Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Management en Communicatie
campus Meistraat
Meistraat 5 - 2000 Antwerpen
T +32 3 220 55 20 - F +32 3 220 55 59
mc@ap.be
Communication en français34455/1911/2021/1/45
Studiegids

Communication en français

34455/1911/2021/1/45
Academiejaar 2020-21
Komt voor in:
 • Bachelor in het bedrijfsmanagement, trajectschijf 1
  Afstudeerrichting:
  • marketing
In andere opleidingen:
 • Bachelor in het bedrijfsmanagement als Communication en français
 • Bachelor in het bedrijfsmanagement als Communication en français
 • Bachelor in het bedrijfsmanagement als Communication en français
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Van Mileghem Maria
Andere co-titularis(sen): Mingels An
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2021 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 75,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

eerder ingeschreven voor Français OF simultaan te volgen met Français.

Korte omschrijving

Je Franse zakelijke woordenschat wordt verder uitgebreid, het gaat om functioneel taalgebruik in bedrijfsgerelateerde situaties. Onderwerpen die aan bod komen zijn onder andere het opstellen van facturen, betalingen opvolgen, informatie verzamelen, deelnemen aan beurzen, klantvriendelijk zijn, zakencijfers op een eenvoudige manier bespreken, sectorgebonden woordenschat ... Dit alles gaat gepaard met een grondige herhaling en verdere uitdieping van grammaticale onderwerpen noodzakelijk voor een vlotte zakelijke communicatie.

OLR-Leerdoelen (lijst)

OLR MAR 7.3 - De bachelor BM/MAR kan vloeiend en spontaan, met inbegrip van technische communicatie in het vakgebied op een professionele wijze schriftelijk en mondeling communiceren in het Frans.
Je kent een basispakket aan sectorgebonden woordenschat.
Je noteert korte notities en boodschappen zoals een korte mail (bedanken, informatie vragen en geven enz).
Je past de behandelde grammatica correct toe.
Je produceert een eenvoudige zakelijke tekst (mail, verslag...).
Je vindt relevante informatie in (korte) officiële documenten.
Je wisselt informatie uit met collega's en geeft informatie aan klanten (mondeling en schriftelijk).
Je begrijpt de belangrijkste punten uit goed gestructureerde informatiebronnen uit de media binnen het eigen vak- en interessegebied of uit de actualiteit.
Je begrijpt zinnen en regelmatig voorkomende uitdrukkingen (folders, dienstregelingen, advertenties ....) die verband houden met zaken van direct belang (persoonsgegevens, werk, eenvoudige bedrijfsgerichte communicatie).

Leerinhoud

Handboek La grammaire du français: remediërende en theoretische herhaling van de belangrijkste grammaticale items zoals le verbe : les temps du verbe, le verbe et ses modes; les différents types de phrases: la phrase interrogative , la phrase négative ... De nadruk ligt op de zelfstandige verwerking van de oefeningen door de studenten; de theorie van de 'grammaire' moeten de studenten ook toepassen op andere oefeningen dan die uit het handboek.

Handboek Pour parler affaires: uitbreiden van de basiskennis met Franse woorden en uitdrukkingen die specifiek zijn voor het gebruik in handel, economie en bedrijfsleven; extra lesmateriaal en oefeningen (vertalingen, opdrachten) in de cursus terug te vinden onder digitap.ap.be

Studiematerialen (lijst)

lesmateriaal op digitapVerplicht
La grammaire du français A2 + cd audioVerplicht
 • Auteur: C. Huor-Caumont ...
Pour parler affairesVerplicht
 • Auteur: Mitchell e.a.
Taalsoftware eXplioVerplicht€ 11,50

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges24,00 uren
 • Omschrijving: Interactiecollege
Werktijd buiten de contacturen51,00 uren
 • Omschrijving: Begeleide zelfstudie & zelfstandig werk

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 2Kennistoets80,00Open en/of gesloten vragen
Gesloten boek
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennistoets80,00Open en/of gesloten vragen
Gesloten boek
Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 2Kennistoets permanent (Permanente evaluatie)20,00Open en/of gesloten vragen
Gesloten boek