Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Antwerpen
campus Mutsaardstraat
Mutsaardstraat 31 - 2000 Antwerpen
T +32 3 213 71 00 - F +32 3 213 71 19
academie@ap.be
Techniek van de Fotografie 212319/2114/2122/1/21
Studiegids

Techniek van de Fotografie 2

12319/2114/2122/1/21
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
 • Bachelor in de beeldende kunsten, trajectschijf 2
  Afstudeerrichting:
  • fotografie
 • Bachelor of Arts in Visual Arts
  Afstudeerrichting:
  • Photography
 • Schakelprogramma Beeldende Kunsten
 • Voorbereidingsprogramma Beeldende Kunsten
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel enkel mits aparte toelating volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Peeters Valentijn
Onderwijstalen: Engels, Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2022 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 90,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

Begincompetenties (tekst)

Techniek van de fotografie 1 met vrucht beëindigd.

Technique of photography 1 successfully completed.

OLR-Leerdoelen (lijst)

BA2 - Over de nodige kennis, vaardigheden en inzichten beschikken inzake materiaal, vorm, handeling, concepten, functie en inhouden van het gekozen medium.
De student begrijpt de relatie tussen kleur en licht.
De student beheerst de contrastwerking in de studio en kan deze verder manipuleren via digitale tools.
De student kan de technische elementen van bestaande beelden benoemen en analyseren.
De student kent de digitale opnametechnieken en beeldcorrecties en kan deze toepassen op gevorderd niveau.

Leerinhoud

Techniek van de fotografie vormt een kruisbestuiving tussen de inhoudelijke aspecten, die de student verwerft in het atelier, en de technische toepassing, met het oog op het in balans brengen van deze twee elementen.
Praktijkgerichte opdrachten en een bespreking van de door de student gemaakte evaluatie, van een fotografische samenwerking over de richtingen heen.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Materiaal artistiek atelier.

Material artistic workshops.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Werkvormen - SoFa
Werktijd buiten de contacturen64,00 uren
Hoor- en/of werkcolleges26,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 2Kennistoets permanent (Permanente evaluatie)100,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennistoets100,00

Toetsing (tekst)

semester 2: schriftelijk examen met mondelinge toelichting

Semester 2: written exam with oral explanation