Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Management en Communicatie
campus Meistraat
Meistraat 5 - 2000 Antwerpen
T +32 3 220 55 20 - F +32 3 220 55 59
mc@ap.be
MyTalent: 21st century skills 234462/1911/2021/1/89
Studiegids

MyTalent: 21st century skills 2

34462/1911/2021/1/89
Academiejaar 2020-21
Komt voor in:
 • Bachelor in het bedrijfsmanagement, trajectschijf 1
  Afstudeerrichting:
  • marketing
In andere opleidingen:
 • Bachelor in het bedrijfsmanagement als MyTalent: 21st century skills 2
 • Bachelor in het bedrijfsmanagement als MyTalent: 21st century skills 2
 • Bachelor in het bedrijfsmanagement als MyTalent: 21st century skills 2
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Co-titularis(sen): Boey Ann, De Nef Eva, Dens Cathérine, Galle Nele, Jaffal Suad, Leenkneght Inge, Vael Karolien, Vanormelingen Christine, Verpoort Roxanne
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2021 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 76,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Waar je in het olod 'MyTalent: 21st century skills 1' een fundament legt als young professional, zal je in dit opleidingsonderdeel verder bouwen aan je persoonlijke ontwikkeling en meer kleur geven aan je studieloopbaan. Je vakkennis die je opdoet binnen 'marketing' wordt verder aangevuld met soft skills die later op de werkvloer van groot belang zijn.

OLR-Leerdoelen (lijst)

OLR MAR 3.2 - De bachelor BM/MAR werkt zelfstandig, planmatig, flexibel en nauwkeurig en handelt oplossingsgericht en innovatief om operationele marketing en sales processen te optimaliseren.
Je stelt planningen op die toelaten om verschillende taken op nauwkeurige wijze af te ronden en voorziet marge om deze planningen bij te sturen.
OLR MAR 7.1 - De bachelor BM/MAR kan helder, doelgericht en op een professionele wijze schriftelijk en mondeling communiceren in het Nederlands, met integratie van beroepsjargon.
Je schrijft volgens de principes van de Nederlandse taal (spelling, grammaticaal correcte zinnen, woordgebruik).
Je communiceert respectvol en afgestemd op het doel, de doelgroep en het medium en volgens de aangeleerde stijltechnieken.
OLR MAR 8.0 - De bachelor BM/MAR werkt projectmatig en constructief samen als lid van een multidisciplinair en intercultureel team en neemt verantwoordelijkheid in verschillende taken en rollen binnen een bedrijf of een organisatie.
Je reflecteert kritisch over het eigen leerproces, competenties en talenten in samenwerking met een team.
Je werkt op een effectieve en respectvolle manier samen in een multicultureel team om een gezamelijk doel te bereiken.
Je zet gekregen feedback/verworven inzichten om in actiepunten om het persoonlijk functioneren te versterken.
Je formuleert constructieve feedback op de samenwerking met betrekking op de positieve inbreng en groeikansen van andere teamleden.
Je formuleert een persoonlijk groeipunt helder en concreet aan de hand van SMART doelstellingen.
OLR MAR 9.0 - De bachelor BM/MAR handelt op een ethische, deontologische en maatschappelijk verantwoorde wijze.
Je beschrijft je eigen referentiekader en wereldbeeld.
OLR MAR 10.0 - De bachelor BM/MAR reguleert zijn persoonlijke en professionele ontwikkeling, volgt zelfstandig nationale en internationale tendensen op en integreert deze nieuwe inzichten.
Je reflecteert kritisch over je eigen leerproces.
Je reflecteert kritisch over je persoonlijke sterktes en groeikansen.

Leerinhoud

Binnen het OLOD MyTalent 21st century skills 2 werkt de student 'marketing' verder rond de thema’s zelfsturing en zelfontplooiing, samenwerken en feedback geven, communicatie en timemanagement.

Studiematerialen (lijst)

lesmateriaal op digitapVerplicht

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges8,00 uren
 • Omschrijving: Begeleide zelfstudie & zelfstandig werk
Practicum en/of oefeningen1,00 uren
 • Omschrijving: Coachingssessies
Vormen van groepsleren10,00 uren
 • Omschrijving: Onderwijsleergesprekken
Werktijd buiten de contacturen57,00 uren
 • Omschrijving: Begeleide zelfstudie & zelfstandig werk

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 2Portfolio80,00Werkstuk of presentatie
Open boek
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodePortfolio80,00Werkstuk of presentatie
Open boek
Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 2Portfolio20,00Werkstuk of presentatie
Open boek