Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Management en Communicatie
campus Meistraat
Meistraat 5 - 2000 Antwerpen
T +32 3 220 55 20 - F +32 3 220 55 59
mc@ap.be
Communication in English34456/1911/2021/1/79
Studiegids

Communication in English

34456/1911/2021/1/79
Academiejaar 2020-21
Komt voor in:
 • Bachelor in het bedrijfsmanagement, trajectschijf 1
  Afstudeerrichting:
  • accountancy - fiscaliteit
In andere opleidingen:
 • Bachelor in het bedrijfsmanagement als Communication in English
 • Bachelor in het bedrijfsmanagement als Communication in English
 • Bachelor in het bedrijfsmanagement als Communication in English
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: De Grave Jennifer
Andere co-titularis(sen): Panteleeva Natalia, Van Os Cecile
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2021 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 75,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

eerder ingeschreven voor English OF simultaan te volgen met English.

Korte omschrijving

In semester 2 word je verder professioneel in je schriftelijke en mondelinge communicatie in het Engels.

Naast een verdere uitdieping van de grammatica zoals o.a. passive, adjectives/adverbs en conditional, leer je je verdiepen in vakgerelateerde artikels en ga je je woordenschat verder uitbreiden via zelfstudie.

OLR-Leerdoelen (lijst)

OLR AF 7.2 - De bachelor BM/AF kan met standaard woordenschat in een beroepsspecifieke context op een professionele wijze schriftelijk en mondeling communiceren in het Engels.
Je kent een basispakket aan sectorgebonden woordenschat.
Je past de behandelde grammatica correct toe.
Je voert een zakelijk telefoongesprek op intermediair niveau.
Je wisselt informatie uit met collega's en geeft informatie aan klanten. (mondeling en schriftelijk)
Je begrijpt de belangrijkste punten uit goed gestructureerde informatiebronnen uit de media binnen het eigen vak- en interessegebied of uit de actualiteit.
Je produceert een eenvoudige zakelijke tekst (mail, verslag...).
Je produceert een samenhangende tekst of schrijft een helder verslag over onderwerpen die vertrouwd zijn.
Je geeft een voorbereide presentatie over een vertrouwd onderwerp binnen je eigen vakgebied.
Je geeft eenvoudige goed voorbereide presentaties over sectorgebonden onderwerpen en weet hierin een gepaste duidelijk verstaanbare structuur te bouwen.
Je begrijpt documenten, artikels, verslagen en mails uit je vakgebied.
Je drukt je in de meeste formele situaties spontaan en correct uit en gebruikt de gepaste zakelijke terminologie.(vakjargon)

Leerinhoud

 • Grammaticale items: o.a. passives- conditionals- adjectives/adverbs/ quantifiers
 • Artikels Market Leader
 • Business English woordenschat: zelfstudie

Studiematerialen (lijst)

lesmateriaal op digitapVerplicht
CURSUS Communication in EnglishVerplicht
 • Auteur: Ann Boey en Cecile Van Os
Market Leader ESP Book - Accounting and financeVerplicht
Woordenschat Business EnglishVerplicht

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges20,00 uren
 • Omschrijving: Hoorcollege
  Interactiecollege
  Oefeningensessies met docentsturing
Practicum en/of oefeningen4,00 uren
 • Omschrijving: Projectwerk
Werktijd buiten de contacturen51,00 uren
 • Omschrijving: Begeleide zelfstudie & zelfstandig werk

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 2Kennistoets40,00Open en/of gesloten vragen
Gesloten boek
Semester 2Kennistoets permanent (Permanente evaluatie)40,00Open en/of gesloten vragen
Gesloten boek
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennistoets80,00Open en/of gesloten vragen
Gesloten boek
Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 2Kennistoets permanent (Permanente evaluatie)20,00Werkstuk of presentatie
Open boek