Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Antwerpen
campus Mutsaardstraat
Mutsaardstraat 31 - 2000 Antwerpen
T +32 3 213 71 00 - F +32 3 213 71 19
academie@ap.be
CAD 11424/2114/2122/1/34
Studiegids

CAD 1

1424/2114/2122/1/34
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
 • Bachelor in de beeldende kunsten, trajectschijf 1
  Afstudeerrichting:
  • juweelontwerp en edelsmeedkunst
 • Bachelor of Arts in Visual Arts
  Afstudeerrichting:
  • Jewellery Design & Gold and Silversmithing
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Motallebi Shahrzad
Andere co-titularis(sen): Macheva Elitsa
Onderwijstalen: Engels, Nederlands
Kalender: Semester 1 of Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2021 (Academiejaar)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 90,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Onderwijsorganisatie (tekst)

Hoorcollege, interactieve lessen

de student wordt tijdens de lessen individueel begeleid, beoordeeld en geƫvalueerd, dit betekent dat deelname aan de lessen noodzakelijk is. In het geval je gewettigd afwezig bent, breng je zo spoedig mogelijk een attest binnen op het secretariaat. Ongewettigde afwezigheden kunnen je studievoortgang in het gedrang brengen.

Begincompetenties (tekst)

Basiskennis van Windows: een programma openen, mappen aanmaken en herbenoemen, bestanden aanmaken en herbenoemen. Basiskennis Engels voor het gebruik van meestal Engelstalige tutorials.

OLR-Leerdoelen (lijst)

BA2 - Over de nodige kennis, vaardigheden en inzichten beschikken inzake materiaal, vorm, handeling, concepten, functie en inhouden van het gekozen medium.
De student beheerst de basiscommando's van Rhino voor het aanmaken en editeren van curves, surfaces, solids.
De student kan correct tekenen in Rhino (lengte, radius, hoek en coƶrdinaten).
De student beheerst het tekenen van meer complexe vormen met specifieke surface en solid commando's.
De student kan (eenvoudige) technische tekeningen maken en kan deze renderen.

Leerinhoud

1ste semester: de basisfuncties van Rhino 5 worden stap voor stap via een cursusboek en bijkomende gratis handleidingen aangeleerd. De verworven vaardigheden worden toegepast in een concrete atelieropdracht
2de semester: tekenstrategie voor het modelleren van complexere vormen. Een eigen ontwerp moet zowel op computer als in het atelier uitgewerkt worden

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Installeren van de gratis Rhino 5.0 evaluatieversie op de eigen computer. Er kan wel maar 25 keer bewaard worden. Deze bestaat zowel voor PC als Mac.

Op Blackboard staan verschillende Engelstalige handleidingen (Rhino level 1 en basis rendertechnieken) en andere nuttige informatie.

Studiematerialen (tekst): Aanbevolen

Rhinoboek, Michiel van der Kley ook in Engelstalige versie te verkrijgen (ongeveer €20).

Rhino for Jewelry, Dana Buscaglia (Engelstalig en online te bestellen, kost ongeveer €70).

Video handleidingen via YouTube, RhinoTV, Vimeo, ...

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Artistieke praktijk25,00 uren
Artistieke praktijk65,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 1Vaardigheidstoets artistiek50,00
Semester 2Vaardigheidstoets artistiek50,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets artistiek100,00

Toetsing (tekst)

Praktische toets: 50%
Permanente evaluatie: 50% (aanwezigheid en opdrachten thuis uitvoeren)
2de examenperiode: praktische toets 50% en thuisopdracht 50%