Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Antwerpen
campus Mutsaardstraat
Mutsaardstraat 31 - 2000 Antwerpen
T +32 3 213 71 00 - F +32 3 213 71 19
academie@ap.be
Kostuumgeschiedenis 12061/2114/2122/1/61
Studiegids

Kostuumgeschiedenis 1

2061/2114/2122/1/61
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
 • Bachelor in de beeldende kunsten, trajectschijf 1
  Afstudeerrichting:
  • Kostuumontwerp
 • Bachelor of Arts in Visual Arts
  Afstudeerrichting:
  • Costume Design
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Dirix Emmanuelle
Andere co-titularis(sen): Snik Christina
Onderwijstalen: Engels, Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2022 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 90,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Onderwijsorganisatie (tekst)

de student wordt tijdens de lessen individueel begeleid, beoordeeld en geƫvalueerd, dit betekent dat deelname aan de lessen noodzakelijk is. In het geval je gewettigd afwezig bent, breng je zo spoedig mogelijk een attest binnen op het secretariaat. Ongewettigde afwezigheden kunnen je studievoortgang in het gedrang brengen.

Begincompetenties (tekst)

Algemene kennis van de politieke en economische geschiedenis van Europa strekt tot aanbeveling

OLR-Leerdoelen (lijst)

BA2 - Over de nodige kennis, vaardigheden en inzichten beschikken inzake materiaal, vorm, handeling, concepten, functie en inhouden van het gekozen medium.
De student kent de visuele bronnen m.b.t. de geschiedenis van het theaterkostuum.

Leerinhoud

Algemene inleiding over het gebruik van kleur, materialen, stofdesign en lichaamsvorm in de mode. Socio-culturele aspecten van kleding en mode. Bronnen: sculptuur, boekverluchting, schilderkunst, gravures, fotografie, modetekeningen.
Herkennen van Silhouetten van 20ste eeuw

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Opzoekingen in boeken , internet,etc

Studiematerialen (tekst): Aanbevolen

De studenten krijgen een uitgebreide bibliografie

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Artistieke praktijk52,00 uren
Hoor- en/of werkcolleges38,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 2Vaardigheidstoets artistiek100,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets artistiek100,00

Toetsing (tekst)

semester 2: tekenopdracht met mondelinge toelichting
2de examenperiode: tekenopdract met mondelinge toelichting