Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Antwerpen
campus Mutsaardstraat
Mutsaardstraat 31 - 2000 Antwerpen
T +32 3 213 71 00 - F +32 3 213 71 19
academie@ap.be
Juweelgeschiedenis 134257/2114/2122/1/80
Studiegids

Juweelgeschiedenis 1

34257/2114/2122/1/80
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
 • Bachelor in de beeldende kunsten, trajectschijf 1
  Afstudeerrichting:
  • juweelontwerp en edelsmeedkunst
 • Bachelor of Arts in Visual Arts
  Afstudeerrichting:
  • Jewellery Design & Gold and Silversmithing
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel enkel mits aparte toelating volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Co-titularis(sen): Heyvaert Stefanie
Co-titularis(sen) zijn nog niet (allemaal) gekend.
Onderwijstalen: Engels, Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2022 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 90,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Onderwijsorganisatie (tekst)

Hoorcolleges en bezoek aan musea en tentoonstellingen

Begincompetenties (tekst)

Er zijn voor dit opleidingsonderdeel geen begincompetenties vereist.

OLR-Leerdoelen (lijst)

BA3 - Kennis en inzicht hebben en blijven ontwikkelen in de maatschappelijke, culturele, artistieke, historische en internationale context van de beeldende kunsten en de artistieke praxis.
De student kent en begrijpt de drijfveren die mensen aanzetten tot het vervaardigen en dragen van sieraden.
De student heeft aandacht voor historische, sociale, economische, religieuze en politieke contexten en hun (mogelijke) implicaties voor het juweelontwerp.

Leerinhoud

Een introductie in tijd (verleden en heden) en ruimte (verschillende culturen en continenten) van tooisels, sieraden en juwelen.
Wat zijn de beweegreden van de mens om juwelen te vervaardigen, te dragen en te schenken:
- symboliek en andere drijfveren
- technische evolutie van de juweel productie
- historische, politieke, religieuze en culturele context en beïnvloeding.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Cursus wordt gedeeld op Digitap.
Studenten nemen eigen notities.
Lijst van handboeken wordt gedeeld op digitap

Studiematerialen (tekst): Aanbevolen

Lijst van handboeken wordt gedeeld op digitap

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Artistieke praktijk30,00 uren
 • Duur: Academiejaar
 • Opmerking: Opdracht: Schetsen, foto’s, notities en kritische reflecties over:
  - Teksten
  - Bezoek aan lezingen, tentoonstellingen, beurzen, symposia en andere relevante evenementen.
Hoor- en/of werkcolleges26,00 uren
 • Opmerking: inclusief bezoek aan musea en tentoonstellingen
  en lectuurstudies.
Werktijd buiten de contacturen34,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 2Kennistoets80,00schriftelijk examen
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennistoets80,00
Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 2Artistieke praktijk20,00Opdracht: Schetsen, foto’s, notities en kritische reflecties over:
- Teksten
- Bezoek aan lezingen, tentoonstellingen, beurzen, symposia en andere relevante evenementen.

Toetsing (tekst)

Eerste examenkans: Semester 2
20% artistiek dagboek = opdracht (geen herkansing mogelijk)
80% Schriftelijk examen.

Tweede examenkans:
Schriftelijk examen (80%)