR-Leerdoelen (lijst)

DLR BM 6.0 - De bachelor BM verzamelt, analyseert, interpreteert en evalueert autonoom wetenschappelijke en contextgebonden kwantitatieve en kwalitatieve data en kan hierover professioneel rapporteren en aanbevelingen formuleren en toont hierbij een kritische onderzoekende houding.
Je implementeert de basisprincipes van het logisch redeneren, rekenen, getallenkennis, (hoofd-) bewerkingen, regel van drie, vergelijkingen en grafieken in een beroepsspecifieke context.
Je omschrijft kenmerken van een onderzoeksopzet en -methode.
Je omschrijft kenmerken van een onderzoeksvraag.
Je past de basisprincipes van het logisch redeneren, rekenen, getallenkennis, (hoofd-) bewerkingen, regel van drie, vergelijkingen en grafieken toe.
Je benoemt de componenten van een helder en samenhangend onderzoeksplan en -rapport.
Je beschrijft kenmerken van een goede vragenlijst en vragen.
Je geeft een overzicht welke tools je kan gebruiken om data te verzamelen en te verwerken.
Je raadpleegt kwaliteitsvolle en relevante bronnen en onderzoeksresultaten rond beroepsgerelateerde thema's.
Je refereert volgens de APA-normen correct naar bronnen.

Leerinhoud

In dit OLOD wordt aan de hand van 10 hoofdstukken een antwoord gegeven op vragen zoals: 

 • Waarom is onderzoek nodig voor een professionele bachelor in bedrijfsmanagement?
 • Hoe verwijs je naar onderzoek van anderen volgens de APA-stijl?
 • Wat is onderzoek doen eigenlijk?
 • Hoe zet je zelf een onderzoek op?
 • Hoe formuleer je een S.M.A.R.T. onderzoeksdoel en onderzoeksvraag?
 • Welke stappen moet je nemen?
 • Hoe verzamel je gegevens?
 • Welke valkuilen zijn er verbonden aan onderzoek?
 • Hoe rapporteer je onderzoek?
 • Hoe trek je geldige conclusies uit onderzoek?

Studiematerialen (lijst)

lesmateriaal op digitapVerplicht
Wat is onderzoek? Methoden en technieken voor het Hoger Onderwijs - PraktijkboekVerplicht
 • Auteur: Verhoeven Nel

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges18,00 uren
 • Omschrijving: Interactiecollege
Vormen van groepsleren6,00 uren
 • Omschrijving: Coachingssessies
Werktijd buiten de contacturen51,00 uren
 • Omschrijving: Begeleide zelfstudie & zelfstandig werk

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 1Projectopdracht permanent (Permanente evaluatie)40,00Werkstuk of presentatie
Open boek
Indien je niet geslaagd bent voor dit OLOD, maar wel geslaagd bent voor dit onderdeel, draag je dit deelcijfer over naar tweede zittijd.
Semester 1Kennistoets60,00Open en/of gesloten vragen
Gesloten boek
Indien je niet geslaagd bent voor dit OLOD, maar wel geslaagd bent voor dit onderdeel, draag je dit deelcijfer over naar tweede zittijd.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeProjectopdracht permanent (Permanente evaluatie)40,00Werkstuk of presentatie
Open boek
Tweede examenperiodeKennistoets60,00Open en/of gesloten vragen
Gesloten boek