Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Antwerpen
campus Mutsaardstraat
Mutsaardstraat 31 - 2000 Antwerpen
T +32 3 213 71 00 - F +32 3 213 71 19
academie@ap.be
Techniek van de Fotografie 112317/2114/2122/1/50
Studiegids

Techniek van de Fotografie 1

12317/2114/2122/1/50
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
 • Bachelor in de beeldende kunsten, trajectschijf 1
  Afstudeerrichting:
  • fotografie
 • Bachelor of Arts in Visual Arts
  Afstudeerrichting:
  • Photography
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel enkel mits aparte toelating volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Peeters Valentijn
Onderwijstalen: Engels, Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2021 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 90,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Begincompetenties (tekst)

Geen begincompetenties.No prerequisites

OLR-Leerdoelen (lijst)

BA2 - Over de nodige kennis, vaardigheden en inzichten beschikken inzake materiaal, vorm, handeling, concepten, functie en inhouden van het gekozen medium.
De student kan de digitale, de analoge en de grootformaat-camera gebruiken.
De student kan een beeld printklaar maken met de juiste (kleur)correctie.
De student kan een lichtmeting uitvoeren.
De student kan tot een goede afwerking komen (scherptediepte, contrastwerking, belichting en printtechnieken).
De student kent de aangereikte fotografische technieken.

Leerinhoud

Beginnend met een overzicht van de fotografische techniek worden de belangrijkste aspecten ervan in detail besproken en in praktische opdrachten uitgewerkt.
Techniek van de fotografie 1 vormt een kruisbestuiving tussen de inhoudelijke aspecten, die de student verwerft in het atelier, en de technische toepassing, met het oog op het in balans brengen van deze twee elementen.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Online cursus

Diverse vakliteratuur zowel technische als artistieke.
Alle materiaal van het artistiek atelier.Online course.

Various literature, both technical and artistic.
All material of the artistic workshop.Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Werkvormen - SoFa
Werktijd buiten de contacturen64,00 uren
Hoor- en/of werkcolleges26,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 1Kennistoets100,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennistoets100,00

Toetsing (tekst)

Semester 1: schriftelijk examen met mondelinge toelichting

Semester 1: written exam with oral explanation