Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Antwerpen
campus Mutsaardstraat
Mutsaardstraat 31 - 2000 Antwerpen
T +32 3 213 71 00 - F +32 3 213 71 19
academie@ap.be
Fotogeschiedenis en -actualiteit 212318/2114/2122/1/84
Studiegids

Fotogeschiedenis en -actualiteit 2

12318/2114/2122/1/84
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
 • Bachelor in de beeldende kunsten, trajectschijf 2
  Afstudeerrichting:
  • fotografie
 • Bachelor of Arts in Visual Arts
  Afstudeerrichting:
  • Photography
 • Schakelprogramma Beeldende Kunsten
 • Voorbereidingsprogramma Beeldende Kunsten
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel enkel mits aparte toelating volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Henneman Inge
Onderwijstalen: Engels, Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2021 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 72,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

Begincompetenties (tekst)

De student beheerst lees- en schrijfvaardigheden, en kan zelfstandig studeren. Basiskennis van het Engels is aanbevolen.

OLR-Leerdoelen (lijst)

BA2 - Over de nodige kennis, vaardigheden en inzichten beschikken inzake materiaal, vorm, handeling, concepten, functie en inhouden van het gekozen medium.
De student kent de hverschillende historische stijlen en beeldstrategie├źn.
BA5 - In het ontwikkelen van een eigen beeldtaal vertrekken van een zoekende en reflecterende houding.
De student heeft een eigen visie op de geschiedenis van de fotografie.
De student kan de verworven kennis koppelen aan het eigen fotografisch artistiek werk.

Leerinhoud

Overzicht van de modernistische fotografische stromingen en praktijken van picturalisme tot surrealisme, van Atget tot Sander, en van Parijs tot Moskou, uit het begin van de 20ste eeuw. Focus op het fotoboek. Verdiepende analyse van thema's uit de avant-garde fotografie zoals machine-esthetiek, experiment en abstractie, straight photography, montage en 'de documentaire stijl'. Aandacht voor relatie tussen fotografie en maatschappij, en voor de verschillende rollen van het fotografisch medium. Vergelijkende studie met hedendaagse fotografen wat betreft genre (portret, architectuur) of beeldstrategie.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Juliet Hacking, 'Photography: The Whole Story', Thames & Hudson 2012 (‚Fotografie in het juiste perspectief’, Librero 2013)

John Szarkowski, 'Introduction to 'The Photographer's Eye', 1966, in: Liz Wells, The Photographic reader, London, Routledge 2002,pp 97-103

Walter Benjamin, 'Photography, A short history', 1931 (New Left Books, 1971)

Walter Benjamin, extracts from 'The work of art in the age of mechanical reproduction', in: Liz Wells, The Photographic Reader, London, Routledge 2002, pp 42-52

John Berger, Understanding a photograph, Penguin Books, 1967

Martin Parr & Gerry badger, 'The Photobook, A History', Vol.1, Phaidon, 2004

Bibliotheek van de fotografie 1 & 2, Nederlandse vertaling van essentiële historische testen over fotografie, samengesteld en vertaald door Erik Eelbode, Fotomusea Antwerpen en Rotterdam, 2004 & 2006 

 


Onderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing
Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges24,00 uren
 • Omschrijving: hoorcollege
 • Duur: Semester
Vormen van groepsleren24,00 uren
 • Omschrijving: groepswerk en individuele presentaties van studenten
 • Duur: Academiejaar
 • Opmerking: groepswerk gericht op samen lezen en kijken
Werktijd buiten de contacturen24,00 uren
 • Omschrijving: zelfstudie - bezoek tentoonstellingen en bibliotheek FOMU/ KASKA - oefeningen lezen, schrijven, beeldanalyse
 • Duur: Academiejaar
 • Opmerking: zelfstandig onderzoek

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 1Kennistoets100,00Aanwezigheid tijdens de lessen is vereist.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennistoets100,00

Toetsing (tekst)

Semester 1: Mondeling examen + paper (Portret van een fotograaf)
2de examenperiode: Mondeling examen + paper