Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Management en Communicatie
campus Meistraat
Meistraat 5 - 2000 Antwerpen
T +32 3 220 55 20 - F +32 3 220 55 59
mc@ap.be
Consumentenpsychologie34408/1911/2021/1/96
Studiegids

Consumentenpsychologie

34408/1911/2021/1/96
Academiejaar 2020-21
Komt voor in:
 • Bachelor in het bedrijfsmanagement, trajectschijf 1
  Afstudeerrichting:
  • marketing
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Co-titularis(sen): Heirman Wannes
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2021 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 75,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

In dit OLOD leer je dat om een product succesvol te verkopen, je meer nodig hebt dan enkel een goed werkend eindproduct. Heel veel stappen in het beslissingsproces van de consument worden bepaald door psychologische technieken die marketeers aanwenden om zo de consument te verleiden om meer te kopen. Het alom gekende voorbeeld van de prijsafronding op .99 euro is slechts één van de vele technieken die marketeers hanteren. Wist je dat bijvoorbeeld Nespresso-capsules enkel in Nespresso-stores worden verkocht, omdat dit volgens marketingexperimenten een exclusiever merkimago creëert in het hoofd van de consument? En wist je dat we meer vertrouwen hebben in een huidproduct dat exclusief via de apotheek wordt verkocht en dat we daar dan ook een hogere prijs voor willen betalen? In deze cursus geven we inzicht in alle marketingtechnieken die helpen om de consumentenpsychologie in een gunstige zin te beïnvloeden. 


OLR-Leerdoelen (lijst)

OLR MAR 1.0 - De bachelor BM/MAR heeft inzicht in (digitale) marketingstrategie en-tactiek, marktanalyse, marketingcommunicatie en sales, in algemene bedrijfs- en organisatieprocessen en hun onderlinge samenhang en kan dit inzicht toepassen in een ruime, geglobaliseerde, veranderende en (inter-) nationale context.
Je legt in eigen woorden de onderliggende theorieën, processen en basisprincipes achter consumentengedrag uit.
Je legt uit welke individueel-psychologische processen consumentengedrag beïnvloeden en sturen.
Je legt uit welke invloed culturele, sociale, persoonlijke en psychologische factoren hebben op het koopgedrag van de consument.
Je past de geziene theorieen en modellen over consumentengedrag toe en beschrijft consumentengedrag vanuit verschillende perspectieven.
Je benoemt de verschillende stappen van het stimulus responsmodel van het koopgedrag.
Je benoemt en definieert de fasen in het besluitvormingsproces.
Je beschrijft de verschillende soorten koopgedrag.
Je combineert al je verworven inzichten om op een creatieve manier het verband te leggen tussen de manier waarop mensen denken, voelen en handelen en hoe je hen als marketeer moet aanspreken en benaderen.

Leerinhoud

In het OLOD consumentenpsychologie geven we aan de hand van 10 hoofdstukken een antwoord op de volgende vragen:

 • Wat drijft de consument om bepaalde producten te kopen en andere niet?
 • Op welke manier verloopt 'hidden persuasion'?
 • Hoe beïnvloed je de psychologie van de consument met prijsaanpassingen?
 • Op welke manier kan een aanpassing in distributiekanaal een product/dienst meer exclusiviteit geven?
 • Verloopt de besluitvorming van de consument steeds rationeel, of spelen emoties ook een rol in dit beslissingsproces?
 • Hoe speelt de persoonlijkheid en de levensstijl van de consument een rol in het koopgedrag?
 • Hoe beïnvloeden consumenten elkaar wederzijds?
 • Hoe kan je de prijs verhogen door het distributiekanaal te veranderen?
 • Op welke wijze kunnen innovatieve producten verspreid worden?
 • Welke impact heeft de cultuur op het consumentengedrag?

Studiematerialen (lijst)

lesmateriaal op digitapVerplicht
PowerpointcursusVerplicht
Consumentenpsychologie. De basis.Verplicht
 • Auteur: G. Valkeneers

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges20,00 uren
 • Omschrijving: Interactiecollege
Practicum en/of oefeningen4,00 uren
 • Omschrijving: Coachingssessies
Werktijd buiten de contacturen51,00 uren
 • Omschrijving: Begeleide zelfstudie & zelfstandig werk

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 2Kennistoets80,00Open en/of gesloten vragen
Gesloten boek
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennistoets80,00Open en/of gesloten vragen
Gesloten boek
Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 2Projectopdracht permanent (Permanente evaluatie)20,00Werkstuk of presentatie
Open boek