Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Antwerpen
campus Mutsaardstraat
Mutsaardstraat 31 - 2000 Antwerpen
T +32 3 213 71 00 - F +32 3 213 71 19
academie@ap.be
Atelier In Situ³ 16290/2114/2122/1/93
Studiegids

Atelier In Situ³ 1

6290/2114/2122/1/93
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
 • Bachelor in de beeldende kunsten, trajectschijf 1
  Keuzeoptie van afstudeerrichting:
  • In Situ³ binnen vrije kunsten
 • Bachelor of Arts in Visual Arts
  Keuzeoptie van afstudeerrichting:
  • In Situ³ binnen Fine Arts
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 30 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Vranken Leon
Andere co-titularis(sen): Bolangier Wouter, Van den Eynden Caroline, van 't Hof Kris
Onderwijstalen: Engels, Nederlands
Kalender: Semester 1 + Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2021 (Academiejaar)
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 900,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Onderwijsorganisatie (tekst)

de student wordt in het atelier individueel begeleid, beoordeeld en geëvalueerd, dit betekent dat deelname aan de lessen en participatie in het atelier noodzakelijk is. In het geval je gewettigd afwezig bent, breng je zo spoedig mogelijk een attest binnen op het secretariaat. Ongewettigde afwezigheden kunnen je studievoortgang in het gedrang brengen.

Begincompetenties (tekst)

Breed belangstellingsterrein, heeft interesse voor het ruimere cultureel klimaat.

OLR-Leerdoelen (lijst)

BA1 - Over de nodige artistieke vaardigheden beschikken om onder begeleiding een persoonlijk project binnen het brede spectrum van de beeldende kunsten te ontwerpen en/of te realiseren.
De student kan een locatie-gebonden opdracht vervullen.
De student kan een twee-en/of driedimensionele compositie maken (in diverse materialen).
De student kan een site-specifiek(e) object/interventie ontwerpen.
De student kan een ontwerp voor een site-specifiek(e) object/interventie (in diverse materialen) realiseren.
De student kan een vrij project uitwerken
De student heeft verschillende voorstellingstechnieken onderzocht, gaande van eenvoudige teken- en schildertechnieken tot computertechnieken, en kan zijn projecten op diverse manieren tot een 2-dimensioneel beeld verwerken.
De student begrijpt de opdracht (een tijdelijke of permanente ingreep in de openbare ruimte) en kan deze opdracht uitvoeren.
BA2 - Over de nodige kennis, vaardigheden en inzichten beschikken inzake materiaal, vorm, handeling, concepten, functie en inhouden van het gekozen medium.
De student kent de basisregels van het perspectief
De student kent en begrijpt het belang van registratiemedia (schets, tekening) als aanzet tot een ontwerp, maquette en uitvoering van een locatiegebonden werk.
De student kan op beginnersniveau een waargenomen 3-dimensioneel onderwerp tekenen op papier, verhoudingen juist inschatten/weergeven, volume en diepte suggereren, en een goede bladschikking uitwerken.

Leerinhoud

Atelier:

Het leren begrijpen en invullen van een opdracht. Zowel locatie als niet -locatiegebonden. Relatie tussen vorm, compositie, kleur, tijd, beweging, schaal, licht, klank enerzijds en ruimte en mens anderzijds

Conceptueel tekenen: atelierprojecten visueel maken op papier (2 dimensies) en suggereren in andere omgevingen of omstandigheden om zo de diverse kwaliteiten van het ontwerp te illustreren

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Musea en tentoonstellingen Diverse ontwerpmaterialen: alle tekenmaterialen, papier/karto, maquette, foto (computer, video)

Studiematerialen (tekst): Aanbevolen

Diverse uitvoeringsmaterialen: hout, metaal, klei, papier/karton, stoffen en kunststoffen, rubber, e.a.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Artistieke praktijk400,00 uren
Artistieke praktijk500,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarArtistieke praktijk100,00

Toetsing (tekst)

Permanente evaluatie op basis van diverse toon- en controlemomenten doorheen het academiejaar, afgesloten met een eindevaluatie op het einde van het academiejaar.