Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Management en Communicatie
campus Meistraat
Meistraat 5 - 2000 Antwerpen
T +32 3 220 55 20 - F +32 3 220 55 59
mc@ap.be
Business case MAR34409/1911/2021/1/33
Studiegids

Business case MAR

34409/1911/2021/1/33
Academiejaar 2020-21
Komt voor in:
  • Bachelor in het bedrijfsmanagement, trajectschijf 1
    Afstudeerrichting:
    • marketing
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Vanormelingen Christine
Andere co-titularis(sen): Bauer Evelyn
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2021 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

In dit opleidingsonderdeel krijg je de kans de basistheorie van Marketing in een concrete situatie toe te passen aan de hand van een business case. In kleine groepjes worden jullie systematisch begeleid en werken jullie 4 deelopdrachten uit tegen deadlines. Uiteindelijk formuleren jullie een sterke concurrentieanalyse met de meest relevante aanbevelingen in een schriftelijk rapport en een wervende mondelinge presentatie.

OLR-Leerdoelen (lijst)

OLR MAR 1.0 - De bachelor BM/MAR heeft inzicht in (digitale) marketingstrategie en-tactiek, marktanalyse, marketingcommunicatie en sales, in algemene bedrijfs- en organisatieprocessen en hun onderlinge samenhang en kan dit inzicht toepassen in een ruime, geglobaliseerde, veranderende en (inter-) nationale context.
Je werkt voor een specifieke case de essentiele stappen uit van een marketingplan: omgevingsanalyse, doelgroepbepaling, marketingstrategie- en tactiek.
Je bouwt een eenvoudig marketingplan uit gebaseerd op SMART-doelstellingen.
OLR MAR 2.0 - De bachelor BM/MAR herkent opportuniteiten, stelt operationele doelstellingen en werkt proactief mee aan het behalen van de (strategische) doelstellingen van een bedrijf of een organisatie.
Je presenteert een oplossing en verdedigt dit op basis van bedrijfskundig inzicht en gemaakte analyses.
Je analyseert een domeinspecifiek bedrijfsprobleem in een authentieke of gesimuleerde omgeving en voert een opdracht uit.
Je selecteert, verwerkt en visualiseert data om tot bruikbare oplossingen te komen ter ondersteuning van het bedrijfsbeleid.
OLR MAR 4.0 - De bachelor BM/MAR heeft een diversiteitsbewuste en coachende houding tijdens het klant- en servicegericht handelen en bouwt zelfstandig een professioneel netwerk uit met nationale en internationale stakeholders.
Je geeft een overzicht van de verschillende beroepsvelden in de sector.
OLR MAR 5.2 - De bachelor BM/MAR gebruikt op een efficiƫnte en effectieve wijze marketing-, communicatie- en grafische software en actuele beroepsspecifieke ICT-pakketten ter ondersteuning van interne en externe stakeholders.
Je gebruikt de juiste digitale tools om een opdracht/probleem op een efficiƫnte manier op te lossen.
OLR MAR 6.2 - De bachelor BM/MAR toont een kritische onderzoekende houding, doorgrondt de betekenis achter de data en kan deze helder rapporteren om tot een bruikbaar advies te komen.
Je raadpleegt kwaliteitsvolle en relevante bronnen en onderzoeksresultaten rond beroepsgerelateerde thema's.
Je refereert volgens de APA-normen correct naar bronnen.
Je biedt de informatie aan op een gestructureerde en visuele wijze.
OLR MAR 7.1 - De bachelor BM/MAR kan helder, doelgericht en op een professionele wijze schriftelijk en mondeling communiceren in het Nederlands, met integratie van beroepsjargon.
Je schrijft volgens de principes van de Nederlandse taal (spelling, grammaticaal correcte zinnen, woordgebruik).
OLR MAR 8.0 - De bachelor BM/MAR werkt projectmatig en constructief samen als lid van een multidisciplinair en intercultureel team en neemt verantwoordelijkheid in verschillende taken en rollen binnen een bedrijf of een organisatie.
Je houdt je aan de collectieve werkafspraken en deadlines.
Je werkt op een effectieve en respectvolle manier samen in een multicultureel team om een gezamelijk doel te bereiken.

Leerinhoud

In dit opleidingsonderdeel leer je de sterktes en zwaktes van een product en/of merk te analyseren aan de hand van de marketing mix.

Hiervoor werk je vier deelopdrachten uit in groep die leiden tot een concurrentieanalyse:
- Hoe definieer je het product/dienst/merk en wie beschouw je als concurrent (wat is de markt)?
- Vergelijking prijszetting (sterktes, zwaktes), bepaling prijsstrategie product/dienst/merk, welke prijsbepaling tov concurrenten
- Vergelijking distributiestrategie (sterktes, zwaktes), distributieplan en -aanpak
- Vergelijking communicatiepolitiek (kernboodschap, doelgroepenbepaling, mediaplan) (sterktes, zwaktes)

Op basis van deze analyse formuleer je aanbevelingen om de initiële marketing mix te optimaliseren en zo de marktpositie te verbeteren of de concurrentiepositie te verstevigen.

Verder is het bijwonen van het BAM congres verplicht (Kosten rond EUR 15).

Studiematerialen (lijst)

lesmateriaal op digitapVerplicht
Principes van marketingVerplicht
  • Auteur: Philip Kotler, Gary Armstrong, Lloyd C. Harris & Nigel Piercy

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges24,00 uren
  • Omschrijving: Werkcollege
Vormen van groepsleren24,00 uren
  • Omschrijving: Casemethode in groep
Werktijd buiten de contacturen30,00 uren
  • Omschrijving: Begeleide zelfstudie & zelfstandig werk

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 2Projectopdracht permanent (Permanente evaluatie)60,00CasusOpen boek
Semester 2Projectopdracht40,00Werkstuk of presentatieOpen boek
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeProjectopdracht permanent (Permanente evaluatie)60,00CasusOpen boek
Tweede examenperiodeProjectopdracht40,00Werkstuk of presentatieOpen boek